เนื้อเพลง Two is Better Than One คำอ่านไทย Boys Like Girls feat.Taylor Swift

I remember what you wore on the first day
( ไอ รีเม๊มเบ่อร์ ว๊อท ยู เวีย ออน เดอะ เฟิร์สท เดย์ )
You came into my life and I thought hey
( ยู เคม อิ๊นทู มาย ไล๊ฟ แอนด์ ดาย ตรอด เฮ้ )
You know, this could be something
( ยู โนว์ , ดิส คูด บี ซัมติง )

‘Cause everything you do and words you say
( ค๊อส เอฟรี่ติง ยู ดู แอนด์ เวิร์ด ยู เซย์ )
You know that it all takes my breath away
( ยู โนว์ แดท ดิท ออล เท้ค มาย บรี๊ทฺรฺ อะเวย์ )
And now I’m left with nothing
( แอนด์ นาว แอม เล๊ฟท วิธ นอทติง )

So maybe it’s true that I can’t live without you
( โซ เมบี อิทซ ทรู แดท ไอ แค้น ลีฟ วิธเอ๊าท ยู )
And maybe two is better than one
( แอนด์ เมบี ทู อีส เบ๊ทเด่อร์ แดน วัน )
But there’s so much time to figure out the rest of my life
( บั๊ท แดร์ โซ มัช ไทม์ ทู ฟิ๊กเก้อร เอ๊าท เดอะ เรสท ออฟ มาย ไล๊ฟ )
And you’ve already got me coming undone
( แอนด์ ยู๊ฟ ออลเร๊ดี้ กอท มี คอมมิ่ง อั๊นดัน )
And I’m thinking two is better than one
( แอนด์ แอม ติ้งกิง ทู อีส เบ๊ทเด่อร์ แดน วัน )

I remember every look upon your face
( ไอ รีเม๊มเบ่อร์ เอ๊ฟรี่ ลุ๊ค อุพอน ยัวร์ เฟซ )
The way you roll your eyes, the way you taste
( เดอะ เวย์ ยู โรลล ยัวร์ อาย , เดอะ เวย์ ยู เท๊ซท )
You make it hard for breathing
( ยู เม้ค อิท ฮาร์ด ฟอร์ บรีธธิง )

‘Cause when I close my eyes and drift away
( ค๊อส เว็น นาย โคลส มาย อาย แอนด์ ดริฟท์ อะเวย์ )
I think of you and everything’s okay
( ไอ ตริ๊งค ออฟ ยู แอนด์ เอฟรี่ติง โอเค )
I’m finally now believing
( แอม ฟายนารี่ นาว บิลิฟวิ่ง )
[adsense]
Then maybe it’s true that I can’t live without you
( เด็น เมบี อิทซ ทรู แดท ไอ แค้น ลีฟ วิธเอ๊าท ยู )
Maybe two is better than one
( เมบี ทู อีส เบ๊ทเด่อร์ แดน วัน )
But there’s so much time to figure out the rest of my life
( บั๊ท แดร์ โซ มัช ไทม์ ทู ฟิ๊กเก้อร เอ๊าท เดอะ เรสท ออฟ มาย ไล๊ฟ )
And you’ve already got me coming undone
( แอนด์ ยู๊ฟ ออลเร๊ดี้ กอท มี คอมมิ่ง อั๊นดัน )
And I’m thinking two is better than one
( แอนด์ แอม ติ้งกิง ทู อีส เบ๊ทเด่อร์ แดน วัน )

I remember what you wore on the first day
( ไอ รีเม๊มเบ่อร์ ว๊อท ยู เวีย ออน เดอะ เฟิร์สท เดย์ )
You came into my life and I thought, hey [hey, hey]
( ยู เคม อิ๊นทู มาย ไล๊ฟ แอนด์ ดาย ตรอด , เฮ้ [ เฮ้ , เฮ้ ] )

Maybe it’s true that I can’t live without you
( เมบี อิทซ ทรู แดท ไอ แค้น ลีฟ วิธเอ๊าท ยู )
Maybe two is better than one
( เมบี ทู อีส เบ๊ทเด่อร์ แดน วัน )
There’s so much time to figure out the rest of my life
( แดร์ โซ มัช ไทม์ ทู ฟิ๊กเก้อร เอ๊าท เดอะ เรสท ออฟ มาย ไล๊ฟ )
And you’ve already got me coming undone
( แอนด์ ยู๊ฟ ออลเร๊ดี้ กอท มี คอมมิ่ง อั๊นดัน )

And I’m thinking, ooh, I can’t live without you
( แอนด์ แอม ติ้งกิง , อู้ , ไอ แค้น ลีฟ วิธเอ๊าท ยู )
‘Cause, baby, two is better than one
( ค๊อส , เบ๊บี้ , ทู อีส เบ๊ทเด่อร์ แดน วัน )
There’s so much time to figure out the rest of my life
( แดร์ โซ มัช ไทม์ ทู ฟิ๊กเก้อร เอ๊าท เดอะ เรสท ออฟ มาย ไล๊ฟ )
But I’ve figured out with all that’s said and done
( บั๊ท แอบ ฟิ๊กเก้อร เอ๊าท วิธ ออล แด้ท เซด แอนด์ ดัน )
Two is better than one, two is better than one
( ทู อีส เบ๊ทเด่อร์ แดน วัน , ทู อีส เบ๊ทเด่อร์ แดน วัน )

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Two is Better Than One คำอ่านไทย Boys Like Girls feat.Taylor Swift

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น