เนื้อเพลง Long Legged Girl (With a Short Dress on) คำอ่านไทย Elvis Presley

All right
( ออล ไร๊ท)
I’ve been thumbin’ rides travellin’ light
(แอฝ บีน thumbin ไรด์ ทาเวลลิน ไล๊ท)
Walked the streets till past midnight
(ว๊อล์ค เดอะ สทรีท ทิลล์ พาสท์ มิดไนท์)
Trampin’ roads, trails and lanes
(Trampin โร้ด , ทเรล แซน เลน)
Scaling cliffs fields and plains
(Scalings คลิฟ ฟีลด แซน เพลน)
Searchin’ till the early dawn
(เสริทชิน ทิลล์ ดิ เอ๊อรํลี่ ดอว์น)
For that long legged girl with the short dress on
(ฟอร์ แดท ลอง เลกกิด เกิร์ล วิธ เดอะ ช๊อร์ท เดรส ออน)

Riding trucks, bikes and skis
(ไรดอิง ทรั๊ค , ไบค แซน ซคี)
Sailing lakes and brooks and seas
(เซลลิง เล้ค แซน บรุค แซน ซี)
Driving wagons, cars and jeeps
(ดรายวิง แว๊ก๊อน , คารํ แซน จีพ)
Walking stilts in ten foot leaps
(วอคกิง ซทิลท ซิน เท็น ฟุ้ท ลี๊พ)
Searchin’ till the early dawn
(เสริทชิน ทิลล์ ดิ เอ๊อรํลี่ ดอว์น)
For that long legged girl with the short dress on
(ฟอร์ แดท ลอง เลกกิด เกิร์ล วิธ เดอะ ช๊อร์ท เดรส ออน)

And everywhere I go she’s been and gone
(แอนด์ เอวี่แวร์ ไอ โก ชี บีน แอนด์ กอน)

She’s fine, it’s just too bad she’s the travellin’ kind
(ชี ไฟน , อิทซ จั๊สท ทู แบ้ด ชี เดอะ ทาเวลลิน ไคนด์)
So fine, I just can’t rest till I make her mine
(โซ ไฟน , ไอ จั๊สท แค็นท เรสท ทิลล์ ไอ เม้ค เฮอ ไมน์)
I’ve been from Maine to Tennessee, Mexico from Wahkiki
(แอฝ บีน ฟรอม Maine ทู เทนเนซซี , เม๊กซีโค ฟรอม Wahkiki)
Rain or shine, sleet or snow
(เรน ออ ไชน์ , ซลีท ออ สโนว์)
Searchin’ high, searchin’ low
(เสริทชิน ไฮฮ , เสริทชิน โลว)
Everything depends upon
(เอ๊วี่ติง ดีเพ็นดํ อุพอน)
That long legged girl with the short dress on
(แดท ลอง เลกกิด เกิร์ล วิธ เดอะ ช๊อร์ท เดรส ออน)

She’s fine, it’s just too bad she’s the travellin’ kind
(ชี ไฟน , อิทซ จั๊สท ทู แบ้ด ชี เดอะ ทาเวลลิน ไคนด์)
So fine, I just can’t rest till I make her mine
(โซ ไฟน , ไอ จั๊สท แค็นท เรสท ทิลล์ ไอ เม้ค เฮอ ไมน์)
I’ve been from Maine to Tennessee, Mexico from Wahkiki
(แอฝ บีน ฟรอม Maine ทู เทนเนซซี , เม๊กซีโค ฟรอม Wahkiki)
Rain or shine, sleet or snow
(เรน ออ ไชน์ , ซลีท ออ สโนว์)
Searchin’ high, searchin’ low
(เสริทชิน ไฮฮ , เสริทชิน โลว)
Everything depends upon
(เอ๊วี่ติง ดีเพ็นดํ อุพอน)
That long legged girl with the short dress on
(แดท ลอง เลกกิด เกิร์ล วิธ เดอะ ช๊อร์ท เดรส ออน)
The long legged girl with the short dress on
(เดอะ ลอง เลกกิด เกิร์ล วิธ เดอะ ช๊อร์ท เดรส ออน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Long Legged Girl (With a Short Dress on) คำอ่านไทย Elvis Presley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น