เนื้อเพลง Something To Believe In คำอ่านไทย Bon Jovi

I Lost All Faith In My God In His Religion Too
( ไอ ล็อซท ดอร์ เฟท อิน มาย ก๊อด อิน ฮิส รีลิ๊เจี้ยน ทู)
I Told The Angels They Could Sing Their Songs To Someone New
(ไอ โทลด ดิ แอ๊งเจล เด เคิด ซิง แดร์ ซ็อง ทู ซัมวัน นิว)
I Lost All Trust In My Friends I Watched My Heart Turn To Stone
(ไอ ล็อซท ดอร์ ทรัสท อิน มาย เฟรน ซาย ว๊อทช มาย ฮาร์ท เทิร์น ทู สโทน)
I Thought That I Was Left To Walk This Wicked World Alone
(ไอ ธอท แดท ไอ วอส เล๊ฟท ทู ว๊อล์ค ดิส วิค เวิลด อะโลน)

Tonight I’ll Dust Myself Off
(ทูไน๊ท อิลล ดัสท ไมเซลฟ ออฟฟ)
Tonight I’ll S*ck My Gut In
(ทูไน๊ท อิลล เอส *ck มาย กัท อิน)
I’ll Face The Night And I’ll Pretend
(อิลล เฟซ เดอะ ไน๊ท แอนด์ อิลล พรีเท็นด์)
I Got Something To Believe In
(ไอ ก็อท ซัมติง ทู บีลี๊ฝ อิน)

And I Had Lost Touch With Reason
(แอนด์ ดาย แฮ็ด ล็อซท ทั๊ช วิธ รี๊ซั่น)
I Watched Life Criticize The Truth
(ไอ ว๊อทช ไล๊ฟ ครีทอิไซส เดอะ ทรู๊ธ)
Been Aiting For A Miracle
(บีน Aitings ฟอร์ รา มิ๊ราเคิ่ล)
I Know You Have Too
(ไอ โนว์ ยู แฮ็ฝ ทู)

Though I Know I Won’t Win
(โธ ไอ โนว์ ไอ ว็อนท วิน)
I’ll Take This One On The Chin
(อิลล เท้ค ดิส วัน ออน เดอะ ชิน)
We’ll Raise A Toast And I’ll Pretend
(เวลล เร้ส อะ โท๊สท แอนด์ อิลล พรีเท็นด์)
I Got Something To Believe In
(ไอ ก็อท ซัมติง ทู บีลี๊ฝ อิน)

If I Don’t Believe In Jesus How Can I Believe The Pope
(อิ๊ฟ ฟาย ด้อนท์ บีลี๊ฝ อิน จีสัซ ฮาว แคน นาย บีลี๊ฝ เดอะ โพ๊พ)
If I Don’t Believe In Heroin How Can I Believe The Dope
(อิ๊ฟ ฟาย ด้อนท์ บีลี๊ฝ อิน เฮโระอิน ฮาว แคน นาย บีลี๊ฝ เดอะ โดพ)
If There’s Nothing But Survival How Can I Believe In Sin
(อิ๊ฟ แดร์ นัธอิง บั๊ท เซอะไฝฝแอ็ล ฮาว แคน นาย บีลี๊ฝ อิน ซิน)
In A World That Gives You Nothing We Need Something To Believe In
(อิน อะ เวิลด แดท กี๊ฝ ยู นัธอิง วี นี๊ด ซัมติง ทู บีลี๊ฝ อิน)

If I Don’t Believe In Jesus How Can I Believe The Pope
(อิ๊ฟ ฟาย ด้อนท์ บีลี๊ฝ อิน จีสัซ ฮาว แคน นาย บีลี๊ฝ เดอะ โพ๊พ)
If I Don’t Believe In Heroin How Can I Believe The Dope
(อิ๊ฟ ฟาย ด้อนท์ บีลี๊ฝ อิน เฮโระอิน ฮาว แคน นาย บีลี๊ฝ เดอะ โดพ)
If There’s Nothing But Survival How Can I Believe In Sin
(อิ๊ฟ แดร์ นัธอิง บั๊ท เซอะไฝฝแอ็ล ฮาว แคน นาย บีลี๊ฝ อิน ซิน)
In A World That Gives You Nothing We Need Something To Believe In
(อิน อะ เวิลด แดท กี๊ฝ ยู นัธอิง วี นี๊ด ซัมติง ทู บีลี๊ฝ อิน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Something To Believe In คำอ่านไทย Bon Jovi

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น