เนื้อเพลง Instigator คำอ่านไทย D12

I’m an instigator
( แอม แอน อีนซทิเกเทอะ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
I’m an instigator
(แอม แอน อีนซทิเกเทอะ)
N*gga can’t you see
(เอ็น *gga แค็นท ยู ซี)
I’m an instigator
(แอม แอน อีนซทิเกเทอะ)
Ain’t nobody worse than me
(เอน โนบอดี้ เวิ๊ร์ส แฑ็น มี)
I’m an instigator
(แอม แอน อีนซทิเกเทอะ)
I be the first to beef
(ไอ บี เดอะ เฟิร์สท ทู บี๊ฟ)
First to squeeze
(เฟิร์สท ทู สควี๊ซ)
Take heed to the words I speak
(เท้ค ฮี ทู เดอะ เวิร์ด ซาย สพี๊ค)
I’m an instigator
(แอม แอน อีนซทิเกเทอะ)
N*gga can’t you see
(เอ็น *gga แค็นท ยู ซี)
I’m an instigator
(แอม แอน อีนซทิเกเทอะ)
Ain’t nobody worse than me
(เอน โนบอดี้ เวิ๊ร์ส แฑ็น มี)
I’m an instigator
(แอม แอน อีนซทิเกเทอะ)
I be the first to beef
(ไอ บี เดอะ เฟิร์สท ทู บี๊ฟ)
First to squeeze
(เฟิร์สท ทู สควี๊ซ)
Till it hurts to breathe
(ทิลล์ อิท เฮิร์ท ทู บรีฑ)
F*ck with me
(เอฟ *ck วิธ มี)

{Kuniva}
({ครูเนฝว่า })
I love getting sh*t started
(ไอ ลัฝ เกดดดิ้ง ฌะ *ที สท๊าร์ท)
I instigate a peace talk into a beef talk
(ไอ อีนซทิเกท อะ พี๊ซ ท๊อล์ค อิ๊นทู อะ บี๊ฟ ท๊อล์ค)
Until police need chalk to chalk you up
(อันทิล โพลิ๊ซ นี๊ด ชอค ทู ชอค ยู อั๊พ)
Have b*tches walking up
(แฮ็ฝ บี *tches วอคกิง อั๊พ)
Smacking you in your face screaming that you talk too much
(Smackings ยู อิน ยุร เฟซ ซครีมอิง แดท ยู ท๊อล์ค ทู มัช)
Tell women you said you f*cked ’em
(เทลล วีมเอิน ยู เซ็ด ยู เอฟ *cked เอ็ม)
Tell the hardest n*gga you said you snuck him
(เทลล เดอะ ฮาร์เดท เอ็น *gga ยู เซ็ด ยู สนักคฺ ฮิม)
Raid his pockets and stuck him
(เรด ฮิส พ๊อคเค่ท แซน ซทัค ฮิม)
Till they gather in front of your crib
(ทิลล์ เด แก๊เธ่อร์ อิน ฟร๊อนท อ็อฝ ยุร คริบ)
Guns and ??? clips
(กัน แซน คลิพ)
Laughing when they shoot at you over the wrong sh*t
(ลาฟอิง เว็น เด ชู๊ท แอ็ท ยู โอ๊เฝ่อร เดอะ รอง ฌะ *ที)
I lock down your block with lies
(ไอ ล๊อค เดาน ยุร บล๊อค วิธ ไล)
It’s so believable
(อิทซ โซ บีลีฝอะบล)
You run and grab your shotguns, glocks, and nines
(ยู รัน แอนด์ แกร๊บ ยุร ชอทกัน , คล็อก , แอนด์ ไนน)
Walking blind
(วอคกิง ไบลนฺดฺ)
Incite fights until they erupt
(อินไซท ไฟ้ท อันทิล เด อีรัพท)
Instigate my own death cuz killing you ain’t enough
(อีนซทิเกท มาย โอว์น เด้ท คัซ คีลลิง ยู เอน อีน๊าฟ)

{Swifty}
({Swifty})
I don’t give a f*ck if we beefing or not
(ไอ ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck อิ๊ฟ วี beefings ออ น็อท)
I squeeze first
(ไอ สควี๊ซ เฟิร์สท)
I’ma heat up your spot
(แอมอา ฮีท อั๊พ ยุร สพอท)
I’m a n*gga that breathe dirt
(แอม มา เอ็น *gga แดท บรีฑ เดิร์ท)
On these streets everyday
(ออน ฑิส สทรีท เอวี่เดย์)
Snatching n*gga’s lle’
(สแนชชิง เอ็น *ggas lle)
How you b*tches needing work?
(ฮาว ยู บี *tches นี๊ดดิง เวิ๊ร์ค)
You can get it from McVeigh
(ยู แคน เก็ท ดิธ ฟรอม แมคเว)
I’m despiteful
(แอม despiteful)
I tie a hoe
(ไอ ไท อะ โฮ)
A maniacal vile animal
(อะ มะไนอะแค็ล ไฝล แอ๊นิมอล)
Liable to leave you strapped with your Bible
(Liable ทู ลี๊ฝ ยู สแตปชฺ วิธ ยุร ไบบล)
I’m psycho
(แอม ไซโคะ)
My bullets won’t fly by you
(มาย บัลเล่ ว็อนท ฟลาย บาย ยู)
You wanna kill me?
(ยู วอนนา คิลล์ มี)
You got the right to
(ยู ก็อท เดอะ ไร๊ท ทู)
Ain’t gotta wait till night to snipe you
(เอน กอททะ เว้ท ทิลล์ ไน๊ท ทู ซไนพ ยู)
If I don’t like you
(อิ๊ฟ ฟาย ด้อนท์ ไล๊ค ยู)
You getting hit in broad day light with a white rifle
(ยู เกดดดิ้ง ฮิท อิน บรอด เดย์ ไล๊ท วิธ อะ ไว๊ท ไร๊เฟิ่ล)
In front of your window I’m looking right through
(อิน ฟร๊อนท อ็อฝ ยุร วิ๊นโด้ว แอม ลุคอิง ไร๊ท ทรู)
I love when I see a n*gga get stuck
(ไอ ลัฝ เว็น นาย ซี อะ เอ็น *gga เก็ท ซทัค)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

{Kon Artis}
({คอนเอมพลีดิง Artis})
[I’m an instigator]
([ แอม แอน อีนซทิเกเทอะ ])
Drama tends to follow me
(ดร๊าม่า เท็นด ทู ฟ๊อลโล่ว มี)
I know
(ไอ โนว์)
I probably owe all of my friends apologies
(ไอ พรอบอับลิ โอว์ ออล อ็อฝ มาย เฟรน อโพโลไจซ์)
Lie to every b*tch just to get her to swallow me
(ไล ทู เอ๊เฝอร์รี่ บี *tch จั๊สท ทู เก็ท เฮอ ทู สว๊อลโล่ว มี)
Get a labotomy?
(เก็ท ดา labotomy)
N*gga this runs to my artery
(เอ็น *gga ดิส รัน ทู มาย อาเทอะริ)
Guns are a part of me
(กัน แซร์ อะ พาร์ท อ็อฝ มี)
I pack more than pottery
(ไอ แพ็ค โม แฑ็น พอทเทอะริ)
I oughtta be jailed for depicted mockery
(ไอ ออดา บี เจล ฟอร์ ดิพีคท มอคเคอะริ)
Ain’t gon’ fight
(เอน ก็อน ไฟ้ท)
The blood on the n*ggas that shot at me
(เดอะ บลัด ออน เดอะ เอ็น *ggas แดท ฌ็อท แอ็ท มี)
I don’t twist the truth
(ไอ ด้อนท์ ทวิสท เดอะ ทรู๊ธ)
I just make it gothic, see?
(ไอ จั๊สท เม้ค อิท กอธอิค , ซี)
I’m nothing but a liar
(แอม นัธอิง บั๊ท ดา ไลอ้าร)
With a big ass mouth, d*ck, and fists
(วิธ อะ บิ๊ก อาซ เม๊าธ , ดี *ck , แอนด์ ฟิซท)
Big enough to knock your b*tch ass out
(บิ๊ก อีน๊าฟ ทู น๊อค ยุร บี *tch อาซ เอ๊าท)
Got no reason to tell you the truth
(ก็อท โน รี๊ซั่น ทู เทลล ยู เดอะ ทรู๊ธ)
But to be honest with you
(บั๊ท ทู บี อ๊อนเน็สท วิธ ยู)
I rap with him
(ไอ แร็พ วิธ ฮิม)
But I don’t like Proof
(บั๊ท ไอ ด้อนท์ ไล๊ค พรู๊พ)

{Proof}
({พรู๊พ })
N*gga f*ck you
(เอ็น *gga เอฟ *ck ยู)
Me and Swift got plans to jump you
(มี แอนด์ ซิวิฟท ก็อท แพลน ทู จั๊มพ ยู)
Type of n*gga to shake your hand and stomp you
(ไท๊พ อ็อฝ เอ็น *gga ทู เช้ค ยุร แฮนด์ แอนด์ สตอมพฺ ยู)
[I’m an instigator]
([ แอม แอน อีนซทิเกเทอะ ])
Convinced a tenth grader
(คอนฝิ๊นซํ อะ เท็นธ กแรดเออะ)
To run up inside his classroom
(ทู รัน อั๊พ อิ๊นไซด์ ฮิส คลาสรูม)
And lead the kids *?????*
(แอนด์ ลี๊ด เดอะ คิด * *)
B*tch straight up
(บี *tch สเทร๊ท อั๊พ)
This is the season for squeezing off triggers
(ดิส ซิส เดอะ ซี๊ซั่น ฟอร์ สควีซซิง ออฟฟ ทริ๊กเก้อร์)
On n*ggas for no reason
(ออน เอ็น *ggas ฟอร์ โน รี๊ซั่น)
Either jump or quit running your mouth
(ไอ๊เทร่อ จั๊มพ ออ ควิท รันนิง ยุร เม๊าธ)
Pull a gun out
(พูลล อะ กัน เอ๊าท)
Better use it till the bullets run out
(เบ๊ทเท่อร์ ยู๊ส อิท ทิลล์ เดอะ บัลเล่ รัน เอ๊าท)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

{Swifty}
({Swifty})
I throw a brick at your crib
(ไอ โธรว์ อะ บริ๊ค แกท ยุร คริบ)
Having you standing on the porch screaming
(แฮฝวิ่ง ยู ซแทนดิง ออน เดอะ โพช ซครีมอิง)
[Look what you did!!]
([ ลุ๊ค ว๊อท ยู ดิด ! ! ])
I ain’t feeling no remorse
(ไอ เอน ฟีลอิง โน ริมอซ)
N*gga just pick up the kids
(เอ็น *gga จั๊สท พิค อั๊พ เดอะ คิด)
Swift got first dibs
(ซิวิฟท ก็อท เฟิร์สท dibs)
On these cherry hot slugs
(ออน ฑิส เชริ ฮอท ซลัก)
That’ll barbeque your ribs
(แธดิล barbeque ยุร ริบ)
I’m preparing death beds
(แอม preparings เด้ท เบ๊ด)
Quick to bust lead
(ควิค ทู บัซท ลี๊ด)
While I’m staring at the feds
(ไวล์ แอม ซแทริง แอ็ท เดอะ เฟ็ด)
Tearing off their legs
(แทริง ออฟฟ แดร์ เล้ก)
Once you drop dead
(วั๊นซ ยู ดรอพ เด้ด)
They’ll be swearing it’s a plague
(เด๊ว บี สเวียลิง อิทซ ซา พเลก)
I’m sicker than a ???????
(แอม ซิคเกอร์ แฑ็น อะ)
watch the ???????? with dreds
(ว๊อทช เดอะ วิธ dreds)
You could shake if you move
(ยู เคิด เช้ค อิ๊ฟ ยู มู๊ฝ)
Ditch with no clue
(ดิช วิธ โน คลู)
Don’t put sh*t on your tape
(ด้อนท์ พุท ฌะ *ที ออน ยุร เท๊พ)
With your skits and interludes
(วิธ ยุร ซคิท แซน อีนเทิลยูด)
And once I finish you
(แอนด์ วั๊นซ ไอ ฟิ๊หนิช ยู)
They wouldn’t put it in the news
(เด วูดดึ่น พุท ดิธ อิน เดอะ นิว)
I’m nuts so you hoes ain’t got the guts to interview
(แอม นัท โซ ยู โฮ เอน ก็อท เดอะ กัท ทู อิ๊นเทอร์ฝิว)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

I’m an instigator
(แอม แอน อีนซทิเกเทอะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Instigator คำอ่านไทย D12

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น