เนื้อเพลง I Get Wet คำอ่านไทย Andrew W.K.

You watch what I say,
( ยู ว๊อทช ว๊อท ไอ เซย์ ,)
[Watch what I Say],
([ ว๊อทช ว๊อท ไอ เซย์ ] ,)
Watch what I do.
(ว๊อทช ว๊อท ไอ ดู)
Because I really don’t care,
(บิคอส ไอ ริแอ็ลลิ ด้อนท์ แคร์ ,)
I really don’t care,
(ไอ ริแอ็ลลิ ด้อนท์ แคร์ ,)
I know you’re trying to get somewhere.
(ไอ โนว์ ยัวร์ ทไรอิง ทู เก็ท ซัมแวร์)
You watch what you say,
(ยู ว๊อทช ว๊อท ยู เซย์ ,)
[Watch what I do],
([ ว๊อทช ว๊อท ไอ ดู ] ,)
Im gonna get on you.
(แอม กอนนะ เก็ท ออน ยู)
I really don’t care,
(ไอ ริแอ็ลลิ ด้อนท์ แคร์ ,)
I really don’t care,
(ไอ ริแอ็ลลิ ด้อนท์ แคร์ ,)
You’re never gonna go nowhere.
(ยัวร์ เน๊เฝ่อร์ กอนนะ โก โนแวร์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[I Get Wet]
([ ไอ เก็ท เว๊ท ])
I Get Wet when the party is dying
(ไอ เก็ท เว๊ท เว็น เดอะ พ๊าร์ที่ อีส ไดอิง)
I Get Wet without even trying.
(ไอ เก็ท เว๊ท วิธเอ๊าท อี๊เฝ่น ทไรอิง)
I Get Wet [x8]
(ไอ เก็ท เว๊ท [ x8 ])
I Get Wet whenever you trying
(ไอ เก็ท เว๊ท ฮเว็นเอฝเออะ ยู ทไรอิง)
I Get Wet when I know that you’re dying.
(ไอ เก็ท เว๊ท เว็น นาย โนว์ แดท ยัวร์ ไดอิง)
I Get Wet [x8]
(ไอ เก็ท เว๊ท [ x8 ])

You’re making wars,
(ยัวร์ เมคอิง วอร์ ,)
You’re breaking doors,
(ยัวร์ บเรคคิง ดอร์ ,)
And now you’re on the floor.
(แอนด์ นาว ยัวร์ ออน เดอะ ฟลอร์)
I really don’t care,
(ไอ ริแอ็ลลิ ด้อนท์ แคร์ ,)
I really don’t care.
(ไอ ริแอ็ลลิ ด้อนท์ แคร์)
I know you’re tryin’ to get somewhere.
(ไอ โนว์ ยัวร์ ทายอิน ทู เก็ท ซัมแวร์)
You watch what I say,
(ยู ว๊อทช ว๊อท ไอ เซย์ ,)
[Watch what I say],
([ ว๊อทช ว๊อท ไอ เซย์ ] ,)
Watch what I do.
(ว๊อทช ว๊อท ไอ ดู)
Because I really don’t care,
(บิคอส ไอ ริแอ็ลลิ ด้อนท์ แคร์ ,)
I really don’t care,
(ไอ ริแอ็ลลิ ด้อนท์ แคร์ ,)
You’re never gonna go nowhere.
(ยัวร์ เน๊เฝ่อร์ กอนนะ โก โนแวร์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
[I Get Wet],
([ ไอ เก็ท เว๊ท ] ,)
I Get Wet when the party is dying
(ไอ เก็ท เว๊ท เว็น เดอะ พ๊าร์ที่ อีส ไดอิง)
I Get Wet without even trying.
(ไอ เก็ท เว๊ท วิธเอ๊าท อี๊เฝ่น ทไรอิง)
I Get Wet [x8]
(ไอ เก็ท เว๊ท [ x8 ])
I Get Wet when I know that your dying
(ไอ เก็ท เว๊ท เว็น นาย โนว์ แดท ยุร ไดอิง)
I Get Wet without even trying
(ไอ เก็ท เว๊ท วิธเอ๊าท อี๊เฝ่น ทไรอิง)
I Get Wet [x8]
(ไอ เก็ท เว๊ท [ x8 ])

I Get Wet when I know that you’re dying,
(ไอ เก็ท เว๊ท เว็น นาย โนว์ แดท ยัวร์ ไดอิง ,)
[I Get Wet].
([ ไอ เก็ท เว๊ท ])
I Get Wet without even trying.
(ไอ เก็ท เว๊ท วิธเอ๊าท อี๊เฝ่น ทไรอิง)
I Get Wet [x9]
(ไอ เก็ท เว๊ท [ x9 ])
I Get Wet whenever you’re trying,
(ไอ เก็ท เว๊ท ฮเว็นเอฝเออะ ยัวร์ ทไรอิง ,)
[I Get Wet].
([ ไอ เก็ท เว๊ท ])
I Get Wet when I know that you’re Dying.
(ไอ เก็ท เว๊ท เว็น นาย โนว์ แดท ยัวร์ ไดอิง)
I Get Wet [x8]
(ไอ เก็ท เว๊ท [ x8 ])

I Get Wet when I know that you’re dying,
(ไอ เก็ท เว๊ท เว็น นาย โนว์ แดท ยัวร์ ไดอิง ,)
[I Get Wet].
([ ไอ เก็ท เว๊ท ])
I Get Wet without even trying.
(ไอ เก็ท เว๊ท วิธเอ๊าท อี๊เฝ่น ทไรอิง)
I Get Wet [x9]
(ไอ เก็ท เว๊ท [ x9 ])
I Get Wet whenever you’re trying,
(ไอ เก็ท เว๊ท ฮเว็นเอฝเออะ ยัวร์ ทไรอิง ,)
[I Get Wet].
([ ไอ เก็ท เว๊ท ])
I Get Wet I know that you’re Dying.
(ไอ เก็ท เว๊ท ไอ โนว์ แดท ยัวร์ ไดอิง)
I Get Wet [x8]
(ไอ เก็ท เว๊ท [ x8 ])

I Get Wet when i’m not even startin’.
(ไอ เก็ท เว๊ท เว็น แอม น็อท อี๊เฝ่น สตาร์ดิน)
I Get Wet without even trying.
(ไอ เก็ท เว๊ท วิธเอ๊าท อี๊เฝ่น ทไรอิง)
I Get Wet [x8]
(ไอ เก็ท เว๊ท [ x8 ])
I Get Wet whenever you try it.
(ไอ เก็ท เว๊ท ฮเว็นเอฝเออะ ยู ธราย อิท)
I Get Wet when I know that you’re dying.
(ไอ เก็ท เว๊ท เว็น นาย โนว์ แดท ยัวร์ ไดอิง)
I Get Wet [x8]
(ไอ เก็ท เว๊ท [ x8 ])
[Repeat ‘I Get Wet’ where appropriate]
([ รีพี๊ท ไอ เก็ท เว๊ท แวร์ แอพโพร๊พริเอท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Get Wet คำอ่านไทย Andrew W.K.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น