เนื้อเพลง We’re Gonna Move คำอ่านไทย Elvis Presley

Well there’s a leak in this old building
( เวลล แดร์ ซา ลี๊ค อิน ดิส โอลด์ บีลดิง)
Yes, there’s a leak in this old building
(เย็ซ , แดร์ ซา ลี๊ค อิน ดิส โอลด์ บีลดิง)
Well there’s a leak in this old building
(เวลล แดร์ ซา ลี๊ค อิน ดิส โอลด์ บีลดิง)
We’re gonna move to a better home
(เวีย กอนนะ มู๊ฝ ทู อะ เบ๊ทเท่อร์ โฮม)

We got no pane in this old window’
(วี ก็อท โน เพน อิน ดิส โอลด์ วิ๊นโด้ว)
We got no pane in this old window’
(วี ก็อท โน เพน อิน ดิส โอลด์ วิ๊นโด้ว)
We got no pane in this old window’
(วี ก็อท โน เพน อิน ดิส โอลด์ วิ๊นโด้ว)
We’re gonna move to a better home
(เวีย กอนนะ มู๊ฝ ทู อะ เบ๊ทเท่อร์ โฮม)

Well there’s a hole in the roof where the rain pours in
(เวลล แดร์ ซา โฮล อิน เดอะ รู๊ฟ แวร์ เดอะ เรน พาว ซิน)
A hole in the floor where it drops right out again
(อะ โฮล อิน เดอะ ฟลอร์ แวร์ อิท ดรอพ ไร๊ท เอ๊าท อะเกน)
Well there’s a leak in this old building
(เวลล แดร์ ซา ลี๊ค อิน ดิส โอลด์ บีลดิง)
Well there’s a leak in this old building
(เวลล แดร์ ซา ลี๊ค อิน ดิส โอลด์ บีลดิง)
Well there’s a leak in this old building
(เวลล แดร์ ซา ลี๊ค อิน ดิส โอลด์ บีลดิง)
We’re gonna move to a better home
(เวีย กอนนะ มู๊ฝ ทู อะ เบ๊ทเท่อร์ โฮม)

Well there’s a crack across the ceiling
(เวลล แดร์ ซา แคร๊ค อะคร๊อส เดอะ ซี๊ลิ่ง)
Yes there’s a crack across the ceiling
(เย็ซ แดร์ ซา แคร๊ค อะคร๊อส เดอะ ซี๊ลิ่ง)
Well there’s a crack across the ceiling
(เวลล แดร์ ซา แคร๊ค อะคร๊อส เดอะ ซี๊ลิ่ง)
We’re gonna find us a better home
(เวีย กอนนะ ไฟนด์ อัซ ซา เบ๊ทเท่อร์ โฮม)

We’ve gotta stove without a chimney
(หวีบ กอททะ สโท๊ฝ วิธเอ๊าท ดา ชีมนิ)
We’ve gotta stove without a chimney
(หวีบ กอททะ สโท๊ฝ วิธเอ๊าท ดา ชีมนิ)
What good’s a stove without a chimney
(ว๊อท กู๊ด ซา สโท๊ฝ วิธเอ๊าท ดา ชีมนิ)
We’re gonna move to a better home
(เวีย กอนนะ มู๊ฝ ทู อะ เบ๊ทเท่อร์ โฮม)

Pulling down window shades is no use at all
(พลูลิง เดาน วิ๊นโด้ว เฉด ซิส โน ยู๊ส แอ็ท ดอร์)
The kids and the neighbor can peep right through the wall
(เดอะ คิด แซน เดอะ เนเบอะ แคน พีพ ไร๊ท ทรู เดอะ วอลล์)
Well there’s a leak in this old building
(เวลล แดร์ ซา ลี๊ค อิน ดิส โอลด์ บีลดิง)
Well there’s a leak in this old building
(เวลล แดร์ ซา ลี๊ค อิน ดิส โอลด์ บีลดิง)
Well there’s a leak in this old building
(เวลล แดร์ ซา ลี๊ค อิน ดิส โอลด์ บีลดิง)
We’re gonna move to a better, move to a better
(เวีย กอนนะ มู๊ฝ ทู อะ เบ๊ทเท่อร์ , มู๊ฝ ทู อะ เบ๊ทเท่อร์)
Move to a better home
(มู๊ฝ ทู อะ เบ๊ทเท่อร์ โฮม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง We’re Gonna Move คำอ่านไทย Elvis Presley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น