เนื้อเพลง Wild Thing คำอ่านไทย Bryan Adams

Wild thing
( ไวลด์ ทริง)
I think I love you
(ไอ ทริ๊งค ไอ ลัฝ ยู)
Wild thing
(ไวลด์ ทริง)
I wanna know for sure
(ไอ วอนนา โนว์ ฟอร์ ชัวร์)
Wild thing
(ไวลด์ ทริง)
C’mon hold me tight
(ซีมอน โฮลด์ มี ไท๊ท)
Wild thing
(ไวลด์ ทริง)
I love you
(ไอ ลัฝ ยู)
C’mon…
(ซีมอน)

Wild thing
(ไวลด์ ทริง)
You make my heart sing
(ยู เม้ค มาย ฮาร์ท ซิง)
You make everything groovy
(ยู เม้ค เอ๊วี่ติง กรูฝวี่)
Wild thing
(ไวลด์ ทริง)

Wild thing
(ไวลด์ ทริง)
I think I love you
(ไอ ทริ๊งค ไอ ลัฝ ยู)
But I wanna know for sure
(บั๊ท ไอ วอนนา โนว์ ฟอร์ ชัวร์)
C’mon on, hold me tight
(ซีมอน ออน , โฮลด์ มี ไท๊ท)
I love you
(ไอ ลัฝ ยู)

Wild thing
(ไวลด์ ทริง)
I think you move me
(ไอ ทริ๊งค ยู มู๊ฝ มี)
But I wanna know for sure
(บั๊ท ไอ วอนนา โนว์ ฟอร์ ชัวร์)
C’mon… c’mon
(ซีมอน ซีมอน)

Wild thing
(ไวลด์ ทริง)
You make my heart sing
(ยู เม้ค มาย ฮาร์ท ซิง)
You make everything groovy
(ยู เม้ค เอ๊วี่ติง กรูฝวี่)
C’mon…
(ซีมอน)
Wild thing
(ไวลด์ ทริง)

Hey… wild thing
(เฮ ไวลด์ ทริง)
I think I love you
(ไอ ทริ๊งค ไอ ลัฝ ยู)
But I wanna know for sure
(บั๊ท ไอ วอนนา โนว์ ฟอร์ ชัวร์)
C’mon now, hold me tight
(ซีมอน นาว , โฮลด์ มี ไท๊ท)
I love you
(ไอ ลัฝ ยู)

Wild thing
(ไวลด์ ทริง)
I think you move me
(ไอ ทริ๊งค ยู มู๊ฝ มี)
But I wanna know for sure
(บั๊ท ไอ วอนนา โนว์ ฟอร์ ชัวร์)
C’mon baby… c’mon
(ซีมอน เบ๊บี้ ซีมอน)

Wild thing
(ไวลด์ ทริง)
You make my heart sing
(ยู เม้ค มาย ฮาร์ท ซิง)
Yeah, you make everything groovy
(เย่ , ยู เม้ค เอ๊วี่ติง กรูฝวี่)
C’mon…
(ซีมอน)
Wild thing
(ไวลด์ ทริง)

Wild thing
(ไวลด์ ทริง)
I think I love you
(ไอ ทริ๊งค ไอ ลัฝ ยู)
Wild thing
(ไวลด์ ทริง)
But I wanna know for sure
(บั๊ท ไอ วอนนา โนว์ ฟอร์ ชัวร์)
Wild thing
(ไวลด์ ทริง)
Hold me tight
(โฮลด์ มี ไท๊ท)
Wild thing
(ไวลด์ ทริง)
C’mon…
(ซีมอน)

Wild thing
(ไวลด์ ทริง)
You make my heart sing
(ยู เม้ค มาย ฮาร์ท ซิง)
You make everything groovy
(ยู เม้ค เอ๊วี่ติง กรูฝวี่)
Wild thing
(ไวลด์ ทริง)

C’mon c’mon wild thing
(ซีมอน ซีมอน ไวลด์ ทริง)
C’mon c’mon wild thing
(ซีมอน ซีมอน ไวลด์ ทริง)
Shake shake wild thing
(เช้ค เช้ค ไวลด์ ทริง)
C’mon c’mon wild thing
(ซีมอน ซีมอน ไวลด์ ทริง)

Wild thing
(ไวลด์ ทริง)
C’mon c’mon wild thing
(ซีมอน ซีมอน ไวลด์ ทริง)
Wild thing
(ไวลด์ ทริง)

Wild thing I think I love you…
(ไวลด์ ทริง ไอ ทริ๊งค ไอ ลัฝ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Wild Thing คำอ่านไทย Bryan Adams

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น