เนื้อเพลง Love Like Woe คำอ่านไทย The Ready Set

Woe oh, oh, oh!
( โว โอ้ , โอ้ , โอ้ ! )
Woe oh, oh, oh!
( โว โอ้ , โอ้ , โอ้ ! )
I kinda feel like it don’t make, like it don’t make
( ไอ กินดา ฟีล ไล๊ค อิท โด๊นท เม้ค , ไล๊ค อิท โด๊นท เม้ค )
Feel like it don’t make sense
( ฟีล ไล๊ค อิท โด๊นท เม้ค เซ้นส )
I’m thinking baby you and I are undeniable
( แอม ติ้งกิง เบ๊บี้ ยู แอนด์ ดาย อาร์ อันดีนายเอเบิล )
But I’m finding out love’s unreliable
( บั๊ท แอม ไฟดิง เอ๊าท เลิฟ อันเรียรายเบิล )
I’m giving all I got to make you stay
( แอม กิฟวิง ออล ไอ กอท ทู เม้ค ยู สเทย์ )
Or am I just a roadblock in your way?
( ออ แอม ไอ เจิ๊สท ดา โรดแบค อิน ยัวร์ เวย์ ?)

‘Cause your a pretty little windstorm
( ค๊อส ยัวร์ รา พริ๊ทที่ ลิ๊ทเทิ่ล วินดฺสทอร์ม )
Out on the boulevard
( เอ๊าท ออน เดอะ บูลละวาร์ด )
Something like a sunset
( ซัมติง ไล๊ค เก ซันเซท )
Oh, you’re a shooting star
( โอ้ , ยัวร์ อะ ชูทดิง สทาร์ )
And I might drive myself insane
( แอนด์ ดาย ไม่ ไดร๊ฝ มายเซลฟ์ อินเซน )
If those lips aren’t speaking my name
( อิ๊ฟ โต๊ส ลิพ อเร้น สพิคคิง มาย เนม )

‘Cause I got some intuition
( ค๊อส ไอ กอท ซัม อินทูเลชั่น )
Or maybe I’m superstitious
( ออ เมบี แอม ซุเพ่อร์สทิเชี๊ยส )
But I think you’re a pretty sweet pill that I’m swallowing down
( บั๊ท ไอ ตริ๊งค ยัวร์ อะ พริ๊ทที่ สวี้ท พิลล์ แดท แอม สวอลโลวิง ดาวน์ )
To counter this addiction
( ทู เค๊าเท่อร์ ดิส อะดิคเชิน )
You got me on a mission
( ยู กอท มี ออน อะ มิ๊ชชั่น )
Tell me darling can I get a break, some how
( เทลล มี ดาริ่ง แคน นาย เก็ท ดา เบร๊ค , ซัม ฮาว )
Could I say no?
( คูด ดาย เซย์ โน ?)

She’s got a love like woe [Woe oh oh oh]
( ชี กอท ดา เลิฟ ไล๊ค โว [ โว โอ้ โอ้ โอ้ ] )
Girl’s got a love like woe [Woe oh oh oh]
( เกิร์ล กอท ดา เลิฟ ไล๊ค โว [ โว โอ้ โอ้ โอ้ ] )
[Ba da da]
( [ บา ดา ดา ] )
I kinda feel like it don’t make sense
( ไอ กินดา ฟีล ไล๊ค อิท โด๊นท เม้ค เซ้นส )
Because you’re bringing me in
( บีคอส ยัวร์ บริงกิ้ง มี อิน )
And now you’re kicking me out again
( แอนด์ นาว ยัวร์ คิกกิ้ง มี เอ๊าท อะเกน )

Love so strong [Woe oh oh oh]
( เลิฟ โซ สทรอง [ โว โอ้ โอ้ โอ้ ] )
Then you moved on [Woe oh oh oh]
( เด็น ยู มู๊ฝ ออน [ โว โอ้ โอ้ โอ้ ] )
Now I’m hung up in suspense
( นาว แอม ฮัง อั๊พ อิน ซัสเพนซฺ )
Because you’re bringing me in
( บีคอส ยัวร์ บริงกิ้ง มี อิน )
And then you’re kicking me out again
( แอนด์ เด็น ยัวร์ คิกกิ้ง มี เอ๊าท อะเกน )

It’s like a hurricane
( อิทซ ไล๊ค เก เฮอริเคลน )
Speed train
( สพี๊ด เทรน )
She’s a moving car
( ชี ซา มูฝวิ่ง คารํ )
Go catch her in the fast lane
( โก แค็ทช เฮอ อิน เดอะ ฟาสท เลน )
Oh I gotta know
( โอ้ ไอ กอทดา โนว์ )
Can I keep up with her pace?
( แคน นาย คี๊พ อั๊พ วิธ เฮอ เพซ ?)
Kickin’ into gear when I see that face
( คิกกิน อิ๊นทู เกียร์ เว็น นาย ซี แดท เฟซ )

You can take up all my time ’cause you’re the only one
( ยู แคน เท้ค อั๊พ ออล มาย ไทม์ ค๊อส ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน )
That can make a storm cloud break
( แดท แคน เม้ค เก สทอร์ม คลาวดํ เบร๊ค )
Pulling out the sun
( พูลลิง เอ๊าท เดอะ ซัน )
And I can’t get caught in the rain
( แอนด์ ดาย แค้น เก็ท คลอด อิน เดอะ เรน )
Can I get your lips to speak my name?
( แคน นาย เก็ท ยัวร์ ลิพ ทู สพี๊ค มาย เนม ?)
[adsense]
‘Cause I got some intuition
( ค๊อส ไอ กอท ซัม อินทูเลชั่น )
Or maybe I’m superstitious
( ออ เมบี แอม ซุเพ่อร์สทิเชี๊ยส )
But I think you’re a pretty sweet pill that I’m swallowing down
( บั๊ท ไอ ตริ๊งค ยัวร์ อะ พริ๊ทที่ สวี้ท พิลล์ แดท แอม สวอลโลวิง ดาวน์ )
To counter this addiction
( ทู เค๊าเท่อร์ ดิส อะดิคเชิน )
You got me on a mission
( ยู กอท มี ออน อะ มิ๊ชชั่น )
Tell me darling can I get a break, some how
( เทลล มี ดาริ่ง แคน นาย เก็ท ดา เบร๊ค , ซัม ฮาว )
Could I say no?
( คูด ดาย เซย์ โน ?)

She’s got a love like woe [Woe oh oh oh]
( ชี กอท ดา เลิฟ ไล๊ค โว [ โว โอ้ โอ้ โอ้ ] )
Girl’s got a love like woe [Woe oh oh oh
( เกิร์ล กอท ดา เลิฟ ไล๊ค โว [ โว โอ้ โอ้ โอ้ )
[Ba da da]
( [ บา ดา ดา ] )
I kinda feel like it don’t make sense
( ไอ กินดา ฟีล ไล๊ค อิท โด๊นท เม้ค เซ้นส )
‘Cause you’re bringing me in
( ค๊อส ยัวร์ บริงกิ้ง มี อิน )
And now you’re kicking me out again
( แอนด์ นาว ยัวร์ คิกกิ้ง มี เอ๊าท อะเกน )

Love so strong [Woe oh oh oh]
( เลิฟ โซ สทรอง [ โว โอ้ โอ้ โอ้ ] )
Then you moved on [Woe oh oh oh]
( เด็น ยู มู๊ฝ ออน [ โว โอ้ โอ้ โอ้ ] )
Now I’m hung up in suspense
( นาว แอม ฮัง อั๊พ อิน ซัสเพนซฺ )
Because you’re bringing me in
( บีคอส ยัวร์ บริงกิ้ง มี อิน )
And then you’re kicking me out again
( แอนด์ เด็น ยัวร์ คิกกิ้ง มี เอ๊าท อะเกน )

Because we only have one life
( บีคอส วี โอ๊นลี่ แฮพ วัน ไล๊ฟ )
The timing and the moment
( เดอะ ไทมิง แอนด์ เดอะ โม๊เม้นท )
All seem so right
( ออล ซีม โซ ไร๊ท )
So would you say you’re mine? [We’ll be just fine]
( โซ วู๊ด ยู เซย์ ยัวร์ ไมน์ ?[ เวลล บี เจิ๊สท ไฟน ] )
Would you say you’re mine? [We’ll be just fine]
( วู๊ด ยู เซย์ ยัวร์ ไมน์ ?[ เวลล บี เจิ๊สท ไฟน ] )

She’s got a love like woe [Woe oh oh oh]
( ชี กอท ดา เลิฟ ไล๊ค โว [ โว โอ้ โอ้ โอ้ ] )
Girl’s got a love like woe [Woe oh oh oh]
( เกิร์ล กอท ดา เลิฟ ไล๊ค โว [ โว โอ้ โอ้ โอ้ ] )
[Ba da da]
( [ บา ดา ดา ] )
I gotta feel like it don’t make sense
( ไอ กอทดา ฟีล ไล๊ค อิท โด๊นท เม้ค เซ้นส )
‘Cause you’re bringing me in
( ค๊อส ยัวร์ บริงกิ้ง มี อิน )
And now you’re kicking me out again
( แอนด์ นาว ยัวร์ คิกกิ้ง มี เอ๊าท อะเกน )

Love so strong [Woe oh oh oh]
( เลิฟ โซ สทรอง [ โว โอ้ โอ้ โอ้ ] )
Then you moved on [Woe oh oh oh]
( เด็น ยู มู๊ฝ ออน [ โว โอ้ โอ้ โอ้ ] )
Now I’m hung up in suspense
( นาว แอม ฮัง อั๊พ อิน ซัสเพนซฺ )
Because you’re bringing me in
( บีคอส ยัวร์ บริงกิ้ง มี อิน )
And then you’re kicking me out again
( แอนด์ เด็น ยัวร์ คิกกิ้ง มี เอ๊าท อะเกน )

She’s got a love like woe [Woe oh oh oh]
( ชี กอท ดา เลิฟ ไล๊ค โว [ โว โอ้ โอ้ โอ้ ] )
Girl’s got a love like woe [Woe oh oh oh]
( เกิร์ล กอท ดา เลิฟ ไล๊ค โว [ โว โอ้ โอ้ โอ้ ] )
[Ba da da]
( [ บา ดา ดา ] )
I kinda feel like it don’t make sense
( ไอ กินดา ฟีล ไล๊ค อิท โด๊นท เม้ค เซ้นส )
‘Cause you’re bringing me in
( ค๊อส ยัวร์ บริงกิ้ง มี อิน )
And now you’re kicking me out again
( แอนด์ นาว ยัวร์ คิกกิ้ง มี เอ๊าท อะเกน )

Love so strong [Woe oh oh oh]
( เลิฟ โซ สทรอง [ โว โอ้ โอ้ โอ้ ] )
Then you moved on [Woe oh oh oh]
( เด็น ยู มู๊ฝ ออน [ โว โอ้ โอ้ โอ้ ] )
Now I’m hung up in suspense
( นาว แอม ฮัง อั๊พ อิน ซัสเพนซฺ )
Because you’re bringing me in
( บีคอส ยัวร์ บริงกิ้ง มี อิน )
And then you’re kicking me out again
( แอนด์ เด็น ยัวร์ คิกกิ้ง มี เอ๊าท อะเกน )

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Love Like Woe คำอ่านไทย The Ready Set

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น