เนื้อเพลง All Around The World คำอ่านไทย Terror Squad

[ INTRO: Fat Joe ]
( [ อินโทร : แฟท โจ ])
Yeah yeah
(เย่ เย่)
Terror Squad what-what
(เท๊อร์เร่อร์ ซคว็อด ว๊อท ว๊อท)
Cuban Link what-what
(คยูแบ็น ลิ๊งค ว๊อท ว๊อท)
’99, baby
(99 , เบ๊บี้)

[ VERSE 1: Cuban Link ]
([ เฝิซ 1 : คยูแบ็น ลิ๊งค ])
Yo ladi-dadi, mami, I love to party
(โย ladi dadi , มัมมี , ไอ ลัฝ ทู พ๊าร์ที่)
Plus I always cause trouble when I guzzle Bacardi
(พลัส ซาย ออลเว ค๊อส ทรั๊บเบิ้ล เว็น นาย กัซเซว เบคาดี)
Got the hotties sippin rum, Maseratis with the stumps
(ก็อท เดอะ ฮอทดี ซิบปิ่น รัม , Maseratis วิธ เดอะ ซทัมพ)
Music bumpin out the trunk. everybody’s gettin drunk
(มิ๊วสิค บั้มปิน เอ๊าท เดอะ ทรังค เอวี่บอดี้ เกดดิน ดรั๊งค)
From the Bronx, settin, lettin it all out
(ฟรอม เดอะ บรอนซ , เซทดิน , เลทดิน หนิด ออล เอ๊าท)
No doubt, toast your coast
(โน เดาท , โท๊สท ยุร โค้สท)
Reppin the east, west, north, south
(เพพพิน ดิ อี๊สท , เว๊สท , น๊อร์ธ , เซ๊าธ)
Now it’s all about the Terror Squad, ghetto superstars
(นาว อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท เดอะ เท๊อร์เร่อร์ ซคว็อด , เกทโท ซูเปอร์สตาร์)
Extra-large players like Kareem Abdul Jabbar
(เอ๊กซทร่า ลาร์จ เพย์เยอร์ ไล๊ค Kareem Abdul Jabbar)
Word to God, Pun, my crew won’t give a f*ck who you are
(เวิร์ด ทู ก๊อด , พัน , มาย ครู ว็อนท กี๊ฝ อะ เอฟ *ck ฮู ยู อาร์)
We do our job like we part of the mob, shoot up the bar
(วี ดู เอ๊า จ๊อบ ไล๊ค วี พาร์ท อ็อฝ เดอะ ม๊อบ , ชู๊ท อั๊พ เดอะ บาร์)
Cuban the Don Daddy like John Gotti
(คยูแบ็น เดอะ ด็อน แดดดิ ไล๊ค จอน ก๊อดดิ)
I brung a long shotie for the chump bodies
(ไอ บรัง อะ ลอง shotie ฟอร์ เดอะ ชัมพ บอดีสฺ)
If it’s on it’s on, mami
(อิ๊ฟ อิทซ ออน อิทซ ออน , มัมมี)

[ CHORUS ]
([ ค๊อรัส ])
It’s Mister Cuban Link, baby, comin through with the hits
(อิทซ มิ๊สเทอร์ คยูแบ็น ลิ๊งค , เบ๊บี้ , คัมอิน ทรู วิธ เดอะ ฮิท)
Gettin love from the ladies while my crew in the triz
(เกดดิน ลัฝ ฟรอม เดอะ เลดิส ไวล์ มาย ครู อิน เดอะ ทริซ)
And this goes out to the players, thugs, hustlers and pimps
(แอนด์ ดิส โกซ เอ๊าท ทู เดอะ เพย์เยอร์ , ธัก , ฮัซเลอะ แซน พิมพ)
[We run sh*t]
([ วี รัน ฌะ *ที ])
All around the world
(ออล อะราวนฺดฺ เดอะ เวิลด)
You know I do my thing, baby, Cuban Link full eclipse
(ยู โนว์ ไอ ดู มาย ทริง , เบ๊บี้ , คยูแบ็น ลิ๊งค ฟูล อิ-คลิ๊พส)
Terror Squad, new era, god, better choose who you with
(เท๊อร์เร่อร์ ซคว็อด , นิว เอ๊ร่า , ก๊อด , เบ๊ทเท่อร์ ชู๊ส ฮู ยู วิธ)
When we flip ain’t no tellin what we do to your click
(เว็น วี ฟลิพ เอน โน เทลลิน ว๊อท วี ดู ทู ยุร คลิ๊ก)
[We run sh*t]
([ วี รัน ฌะ *ที ])
All around the world
(ออล อะราวนฺดฺ เดอะ เวิลด)

[ VERSE 2: Cuban Link ]
([ เฝิซ 2 : คยูแบ็น ลิ๊งค ])
Villainous Terror Squadian, Bacardi dark got me crashin the party
(ฝีลลินัซ เท๊อร์เร่อร์ Squadian , เบคาดี ด๊าร์ค ก็อท มี แคลชชิน เดอะ พ๊าร์ที่)
Undressin hotties to take it all from the drawers to they Barbie bits
(Undressin ฮอทดี ทู เท้ค อิท ดอร์ ฟรอม เดอะ ดรอเออะ ทู เด Barbie บิท)
Pokin up in your ?vaginal? flow in Carhartts and Timbos
(Pokin อั๊พ อิน ยุร แฝจอิแน็ล โฟลว์ อิน Carhartts แซน Timbos)
Thuggin it with a limp, cause Cuban Link is known to pimp hoes
(ตั๊กกิน หนิด วิธ อะ ลิมพ , ค๊อส คยูแบ็น ลิ๊งค อีส โนน ทู พิมพ โฮ)
Gettin bimbos from all angles, mandingo straight out the combo
(เกดดิน บิมโบ ฟรอม ออล แอ๊งเกิ้ล , mandingo สเทร๊ท เอ๊าท เดอะ คอมโบ)
From a bedroom I needed gettin head in a Durango
(ฟรอม มา เบดรูม ไอ นี๊ด เกดดิน เฮด อิน อะ Durango)
Grab your ankles, do the hula-hoop your culo while I do ya
(แกร๊บ ยุร แองเคิล , ดู เดอะ ฮูละ ฮูพ ยุร culo ไวล์ ไอ ดู ยา)
Nothin’s cooler than f*ckin while you’re puffin a bag of buddah
(นอทติน คูลเออะ แฑ็น เอฟ *ckin ไวล์ ยัวร์ พัฟฟิน อะ แบ๊ก อ็อฝ buddah)
Don the Cuba’s got your cura, schoolin juniors like butuvas
(ด็อน เดอะ คิวบาร์ ก็อท ยุร cura , schoolin จู๊เหนี่ย ไล๊ค butuvas)
Smooth as Luther when it comes to s*ckin hooters like a hoover
(สมู๊ธ แอส ลูเตอร์ เว็น หนิด คัม ทู เอส *ckin ฮูทเออะ ไล๊ค เก hoover)
Who the man now? Impressed so many mamis, I can’t count
(ฮู เดอะ แมน นาว อิมเพรส โซ เมนอิ มัมมี , ไอ แค็นท เค้าทํ)
Holdin my count down till the last round, hands down
(โฮดดิน มาย เค้าทํ เดาน ทิลล์ เดอะ ล๊าสท ราวนด , แฮนด์ เดาน)
No question I blow your chest in with a Smith & Wesson
(โน เคว๊สชั่น นาย โบลว์ ยุร เชสทํ อิน วิธ อะ ซมิธ & Wesson)
You’ll be dead in less than a second – reckon
(โยว บี เด้ด อิน เลซ แฑ็น อะ เซ๊คคั่น เรคคัน)
Better listen, my weapon, step in my sessions for lessons
(เบ๊ทเท่อร์ ลิ๊สซึ่น , มาย เว๊พ่อน , สเท็พ อิน มาย เซ๊ซชั่น ฟอร์ เล๊ซซั่น)
Lasting impression, destined to be the best in this profession
(ลาซทิง อิมพเรฌอัน , เดซทิน ทู บี เดอะ เบ๊สท์ อิน ดิส พโระเฟฌอัน)

[ CHORUS ]
([ ค๊อรัส ])

[ VERSE 3: Cuban Link ]
([ เฝิซ 3 : คยูแบ็น ลิ๊งค ])
I’m runnin ralleys from New York to Cali up in a Caddy
(แอม รูนนิน ralleys ฟรอม นิว ยอค ทู กาลี อั๊พ อิน อะ แคดดิ)
Puffin like Daddy with paddy, baggin the weed up in the backseat
(พัฟฟิน ไล๊ค แดดดิ วิธ แพ๊ดดี้ , แบคกิน เดอะ วี อั๊พ อิน เดอะ แบคซี๊ดทฺ)
Crackin forties, actin naughty, tellin em shorties, havin orgees
(แครกคิน forties , แอสติน น๊อที่ , เทลลิน เอ็ม shorties , เฮฝวิน orgees)
Watchin pokeys with four freaks – now that’s me
(วันชิน pokeys วิธ โฟ ฟรี๊ค นาว แด้ท มี)
I be the nasty cuban, slammin like I’m Patrick Ewing
(ไอ บี เดอะ นาซทิ คยูแบ็น , สแลมมิน ไล๊ค แอม แพทริค Ewings)
Pass me a bag of weed, a brew, and the track that we’re doing
(เพซ มี อะ แบ๊ก อ็อฝ วี , อะ บรู , แอนด์ เดอะ แทร็ค แดท เวีย ดูอิง)
For you and yours, full of glitter style
(ฟอร์ ยู แอนด์ ยุร , ฟูล อ็อฝ กลีทเทอะ สไทล์)
Showin all my skills like a stripper, baby, hit me with some sh*t for now
(โชว์วิน ออล มาย สกิลล ไล๊ค เก stripper , เบ๊บี้ , ฮิท มี วิธ ซัม ฌะ *ที ฟอร์ นาว)
Break it down, hit the ground, move your hips around
(เบร๊ค อิท เดาน , ฮิท เดอะ กราวนด์ , มู๊ฝ ยุร ฮิพ อะราวนฺดฺ)
Make it bounce, shoop and sit down on my d*ck and do the brown
(เม้ค อิท เบ๊าสฺ , shoop แอนด์ ซิท เดาน ออน มาย ดี *ck แอนด์ ดู เดอะ บราวนํ)
If you down we can bounce right now, pick up a pound
(อิ๊ฟ ยู เดาน วี แคน เบ๊าสฺ ไร๊ท นาว , พิค อั๊พ อะ เพานด)
Enjoy and lounge with style, y’all know my name by now
(เอ็นจอย แอนด์ เลานจ วิธ สไทล์ , ยอล โนว์ มาย เนม บาย นาว)

[ CHORUS ]
([ ค๊อรัส ])

[ OUTRO: Fat Joe ]
([ เอ๊าโต : แฟท โจ ])
No doubt
(โน เดาท)
Cuban Link, baby
(คยูแบ็น ลิ๊งค , เบ๊บี้)
’99
-99
Terror Squad
(เท๊อร์เร่อร์ ซคว็อด)
All you fake-ass n*ggas
(ออล ยู เฟ้ค อาซ เอ็น *ggas)
Tryin to be like us, talk like us
(ทายอิน ทู บี ไล๊ค อัซ , ท๊อล์ค ไล๊ค อัซ)
But you could never walk like us
(บั๊ท ยู เคิด เน๊เฝ่อร์ ว๊อล์ค ไล๊ค อัซ)
F*ck around and get outlined in chalk
(เอฟ *ck อะราวนฺดฺ แอนด์ เก็ท เอ๊าท์ไลน์ อิน ชอค)
Terror Squad
(เท๊อร์เร่อร์ ซคว็อด)
Joe Crack
(โจ แคร๊ค)
Big Pun
(บิ๊ก พัน)
Prospecto
(Prospecto)
Armageaddyo
(Armageaddyo)
Triple Seis, what?
(ทริ๊พเพิ่ล เซอิ , ว๊อท)
Raoul
(Raoul)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง All Around The World คำอ่านไทย Terror Squad

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น