เนื้อเพลง Ready For Love คำอ่านไทย Tata Young

Out of luck with love, but still I played the game
( เอ๊าท ออฟ ลัค วิธ เลิฟ , บั๊ท สทิลล ไอ เพลย์ เดอะ เกม )
Crossed the heart
( ครอสสํ เดอะ ฮาร์ท )
and hoped to God that it would change
( แอนด์ ฮ๊อบ ทู ก๊อด แดท ดิท วู๊ด เช้งจํ )
So many times, afraid to give my heart away
( โซ เมนี่ ไทม์ , อะเฟรด ทู กี๊ฝ มาย ฮาร์ท อะเวย์ )
That was before you came
( แดท วอส บีฟอร์ ยู เคม )
Showed me another way
( โชว์ มี อะน๊าเทร่อร์ เวย์ )

Close my eyes
( โคลส มาย อาย )
And tell myself that its all right
( แอนด์ เทลล มายเซลฟ์ แดท อิทซ ซอร์ ไร๊ท )
[its ok girl, its ok girl]
( [ อิทซ โอเค เกิร์ล , อิทซ โอเค เกิร์ล ] )
Do you feel the way I feel?
( ดู ยู ฟีล เดอะ เวย์ ไอ ฟีล ?)
Cause if I let you in
( ค๊อส อิ๊ฟ ฟาย เล็ท ยู อิน )
Baby you can get the best of me
( เบ๊บี้ ยู แคน เก็ท เดอะ เบ๊สท์ ออฟ มี )

The way that you love me, love me, love me
( เดอะ เวย์ แดท ยู เลิฟ มี , เลิฟ มี , เลิฟ มี )
Sgot me thinkin Im ready, ready, ready
( ซกอท มี ทิคกิน แอม เร๊ดี้ , เร๊ดี้ , เร๊ดี้ )
When I couldnt see
( เว็น นาย คูดซึ่น ซี )
You know you made me believe that
( ยู โนว์ ยู เมด มี บีลี๊ฝ แดท )
Im ready for love
( แอม เร๊ดี้ ฟอร์ เลิฟ )

The way that you love me, love me, love me
( เดอะ เวย์ แดท ยู เลิฟ มี , เลิฟ มี , เลิฟ มี )
Sgot me thinkin Im ready, ready, ready
( ซกอท มี ทิคกิน แอม เร๊ดี้ , เร๊ดี้ , เร๊ดี้ )
Cant keep it inside
( แค้น คี๊พ อิท อิ๊นไซด์ )
Because youre doing it right
( บีคอส ยัวร์ ดูอิ้ง อิท ไร๊ท )
And Im ready for love
( แอนด์ แอม เร๊ดี้ ฟอร์ เลิฟ )

Resigned to me, myself and I but you flipped it
( รีไซน์ ทู มี , มายเซลฟ์ แอนด์ ดาย บั๊ท ยู ฟลิพ ดิท )
Never thought that I would find something like this
( เน๊เว่อร์ ตรอด แดท ไอ วู๊ด ไฟนด์ ซัมติง ไล๊ค ดิส )
You stole my heart and ooh you got me good
( ยู สโทล มาย ฮาร์ท แอนด์ อู้ ยู กอท มี กู๊ด )
Keep doing what you do
( คี๊พ ดูอิ้ง ว๊อท ยู ดู )
Coss Im so in love with you
( โคส แอม โซ อิน เลิฟ วิธ ยู )

Talk to me
( ท๊อล์ค ทู มี )
And tell me [sok girl, go ahead girl]
( แอนด์ เทลล มี [ โซก เกิร์ล , โก อะเฮด เกิร์ล ] )
Cause Im laying down my cards
( ค๊อส แอม เลอิ้ง ดาวน์ มาย ค้าร์ด )
And Im putting down my guard
( แอนด์ แอม พ้ททิง ดาวน์ มาย การ์ด )
Baby you can get the best of me
( เบ๊บี้ ยู แคน เก็ท เดอะ เบ๊สท์ ออฟ มี )
[adsense]
The way that you love me, love me, love me
( เดอะ เวย์ แดท ยู เลิฟ มี , เลิฟ มี , เลิฟ มี )
Sgot me thinkin Im ready, ready, ready
( ซกอท มี ทิคกิน แอม เร๊ดี้ , เร๊ดี้ , เร๊ดี้ )
When I couldnt see
( เว็น นาย คูดซึ่น ซี )
You know you made me believe that
( ยู โนว์ ยู เมด มี บีลี๊ฝ แดท )
Im ready for love
( แอม เร๊ดี้ ฟอร์ เลิฟ )

Hold up, wait a minute,
( โฮลด์ อั๊พ , เว้ท ดา มิ๊หนิท , )
want my love? Come get it, get it!
( ว้อนท มาย เลิฟ ?คัม เก็ท ดิท , เก็ท ดิท ! )
[Im ready for, Im ready for love,
( [ แอม เร๊ดี้ ฟอร์ , แอม เร๊ดี้ ฟอร์ เลิฟ , )
Im ready for, Im ready for love]
( แอม เร๊ดี้ ฟอร์ , แอม เร๊ดี้ ฟอร์ เลิฟ ] )

Said hold up, wait a minute,
( เซด โฮลด์ อั๊พ , เว้ท ดา มิ๊หนิท , )
want my love? Come get it, get it!
( ว้อนท มาย เลิฟ ?คัม เก็ท ดิท , เก็ท ดิท ! )
[Im ready for, Im ready for love,
( [ แอม เร๊ดี้ ฟอร์ , แอม เร๊ดี้ ฟอร์ เลิฟ , )
Im ready for, Im ready for love]
( แอม เร๊ดี้ ฟอร์ , แอม เร๊ดี้ ฟอร์ เลิฟ ] )

Said hold up, wait a minute,
( เซด โฮลด์ อั๊พ , เว้ท ดา มิ๊หนิท , )
want my love? Come get it, get it!
( ว้อนท มาย เลิฟ ?คัม เก็ท ดิท , เก็ท ดิท ! )
[Im ready for, Im ready for love,
( [ แอม เร๊ดี้ ฟอร์ , แอม เร๊ดี้ ฟอร์ เลิฟ , )
Im ready for, Im ready for love]
( แอม เร๊ดี้ ฟอร์ , แอม เร๊ดี้ ฟอร์ เลิฟ ] )

Close my eyes
( โคลส มาย อาย )
And tell myself that its all right
( แอนด์ เทลล มายเซลฟ์ แดท อิทซ ซอร์ ไร๊ท )
[sok girl, go ahead girl]
( [ โซก เกิร์ล , โก อะเฮด เกิร์ล ] )
Cos Im laying down my cards
( โคส แอม เลอิ้ง ดาวน์ มาย ค้าร์ด )
And Im putting down my guard
( แอนด์ แอม พ้ททิง ดาวน์ มาย การ์ด )
Baby you can get the best of me
( เบ๊บี้ ยู แคน เก็ท เดอะ เบ๊สท์ ออฟ มี )

The way that you love me, love me, love me
( เดอะ เวย์ แดท ยู เลิฟ มี , เลิฟ มี , เลิฟ มี )
Sgot me thinkin Im ready, ready, ready
( ซกอท มี ทิคกิน แอม เร๊ดี้ , เร๊ดี้ , เร๊ดี้ )
When I couldnt see
( เว็น นาย คูดซึ่น ซี )
You know you made me believe that
( ยู โนว์ ยู เมด มี บีลี๊ฝ แดท )
Im ready for love
( แอม เร๊ดี้ ฟอร์ เลิฟ )

The way that you love me, love me, love me
( เดอะ เวย์ แดท ยู เลิฟ มี , เลิฟ มี , เลิฟ มี )
Sgot me thinkin Im ready, ready, ready
( ซกอท มี ทิคกิน แอม เร๊ดี้ , เร๊ดี้ , เร๊ดี้ )
Cant keep it inside
( แค้น คี๊พ อิท อิ๊นไซด์ )
Because youre doing it right
( บีคอส ยัวร์ ดูอิ้ง อิท ไร๊ท )
And Im ready for love
( แอนด์ แอม เร๊ดี้ ฟอร์ เลิฟ )

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ready For Love คำอ่านไทย Tata Young

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น