เนื้อเพลง B.S.U.R. คำอ่านไทย James Taylor

She’s been holding on too long hoping I’m gonna change.
( ชี บีน โฮลดิง ออน ทู ลอง โฮพปิง แอม กอนนะ เช้งจํ)
Giving it up just a little bit more each time I come home, looking and acting strange.
(กีฝวิง อิท อั๊พ จั๊สท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท โม อีช ไทม์ ไอ คัม โฮม , ลุคอิง แอนด์ แอคทิง สเทร๊งจ)
Putting her down for putting up with me.
(พูทดิง เฮอ เดาน ฟอร์ พูทดิง อั๊พ วิธ มี)

Be as you are, as you see, as I am, I am. Be as you are, as you see, as I am, I am.
(บี แอส ยู อาร์ , แอส ยู ซี , แอส ซาย แอ็ม , ไอ แอ็ม บี แอส ยู อาร์ , แอส ยู ซี , แอส ซาย แอ็ม , ไอ แอ็ม)

Do you think you might improve me, trying to take control?
(ดู ยู ทริ๊งค ยู ไมท อิมพรู๊ฝ มี , ทไรอิง ทู เท้ค คอนโทรล)
Watching every little thing I do just like a bleeding movie, just like a leading role?
(วัทชิง เอ๊เฝอร์รี่ ลิ๊ทเทิ่ล ทริง ไอ ดู จั๊สท ไล๊ค เก บรีดดิ้ง มูวี่ , จั๊สท ไล๊ค เก ลีดอิง โรล)
Mama, this ain’t me and I don’t believe that’s you.
(มามะ , ดิส เอน มี แอนด์ ดาย ด้อนท์ บีลี๊ฝ แด้ท ยู)

Be as you are, as you see, as I am, I am. Be as you are, as you see, as I am, I am.
(บี แอส ยู อาร์ , แอส ยู ซี , แอส ซาย แอ็ม , ไอ แอ็ม บี แอส ยู อาร์ , แอส ยู ซี , แอส ซาย แอ็ม , ไอ แอ็ม)

First you make believe, I believe the things that you make believe
(เฟิร์สท ยู เม้ค บีลี๊ฝ , ไอ บีลี๊ฝ เดอะ ทริง แดท ยู เม้ค บีลี๊ฝ)
and I’m bound to let you down.
(แอนด์ แอม บาวนฺดฺ ทู เล็ท ยู เดาน)
Then it’s I who have been deceiving, purposely misleading,
(เด็น อิทซ ซาย ฮู แฮ็ฝ บีน ดิซีฟวิง , เพอพัซลิ มิซลีดิง ,)
and all along you believed in me.
(แอนด์ ออล อะลอง ยู บีลี๊ฝ อิน มี)

So we circle around one another playing I guessing game, strangers at this masquerade.
(โซ วี เซ๊อร์เคิ้ล อะราวนฺดฺ วัน อะน๊าเทร่อร์ พเลนิ่ง ไอ เกรสซิง เกม , ซทเรนเจอะ แอ็ท ดิส มาซเคอะเรด)
Pretending to know each other, we strain to catch a name
(พรีเทนดิง ทู โนว์ อีช อ๊อเธ่อร์ , วี สเทรน ทู แค็ทช อะ เนม)
and never see the mistakes we must have made.
(แอนด์ เน๊เฝ่อร์ ซี เดอะ มิสเท้ค วี มัสท์ แฮ็ฝ เมด)

Be as you are, as you see, as I am, I am. Be as you are, as you see, as I am, I am
(บี แอส ยู อาร์ , แอส ยู ซี , แอส ซาย แอ็ม , ไอ แอ็ม บี แอส ยู อาร์ , แอส ยู ซี , แอส ซาย แอ็ม , ไอ แอ็ม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง B.S.U.R. คำอ่านไทย James Taylor

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น