เนื้อเพลง Face Drop คำอ่านไทย Sean Kingston

Kingston, hey, face drop, oh,
( คิงตอน , เฮ้ , เฟซ ดรอพ , โอ้ , )
Kingston, I see your face drop, drop, drop
( คิงตอน , ไอ ซี ยัวร์ เฟซ ดรอพ , ดรอพ , ดรอพ )

You touch my heart, disappear
( ยู ทั๊ช มาย ฮาร์ท , ดิสแอ๊พเพียร์ )
I never knew how much it hurt here
( ไอ เน๊เว่อร์ นิว ฮาว มัช อิท เฮิร์ท เฮียร )
[Made me feel like]
( [ เมด มี ฟีล ไล๊ค ] )
My girl, girl, girl, girl, girl
( มาย เกิร์ล , เกิร์ล , เกิร์ล , เกิร์ล , เกิร์ล )

First came trust, then came love
( เฟิร์สท เคม ทรัสท , เด็น เคม เลิฟ )
But this was none of the above, I’m aware
( บั๊ท ดิส วอส นัน ออฟ ดิ อะโบ๊ฝ , แอม อะแวร์ )
[Made me feel like]
( [ เมด มี ฟีล ไล๊ค ] )
My girl, girl, girl, girl, girl, hey
( มาย เกิร์ล , เกิร์ล , เกิร์ล , เกิร์ล , เกิร์ล , เฮ้ )

But you’re the one who said
( บั๊ท ยัวร์ ดิ วัน ฮู เซด )
That I’d be lost without you
( แดท อาย บี โลด วิธเอ๊าท ยู )
[No, no, no, no]
( [ โน , โน , โน , โน ] )
You had your fun, couldn’t write
( ยู แฮด ยัวร์ ฟัน , คูดซึ่น ไร๊ท )
This one without you, baby
( ดิส วัน วิธเอ๊าท ยู , เบ๊บี้ )
[No, no, no]
( [ โน , โน , โน ] )

And now I see your face drop
( แอนด์ นาว ไอ ซี ยัวร์ เฟซ ดรอพ )
I told you not to leave me alone
( ไอ โทลด ยู นอท ทู ลี๊ฝ มี อะโลน )
And now that I got my own
( แอนด์ นาว แดท ไอ กอท มาย โอว์น )
I see your face drop
( ไอ ซี ยัวร์ เฟซ ดรอพ )
I told you not to count me out, hey
( ไอ โทลด ยู นอท ทู เค้าทํ มี เอ๊าท , เฮ้ )

‘Cause you always try to fill me with doubt
( ค๊อส ยู ออลเว ธราย ทู ฟิลล มี วิธ เด๊า )
Sayin’ that I look better if I was thinner
( เซยิน แดท ไอ ลุ๊ค เบ๊ทเด่อร์ อิ๊ฟ ฟาย วอส ธีนเนอะ )
Don’t you know you shoulda love me for my inner
( โด๊นท ยู โนว์ ยู ชูดา เลิฟ มี ฟอร์ มาย อินเนอร์ )
When I left you, yo, I came out a winner
( เว็น นาย เล๊ฟท ยู , โย , ไอ เคม เอ๊าท ดา วินเน่อร์ )

Did all I can, I understand
( ดิด ออล ไอ แคน , ไอ อั๊นเด้อรสแทนด )
That every girl do for their man
( แดท เอ๊ฟรี่ เกิร์ล ดู ฟอร์ แดร์ แมน )
[Made me feel like]
( [ เมด มี ฟีล ไล๊ค ] )
My girl, girl, girl, girl, girl
( มาย เกิร์ล , เกิร์ล , เกิร์ล , เกิร์ล , เกิร์ล )

I cut it short, ’cause you got caught
( ไอ คัท ดิท ช๊อร์ท , ค๊อส ยู กอท คลอด )
You’re not the girl you used to be no more
( ยัวร์ นอท เดอะ เกิร์ล ยู ยู๊ส ทู บี โน มอร์ )
[Made me feel like]
( [ เมด มี ฟีล ไล๊ค ] )
My girl, girl, girl, girl, girl
( มาย เกิร์ล , เกิร์ล , เกิร์ล , เกิร์ล , เกิร์ล )
[adsense]
But you’re the one who said
( บั๊ท ยัวร์ ดิ วัน ฮู เซด )
That I’d be lost without you
( แดท อาย บี โลด วิธเอ๊าท ยู )
[No, no, no, no]
( [ โน , โน , โน , โน ] )
You had your fun, couldn’t write
( ยู แฮด ยัวร์ ฟัน , คูดซึ่น ไร๊ท )
This one without you, baby
( ดิส วัน วิธเอ๊าท ยู , เบ๊บี้ )
[No, no, no]
( [ โน , โน , โน ] )

And now I see your face drop
( แอนด์ นาว ไอ ซี ยัวร์ เฟซ ดรอพ )
I told you not to leave me alone
( ไอ โทลด ยู นอท ทู ลี๊ฝ มี อะโลน )
And now that I got my own
( แอนด์ นาว แดท ไอ กอท มาย โอว์น )
I see your face drop
( ไอ ซี ยัวร์ เฟซ ดรอพ )
I told you not to count me out
( ไอ โทลด ยู นอท ทู เค้าทํ มี เอ๊าท )

‘Cause you always try to fill me with doubt
( ค๊อส ยู ออลเว ธราย ทู ฟิลล มี วิธ เด๊า )
Sayin’ that I look better if I was thinner
( เซยิน แดท ไอ ลุ๊ค เบ๊ทเด่อร์ อิ๊ฟ ฟาย วอส ธีนเนอะ )
Don’t you know you shoulda love me for my inner
( โด๊นท ยู โนว์ ยู ชูดา เลิฟ มี ฟอร์ มาย อินเนอร์ )
When I left you, yo, I came out a winner
( เว็น นาย เล๊ฟท ยู , โย , ไอ เคม เอ๊าท ดา วินเน่อร์ )

Tellin’ me come on back, what will I do from that?
( เทลลิน มี คัมมอน แบ็ค , ว๊อท วิล ไอ ดู ฟรอม แดท ?)
I would still, still be yours if you knew how to act
( ไอ วู๊ด สทิลล , สทิลล บี ยัวร์ อิ๊ฟ ยู นิว ฮาว ทู แอ๊คท )
But you underestimate a dude like me
( บั๊ท ยู อันเดอเอสทะเมส อะ ดู้ด ไล๊ค มี )
And I love it when I see your
( แอนด์ ดาย เลิฟ อิท เว็น นาย ซี ยัวร์ )

Face drop, I told you not to leave me alone
( เฟซ ดรอพ , ไอ โทลด ยู นอท ทู ลี๊ฝ มี อะโลน )
And now that I got my own I see your face drop
( แอนด์ นาว แดท ไอ กอท มาย โอว์น นาย ซี ยัวร์ เฟซ ดรอพ )
I told you not to count me out
( ไอ โทลด ยู นอท ทู เค้าทํ มี เอ๊าท )
‘Cause you always try to fill me with doubt
( ค๊อส ยู ออลเว ธราย ทู ฟิลล มี วิธ เด๊า )

Sayin’ that I look better if I was thinner
( เซยิน แดท ไอ ลุ๊ค เบ๊ทเด่อร์ อิ๊ฟ ฟาย วอส ธีนเนอะ )
Don’t you know you shoulda love me for my inner
( โด๊นท ยู โนว์ ยู ชูดา เลิฟ มี ฟอร์ มาย อินเนอร์ )
When I left you, yo, I came out a winner
( เว็น นาย เล๊ฟท ยู , โย , ไอ เคม เอ๊าท ดา วินเน่อร์ )

And now I see your face drop
( แอนด์ นาว ไอ ซี ยัวร์ เฟซ ดรอพ )
I told you not to leave me alone
( ไอ โทลด ยู นอท ทู ลี๊ฝ มี อะโลน )
And now that I got my own I see your face drop
( แอนด์ นาว แดท ไอ กอท มาย โอว์น นาย ซี ยัวร์ เฟซ ดรอพ )
I told you not to count me out
( ไอ โทลด ยู นอท ทู เค้าทํ มี เอ๊าท )
[Thank you beautiful]
( [ แทร๊งค ยู บิวตี้ฟูล ] )
‘Cause you always try to fill me with doubt
( ค๊อส ยู ออลเว ธราย ทู ฟิลล มี วิธ เด๊า )

Sayin’ that I look better if I was thinner
( เซยิน แดท ไอ ลุ๊ค เบ๊ทเด่อร์ อิ๊ฟ ฟาย วอส ธีนเนอะ )
[Thank you beautiful]
( [ แทร๊งค ยู บิวตี้ฟูล ] )
Don’t you know you shoulda love me for my inner
( โด๊นท ยู โนว์ ยู ชูดา เลิฟ มี ฟอร์ มาย อินเนอร์ )
When I left you, yo, I came out a winner
( เว็น นาย เล๊ฟท ยู , โย , ไอ เคม เอ๊าท ดา วินเน่อร์ )

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Face Drop คำอ่านไทย Sean Kingston

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น