เนื้อเพลง A Neverending Dream คำอ่านไทย Cascada

I’m waiting for the night drifting away
( แอม เวททิง ฟอร์ เดอะ ไน๊ท ดริฟทิง อะเวย์)
On the waves of my dreams to another day
(ออน เดอะ เว๊ฝ อ็อฝ มาย ดรีม ทู อะน๊าเทร่อร์ เดย์)
I’m standing on a hill and beyond the clouds
(แอม ซแทนดิง ออน อะ ฮิลล์ แอนด์ บียอนด์ เดอะ คลาวดํ)
The winds blowing still and catching my doubts
(เดอะ วินด โบลวิง สทิลล แอนด์ แคชอิง มาย เดาท)
I’m hunting on the night the slave to my dream an illustrated seen decends in the sleep
(แอม ฮันติง ออน เดอะ ไน๊ท เดอะ สเล๊ฝ ทู มาย ดรีม แอน อิ๊ลลัซเทรท ซีน decends ซิน เดอะ สลี๊พ)
We’re playing for the fights emotional games
(เวีย พเลนิ่ง ฟอร์ เดอะ ไฟ้ท อิโมฌะแน็ล เกม)
I’m turning off my eyes and hiding my shame
(แอม เทินนิง ออฟฟ มาย อาย แซน ไฮดอิง มาย เชม)

[Chorus]x 2
([ ค๊อรัส ] เอ๊กซฺ 2)
A neverending dream a dream of you I believe I received a sign of you
(อะ เนฝเวอร์เลนดิง ดรีม มา ดรีม อ็อฝ ยู ไอ บีลี๊ฝ ไอ รีซี๊ฝ อะ ซายน อ็อฝ ยู)
tonight I want to hide my feelings too
(ทูไน๊ท ไอ ว้อนท ทู ไฮด์ มาย ฟีลอิง ทู)
as you do and I want to be with you
(แอส ยู ดู แอนด์ ดาย ว้อนท ทู บี วิธ ยู)

[Speaking]
([ ซพีคอิง ])
I’m waiting for the night drifting away on the waves of my dreams to another day
(แอม เวททิง ฟอร์ เดอะ ไน๊ท ดริฟทิง อะเวย์ ออน เดอะ เว๊ฝ อ็อฝ มาย ดรีม ทู อะน๊าเทร่อร์ เดย์)
I’m standing on a hill and beyond the clouds the wind’s blowing still and catching my doubts
(แอม ซแทนดิง ออน อะ ฮิลล์ แอนด์ บียอนด์ เดอะ คลาวดํ เดอะ วินด โบลวิง สทิลล แอนด์ แคชอิง มาย เดาท)

I’m watching all the flowers dyeing away
(แอม วัทชิง ออล เดอะ ฟล๊าวเว่อร์ dyeings อะเวย์)
inheated breath of life at the dawning day I’m waking up in spring and kissing your face the sweet imoving thing I feel your imbrace
(inheated บรี๊ทฺรฺ อ็อฝ ไล๊ฟ แอ็ท เดอะ ดอนนิง เดย์ แอม เวคกิ้ง อั๊พ อิน สพริง แอนด์ คิสซิง ยุร เฟซ เดอะ สวี้ท imovings ทริง ไอ ฟีล ยุร imbrace)

A neverending dream…….
(อะ เนฝเวอร์เลนดิง ดรีม)

[Chorus] x 2
([ ค๊อรัส ] เอ๊กซฺ 2)
A Neverending dream a dream of you
(อะ เนฝเวอร์เลนดิง ดรีม มา ดรีม อ็อฝ ยู)
I beleive I received a sign of you tonight I want to hide my feelings too as you do and I want to be with you
(ไอ บีลายฝ ไอ รีซี๊ฝ อะ ซายน อ็อฝ ยู ทูไน๊ท ไอ ว้อนท ทู ไฮด์ มาย ฟีลอิง ทู แอส ยู ดู แอนด์ ดาย ว้อนท ทู บี วิธ ยู)

[Chorus] x 1
([ ค๊อรัส ] เอ๊กซฺ 1)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง A Neverending Dream คำอ่านไทย Cascada

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น