เนื้อเพลง Today Was a Fairytale คำอ่านไทย Taylor Swift

Today was a fairytale
( ทูเดย์ วอส ซา แฟรี่เทล )
You were the prince
( ยู เวีย เดอะ พริ๊นซ์ )
I used to be a damsel in distress
( ไอ ยู๊ส ทู บี อะ แดมเซิล อิน ดิสเทรสส )
You took me by the hand and you picked me up at six
( ยู ทุก มี บาย เดอะ แฮนด์ แอนด์ ยู พิค มี อั๊พ แอ็ท ซิกซ์ )
Today was a fairytale
( ทูเดย์ วอส ซา แฟรี่เทล )

Today was a fairytale
( ทูเดย์ วอส ซา แฟรี่เทล )

Today was a fairytale
( ทูเดย์ วอส ซา แฟรี่เทล )
I wore a dress
( ไอ เวีย อะ เดรส )
You wore a dark grey t-shirt
( ยู เวีย อะ ด๊าร์ค เกรย์ t เชิ๊ร์ท )
You told me I was pretty
( ยู โทลด มี ไอ วอส พริ๊ทที่ )
When I looked like a mess
( เว็น นาย ลุ๊ค ไล๊ค เก เมส )
Today was a fairytale
( ทูเดย์ วอส ซา แฟรี่เทล )

Time slows down
( ไทม์ สโลว์ ดาวน์ )
Whenever you’re around
( เวนเนฟเว่อร์ ยัวร์ อะราวนฺดฺ )

Can you feel this magic in the air?
( แคน ยู ฟีล ดิส แม๊จิค อิน ดิ แอร์ ?)
It must have been the way you kissed me
( อิท มัสท์ แฮพ บีน เดอะ เวย์ ยู คิสส มี )
Fell in love when I saw you standing there
( เฟล อิน เลิฟ เว็น นาย ซอว์ ยู สแตนดิง แดร์ )
It must have been the way
( อิท มัสท์ แฮพ บีน เดอะ เวย์ )
Today was a fairytale
( ทูเดย์ วอส ซา แฟรี่เทล )

It must have been the way
( อิท มัสท์ แฮพ บีน เดอะ เวย์ )
Today was a fairytale
( ทูเดย์ วอส ซา แฟรี่เทล )

Today was a fairytale
( ทูเดย์ วอส ซา แฟรี่เทล )
You’ve got a smile that takes me to another planet
( ยู๊ฟ กอท ดา สไมล์ แดท เท้ค มี ทู อะน๊าเทร่อร์ แพล๊เหน็ท )
Every move you make everything you say is right
( เอ๊ฟรี่ มู๊ฝ ยู เม้ค เอฟรี่ติง ยู เซย์ อีส ไร๊ท )
Today was a fairytale
( ทูเดย์ วอส ซา แฟรี่เทล )

Today was a fairytale
( ทูเดย์ วอส ซา แฟรี่เทล )
All that I can say
( ออล แดท ไอ แคน เซย์ )
Is now it’s getting so much clearer
( อีส นาว อิทซ เกททิง โซ มัช เคียเร่อ )
Nothing made sense until the time I saw your face
( นอทติง เมด เซ้นส อันทิล เดอะ ไทม์ ไอ ซอว์ ยัวร์ เฟซ )
Today was a fairytale
( ทูเดย์ วอส ซา แฟรี่เทล )
[adsense]
Time slows down
( ไทม์ สโลว์ ดาวน์ )
Whenever you’re around
( เวนเนฟเว่อร์ ยัวร์ อะราวนฺดฺ )
Yeah yeah
( เย่ เย่ )

But can you feel this magic in the air?
( บั๊ท แคน ยู ฟีล ดิส แม๊จิค อิน ดิ แอร์ ?)
It must have been the way you kissed me
( อิท มัสท์ แฮพ บีน เดอะ เวย์ ยู คิสส มี )
Fell in love when I saw you standing there
( เฟล อิน เลิฟ เว็น นาย ซอว์ ยู สแตนดิง แดร์ )
It must have been the way
( อิท มัสท์ แฮพ บีน เดอะ เวย์ )
Today was a fairytale
( ทูเดย์ วอส ซา แฟรี่เทล )
It must have been the way
( อิท มัสท์ แฮพ บีน เดอะ เวย์ )
Today was a fairytale
( ทูเดย์ วอส ซา แฟรี่เทล )

[Instrumental]

Time slows down
( ไทม์ สโลว์ ดาวน์ )
Whenever you’re around
( เวนเนฟเว่อร์ ยัวร์ อะราวนฺดฺ )
I can feel my heart
( ไอ แคน ฟีล มาย ฮาร์ท )
It’s beating in my chest
( อิทซ บีทดิง อิน มาย เชสทํ )
Did you feel it?
( ดิด ยู ฟีล อิท ?)
I can’t put this down
( ไอ แค้น พุท ดิส ดาวน์ )

But can you feel this magic in the air?
( บั๊ท แคน ยู ฟีล ดิส แม๊จิค อิน ดิ แอร์ ?)
It must have been the way you kissed me
( อิท มัสท์ แฮพ บีน เดอะ เวย์ ยู คิสส มี )
Fell in love when I saw you standing there
( เฟล อิน เลิฟ เว็น นาย ซอว์ ยู สแตนดิง แดร์ )
It must have been the way
( อิท มัสท์ แฮพ บีน เดอะ เวย์ )

But can you feel this magic in the air?
( บั๊ท แคน ยู ฟีล ดิส แม๊จิค อิน ดิ แอร์ ?)
It must have been the way you kissed me
( อิท มัสท์ แฮพ บีน เดอะ เวย์ ยู คิสส มี )
Fell in love when I saw you standing there
( เฟล อิน เลิฟ เว็น นาย ซอว์ ยู สแตนดิง แดร์ )
It must have been the way
( อิท มัสท์ แฮพ บีน เดอะ เวย์ )
Today was a fairytale
( ทูเดย์ วอส ซา แฟรี่เทล )
It must have been the way
( อิท มัสท์ แฮพ บีน เดอะ เวย์ )
Today was a fairytale
( ทูเดย์ วอส ซา แฟรี่เทล )
Oh, oh, oh, oh, yeah, yeah, oh, oh
( โอ้ , โอ้ , โอ้ , โอ้ , เย่ , เย่ , โอ้ , โอ้ )

Today was a fairytale
( ทูเดย์ วอส ซา แฟรี่เทล )

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Today Was a Fairytale คำอ่านไทย Taylor Swift

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น