เนื้อเพลง Saints And Sinners คำอ่านไทย All Saints

Name: All Saints
( เนม : ออล เซ๊นท)
Year: 2000
(เยียร์ : 2000)
Good or bad
(กู๊ด ออ แบ้ด)
Saints and Sinners
(เซ๊นท แซน ซีนเนอะ)

Fast, slow
(ฟาสท , สโลว์)
Stop, go
(สท๊อพ , โก)

I got the strangest feeling
(ไอ ก็อท เดอะ สแตงเจซ ฟีลอิง)
I refused to believe in
(ไอ รีฟิ๊วส ทู บีลี๊ฝ อิน)
I got the strangest feeling
(ไอ ก็อท เดอะ สแตงเจซ ฟีลอิง)
Feelin you admire me
(ฟีลิน ยู แอ๊ดไมร มี)
Deep inside desire me
(ดี๊พ อิ๊นไซด์ ดีไซรํ มี)
I’ll be friend you
(อิลล บี เฟรน ยู)
I’ll try to pretend to
(อิลล ธราย ทู พรีเท็นด์ ทู)
Have you interest in heart
(แฮ็ฝ ยู อิ๊นเทรสท อิน ฮาร์ท)
Promise to take it far
(พรอมอิซ ทู เท้ค อิท ฟาร์)
Open up your mind, are you ready for the ride
(โอ๊เพ่น อั๊พ ยุร ไมนด์ , อาร์ ยู เร๊ดี้ ฟอร์ เดอะ ไรด์)

Do you wanna go fast,
(ดู ยู วอนนา โก ฟาสท ,)
Do you wanna go slow,
(ดู ยู วอนนา โก สโลว์ ,)
Do you wanna stop,
(ดู ยู วอนนา สท๊อพ ,)
Do you wanna go,
(ดู ยู วอนนา โก ,)
Are you ready,
(อาร์ ยู เร๊ดี้ ,)
Do you wanna taste me
(ดู ยู วอนนา เท๊ซท มี)

You can go up
(ยู แคน โก อั๊พ)
But you gotta come down
(บั๊ท ยู กอททะ คัม เดาน)
Ain’t no joke, are you fooling around
(เอน โน โจ้ก , อาร์ ยู ฟลูลิง อะราวนฺดฺ)
You know,
(ยู โนว์ ,)
Things have come to taste you,
(ทริง แฮ็ฝ คัม ทู เท๊ซท ยู ,)
I’m about to let you
(แอม อะเบ๊าท ทู เล็ท ยู)
Make you have a good time
(เม้ค ยู แฮ็ฝ อะ กู๊ด ไทม์)
Make you lose your mind
(เม้ค ยู ลู้ส ยุร ไมนด์)

but you know you can’t hide
(บั๊ท ยู โนว์ ยู แค็นท ไฮด์)
are you a Saint or a Sinner inside?
(อาร์ ยู อะ เซ๊นท ออ รา ซีนเนอะ อิ๊นไซด์)
I will,
(ไอ วิล ,)
Take you by your soul,
(เท้ค ยู บาย ยุร โซล ,)
Make you lose control
(เม้ค ยู ลู้ส คอนโทรล)
If you’re capable to see
(อิ๊ฟ ยัวร์ แค๊พพะเบิ้ล ทู ซี)
I’ll take you somewhere you’ve never been
(อิลล เท้ค ยู ซัมแวร์ ยู๊ฟ เน๊เฝ่อร์ บีน)

Are you ready for the ride?
(อาร์ ยู เร๊ดี้ ฟอร์ เดอะ ไรด์)

Please forgive me
(พลีซ ฟอร์กี๊ฝ มี)

Can I ask you a question?
(แคน นาย อาสคฺ ยู อะ เคว๊สชั่น)
[yea yea]
([ เย เย ])
An irrelevant question?
(แอน อีเรวเรเว้น เคว๊สชั่น)
[uh huh]
([ อา ฮู ])
I got a feeling pretty deep
(ไอ ก็อท ดา ฟีลอิง พริ๊ทที่ ดี๊พ)
Feeling that I wanna keep,
(ฟีลอิง แดท ไอ วอนนา คี๊พ ,)
Feeling we won’t get no sleep
(ฟีลอิง วี ว็อนท เก็ท โน สลี๊พ)
I wanna let you
(ไอ วอนนา เล็ท ยู)
[want to let you]
([ ว้อนท ทู เล็ท ยู ])
do what you want to
(ดู ว๊อท ยู ว้อนท ทู)
[Do what you want to]
([ ดู ว๊อท ยู ว้อนท ทู ])
There’s a million reasons why
(แดร์ ซา มิ๊ลเลี่ยน รี๊ซั่น วาย)
You gonna fry tonight
(ยู กอนนะ ฟไร ทูไน๊ท)
Baby hold on tight
(เบ๊บี้ โฮลด์ ออน ไท๊ท)
Are you ready for the ride?
(อาร์ ยู เร๊ดี้ ฟอร์ เดอะ ไรด์)

Do you wanna go fast,
(ดู ยู วอนนา โก ฟาสท ,)
Do you wanna go slow,
(ดู ยู วอนนา โก สโลว์ ,)
Do you wanna stop,
(ดู ยู วอนนา สท๊อพ ,)
Do you wanna go,
(ดู ยู วอนนา โก ,)
Are you ready,
(อาร์ ยู เร๊ดี้ ,)
Do you wanna taste me
(ดู ยู วอนนา เท๊ซท มี)
[Yes you can]
([ เย็ซ ยู แคน ])

You go up
(ยู โก อั๊พ)
But you gotta come down
(บั๊ท ยู กอททะ คัม เดาน)
Ain’t no joke, are you fooling around
(เอน โน โจ้ก , อาร์ ยู ฟลูลิง อะราวนฺดฺ)
You know,
(ยู โนว์ ,)
…come to taste you,
(คัม ทู เท๊ซท ยู ,)
I’m about to let you
(แอม อะเบ๊าท ทู เล็ท ยู)
Make you have a good time
(เม้ค ยู แฮ็ฝ อะ กู๊ด ไทม์)
Make you lose your mind
(เม้ค ยู ลู้ส ยุร ไมนด์)
You go up
(ยู โก อั๊พ)
but you know you can’t hide
(บั๊ท ยู โนว์ ยู แค็นท ไฮด์)
are you a Saint or a Sinner inside?
(อาร์ ยู อะ เซ๊นท ออ รา ซีนเนอะ อิ๊นไซด์)
I will,
(ไอ วิล ,)
Take you by your soul,
(เท้ค ยู บาย ยุร โซล ,)
Make you lose control
(เม้ค ยู ลู้ส คอนโทรล)
If you keep the ? to sin
(อิ๊ฟ ยู คี๊พ เดอะ ทู ซิน)
I’ll take you somewhere you’ve never been
(อิลล เท้ค ยู ซัมแวร์ ยู๊ฟ เน๊เฝ่อร์ บีน)

You go up
(ยู โก อั๊พ)
But you gotta come down
(บั๊ท ยู กอททะ คัม เดาน)
Ain’t no joke, are you fooling around
(เอน โน โจ้ก , อาร์ ยู ฟลูลิง อะราวนฺดฺ)
You know,
(ยู โนว์ ,)
…come to taste you,
(คัม ทู เท๊ซท ยู ,)
I’m about to let you
(แอม อะเบ๊าท ทู เล็ท ยู)
Make you have a good time
(เม้ค ยู แฮ็ฝ อะ กู๊ด ไทม์)
Make you lose your mind
(เม้ค ยู ลู้ส ยุร ไมนด์)
You go up
(ยู โก อั๊พ)
but you know you can’t hide
(บั๊ท ยู โนว์ ยู แค็นท ไฮด์)
are you a Saint or a Sinner inside?
(อาร์ ยู อะ เซ๊นท ออ รา ซีนเนอะ อิ๊นไซด์)
I will,
(ไอ วิล ,)
Take you by your soul,
(เท้ค ยู บาย ยุร โซล ,)
Make you lose control
(เม้ค ยู ลู้ส คอนโทรล)
If you keep the ? to sin
(อิ๊ฟ ยู คี๊พ เดอะ ทู ซิน)
I’ll take you somewhere you’ve never been
(อิลล เท้ค ยู ซัมแวร์ ยู๊ฟ เน๊เฝ่อร์ บีน)

You go up
(ยู โก อั๊พ)
But you gotta come down
(บั๊ท ยู กอททะ คัม เดาน)
Ain’t no joke, are you fooling around
(เอน โน โจ้ก , อาร์ ยู ฟลูลิง อะราวนฺดฺ)

You go up
(ยู โก อั๊พ)
but you know you can’t hide
(บั๊ท ยู โนว์ ยู แค็นท ไฮด์)
are you a Saint or a Sinner inside?
(อาร์ ยู อะ เซ๊นท ออ รา ซีนเนอะ อิ๊นไซด์)

You go up
(ยู โก อั๊พ)
But you gotta come down
(บั๊ท ยู กอททะ คัม เดาน)
Ain’t no joke, are you fooling around
(เอน โน โจ้ก , อาร์ ยู ฟลูลิง อะราวนฺดฺ)

I’m outta here
(แอม เอ๊าตา เฮียร)

You go up
(ยู โก อั๊พ)
but you know you can’t hide
(บั๊ท ยู โนว์ ยู แค็นท ไฮด์)
are you a Saint or a Sinner inside?
(อาร์ ยู อะ เซ๊นท ออ รา ซีนเนอะ อิ๊นไซด์)
I will,
(ไอ วิล ,)
Take you by your soul,
(เท้ค ยู บาย ยุร โซล ,)
Make you lose control
(เม้ค ยู ลู้ส คอนโทรล)
If you keep the ? to sin
(อิ๊ฟ ยู คี๊พ เดอะ ทู ซิน)
I’ll take you somewhere you’ve never been
(อิลล เท้ค ยู ซัมแวร์ ยู๊ฟ เน๊เฝ่อร์ บีน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Saints And Sinners คำอ่านไทย All Saints

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น