เนื้อเพลง Down คำอ่านไทย Jay Sean Feat. Lil Wayne

Baby, are you down? [x5]
Down, down
( ดาวน์ , ดาวน์ )
Even if the sky is fallin’ down, down, down [oh]
( อี๊เฝ่น อิ๊ฟ เดอะ สกาย อีส แฟลลิน ดาวน์ , ดาวน์ , ดาวน์ [ โอ้ ] )

You ought to know
( ยู อ๊อธ ทู โนว์ )
Tonight is the night to let it go
( ทูไน๊ท อีส เดอะ ไน๊ท ทู เล็ท ดิท โก )
Put on a show [show, show]
( พุท ออน อะ โชว์ [ โชว์ , โชว์ ] )
I wanna see how you lose control
( ไอ วอนนา ซี ฮาว ยู ลู้ส คอนโทรล )

So leave it behind ’cause we have a night to get away [away, away]
( โซ ลี๊ฝ อิท บีฮายน์ ค๊อส วี แฮพ อะ ไน๊ท ทู เก็ท อะเวย์ [ อะเวย์ , อะเวย์ ] )
So come on and fly with me as we make our great escape [escape, escape]
( โซ คัมมอน แอนด์ ฟลาย วิธ มี แอส วี เม้ค เอ๊า เกรท เอสเขพ [ เอสเขพ , เอสเขพ ] )

[Chorus:]
So, baby, don’t worry
( โซ , เบ๊บี้ , โด๊นท ว๊อร์รี่ )
You are my only
( ยู อาร์ มาย โอ๊นลี่ )
You won’t be lonely
( ยู โวน บี โลนลี่ )
Even if the sky is falling down
( อี๊เฝ่น อิ๊ฟ เดอะ สกาย อีส ฟอลิง ดาวน์ )
You’ll be my only
( โยว บี มาย โอ๊นลี่ )
No need to worry
( โน นี๊ด ทู ว๊อร์รี่ )
Baby, are you down? [x5]
( เบ๊บี้ , อาร์ ยู ดาวน์ ?[ x5 ] )
Down, down
( ดาวน์ , ดาวน์ )
Baby, are you down? [x5]
( เบ๊บี้ , อาร์ ยู ดาวน์ ?[ x5 ] )
Down, down
( ดาวน์ , ดาวน์ )
Even if the sky is falling down
( อี๊เฝ่น อิ๊ฟ เดอะ สกาย อีส ฟอลิง ดาวน์ )

Just let it be
( เจิ๊สท เล็ท ดิท บี )
Come on and bring your body next to me
( คัมมอน แอนด์ บริง ยัวร์ บ๊อดี้ เน๊กซท ทู มี )
I’ll take you away [ay]
( แอล เท้ค ยู อะเวย์ [ อาย ] )
Turn this place into our private getaway
( เทิร์น ดิส เพลส อิ๊นทู เอ๊า ไพร๊เหวด เกทอะเวย์ )

So leave it behind ’cause we have a night to get away [away, away]
( โซ ลี๊ฝ อิท บีฮายน์ ค๊อส วี แฮพ อะ ไน๊ท ทู เก็ท อะเวย์ [ อะเวย์ , อะเวย์ ] )
So come on and fly with me as we make our great escape
( โซ คัมมอน แอนด์ ฟลาย วิธ มี แอส วี เม้ค เอ๊า เกรท เอสเขพ )
So why don’t we run away
( โซ วาย โด๊นท วี รัน อะเวย์ )
[adsense]
[Chorus]

[Lil Wayne:]
Down like she’s suppose to be
( ดาวน์ ไล๊ค ชี ซั๊พโพ้ส ทู บี )
She gets down low for me
( ชี เก็ท ดาวน์ โลว ฟอร์ มี )
Down like her temperature
( ดาวน์ ไล๊ค เฮอ เท๊มเพอเรเจ้อร )
‘Cause to me she’s zero degrees
( ค๊อส ทู มี ชี ซี๊โร่ ดีกรี )
She’s cold, over freeze
( ชี โคลด์ , โอ๊เว่อร์ ฟรีส )
I got that girl from overseas
( ไอ กอท แดท เกิร์ล ฟรอม โอ๊เว่อร์ซี )
Now she’s my Miss America
( นาว ชี มาย มิส อะเม )
Now can I be her soldier, please?
( นาว แคน นาย บี เฮอ โซ๊ลเจ้อร์ , พลีซ ?)
I’m fighting for this girl on the battlefield of love
( แอม ไฟทิง ฟอร์ ดิส เกิร์ล ออน เดอะ บัทเทิลฟลายด์ ออฟ เลิฟ )
Got me look like baby Cupid
( กอท มี ลุ๊ค ไล๊ค เบ๊บี้ คิวปิด )
Sending arrows from above
( เซ็นดิง แอ๊โร่ ฟรอม อะโบ๊ฝ )
Don’t you ever leave the side of me
( โด๊นท ยู เอ๊เว่อร์ ลี๊ฝ เดอะ ไซด์ ออฟ มี )
And definitely, not probably
( แอนด์ เดฝฟินนารี่ , นอท พรอบอะบลี )
And honestly I’m down like that economy [Yeah]
( แอนด์ ออนนิสลี แอม ดาวน์ ไล๊ค แดท อีโค๊โนมี่ [ เย่ ] )

[Chorus:]
So, baby, don’t worry
( โซ , เบ๊บี้ , โด๊นท ว๊อร์รี่ )
You are my only
( ยู อาร์ มาย โอ๊นลี่ )
You won’t be lonely
( ยู โวน บี โลนลี่ )
Even if the sky is falling down
( อี๊เฝ่น อิ๊ฟ เดอะ สกาย อีส ฟอลิง ดาวน์ )
You’ll be my only [oh]
( โยว บี มาย โอ๊นลี่ [ โอ้ ] )
No need to worry [oh]
( โน นี๊ด ทู ว๊อร์รี่ [ โอ้ ] )
Baby, are you down [x5] [oh, the sky is falling down]
( เบ๊บี้ , อาร์ ยู ดาวน์ [ x5 ] [ โอ้ , เดอะ สกาย อีส ฟอลิง ดาวน์ ] )
Down, down [oh, down]
( ดาวน์ , ดาวน์ [ โอ้ , ดาวน์ ] )
Baby, are you down [x5]
( เบ๊บี้ , อาร์ ยู ดาวน์ [ x5 ] )
Down, down [oh, down] [the sky is falling down]
( ดาวน์ , ดาวน์ [ โอ้ , ดาวน์ ] [ เดอะ สกาย อีส ฟอลิง ดาวน์ ] )
Even if the sky is falling down
( อี๊เฝ่น อิ๊ฟ เดอะ สกาย อีส ฟอลิง ดาวน์ )
Oh, oh, the sky is falling down
( โอ้ , โอ้ , เดอะ สกาย อีส ฟอลิง ดาวน์ )

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Down คำอ่านไทย Jay Sean Feat. Lil Wayne

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น