เนื้อเพลง Blue In the Face คำอ่านไทย No Doubt

Just like a bee rushing to a comb of honey
( จั๊สท ไล๊ค เก บี รูซชิง ทู อะ โคมบํ อ็อฝ ฮั๊นนี่)
Why can’t you see you look so very funny
(วาย แค็นท ยู ซี ยู ลุ๊ค โซ เฝ๊รี่ ฟันนิ)
You worry yourself sick till you’re blue in the face
(ยู ว๊อร์รี่ ยุรเซลฟ ซิ๊ค ทิลล์ ยัวร์ บลู อิน เดอะ เฟซ)

Relax and sleep, tomorrow isn’t leaving
(รีแหล๊ก แอนด์ สลี๊พ , ทูม๊อโร่ว อีสซึ่น ลีฝอิงส)
And counting your sheep won’t relieve you from this grieving
(แอนด์ เค๊าติง ยุร ฌีพ ว็อนท รีลี๊ฝ ยู ฟรอม ดิส กรีฝวิ่ง)
You worry yourself sick till you’re blue in the face
(ยู ว๊อร์รี่ ยุรเซลฟ ซิ๊ค ทิลล์ ยัวร์ บลู อิน เดอะ เฟซ)

But you’ll make ends meet I know you will so please pull up a chair
(บั๊ท โยว เม้ค เอ็นด มี๊ท ไอ โนว์ ยู วิล โซ พลีซ พูลล อั๊พ อะ แชร์)
Take your time the world’s not going anywhere
(เท้ค ยุร ไทม์ เดอะ เวิลด น็อท โกอิ้ง เอนอิฮแว)
Honey, you worry yourself sick till you’re blue in the face
(ฮั๊นนี่ , ยู ว๊อร์รี่ ยุรเซลฟ ซิ๊ค ทิลล์ ยัวร์ บลู อิน เดอะ เฟซ)

Blue in the face
(บลู อิน เดอะ เฟซ)
‘Cause you’re always in a hurry
(ค๊อส ยัวร์ ออลเว ซิน อะ เฮ๊อร์รี่)
Blue in the face
(บลู อิน เดอะ เฟซ)
‘Cause you always tend to worry
(ค๊อส ยู ออลเว เท็นด ทู ว๊อร์รี่)
You’re just like a honey bee, you panic, you sting, then you die
(ยัวร์ จั๊สท ไล๊ค เก ฮั๊นนี่ บี , ยู แพ๊หนิค , ยู สทิง , เด็น ยู ดาย)

It’s just like you to fret like you do
(อิทซ จั๊สท ไล๊ค ยู ทู ฟเร็ท ไล๊ค ยู ดู)
So take the afternoon and maybe someday soon
(โซ เท้ค ดิ แอฟเตอร์นูน แอนด์ เมบี ซัมเดย์ ซูน)
You won’t have to worry yourself sick till you’re blue in the face
(ยู ว็อนท แฮ็ฝ ทู ว๊อร์รี่ ยุรเซลฟ ซิ๊ค ทิลล์ ยัวร์ บลู อิน เดอะ เฟซ)

But you’ll make ends meet I know you will so please pull up a chair
(บั๊ท โยว เม้ค เอ็นด มี๊ท ไอ โนว์ ยู วิล โซ พลีซ พูลล อั๊พ อะ แชร์)
And take your time the world’s not going anywhere
(แอนด์ เท้ค ยุร ไทม์ เดอะ เวิลด น็อท โกอิ้ง เอนอิฮแว)
Honey, you worry yourself sick till you’re blue in the face
(ฮั๊นนี่ , ยู ว๊อร์รี่ ยุรเซลฟ ซิ๊ค ทิลล์ ยัวร์ บลู อิน เดอะ เฟซ)

Blue in the face
(บลู อิน เดอะ เฟซ)
‘Cause you’re always in a hurry
(ค๊อส ยัวร์ ออลเว ซิน อะ เฮ๊อร์รี่)
Blue in the face
(บลู อิน เดอะ เฟซ)
‘Cause you always tend to worry
(ค๊อส ยู ออลเว เท็นด ทู ว๊อร์รี่)
You’re just like a honey bee, you panic, you sting, then you die
(ยัวร์ จั๊สท ไล๊ค เก ฮั๊นนี่ บี , ยู แพ๊หนิค , ยู สทิง , เด็น ยู ดาย)
You’re just like a honey bee zap!…
(ยัวร์ จั๊สท ไล๊ค เก ฮั๊นนี่ บี zap !)

Oh, when you’re in a state of mind they call anxiety
(โอ , เว็น ยัวร์ อิน อะ สเทท อ็อฝ ไมนด์ เด คอลลํ แอ็งไสเอะทิ)
And you find it very necessary to pull out your hair
(แอนด์ ยู ไฟนด์ ดิท เฝ๊รี่ เน๊ซเซสซารี่ ทู พูลล เอ๊าท ยุร แฮร์)
Don’t be discouraged
(ด้อนท์ บี ดิสค๊อเหรจ)
Oh, honey have courage
(โอ , ฮั๊นนี่ แฮ็ฝ เค๊อเหรจ)
Don’t worry yourself sick till you’re blue in the face
(ด้อนท์ ว๊อร์รี่ ยุรเซลฟ ซิ๊ค ทิลล์ ยัวร์ บลู อิน เดอะ เฟซ)
Like always you worry till you’re blue in the face
(ไล๊ค ออลเว ยู ว๊อร์รี่ ทิลล์ ยัวร์ บลู อิน เดอะ เฟซ)
Honey why worry yourself sick till you’re blue in the face
(ฮั๊นนี่ วาย ว๊อร์รี่ ยุรเซลฟ ซิ๊ค ทิลล์ ยัวร์ บลู อิน เดอะ เฟซ)

You’re always in a hurry
(ยัวร์ ออลเว ซิน อะ เฮ๊อร์รี่)
Blue in the face
(บลู อิน เดอะ เฟซ)
You always tend to worry
(ยู ออลเว เท็นด ทู ว๊อร์รี่)
Cause you’re just like a honey bee, you panic, you sting, then you die
(ค๊อส ยัวร์ จั๊สท ไล๊ค เก ฮั๊นนี่ บี , ยู แพ๊หนิค , ยู สทิง , เด็น ยู ดาย)
Just like a honey bee
(จั๊สท ไล๊ค เก ฮั๊นนี่ บี)
Blue in the face
(บลู อิน เดอะ เฟซ)
You got no time to waste
(ยู ก็อท โน ไทม์ ทู เวซท)
Slow down the pace
(สโลว์ เดาน เดอะ เพซ)
You’re turning blue, blue, blue
(ยัวร์ เทินนิง บลู , บลู , บลู)

Blue in the face
(บลู อิน เดอะ เฟซ)
You got no time to waste
(ยู ก็อท โน ไทม์ ทู เวซท)
Slow down the pace
(สโลว์ เดาน เดอะ เพซ)
You’re turning blue
(ยัวร์ เทินนิง บลู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Blue In the Face คำอ่านไทย No Doubt

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น