เนื้อเพลง Time For Miracles คำอ่านไทย Adam Lambert

It’s late at night and I can’t sleep
( อิทซ เหลท แอ็ท ไน๊ท แอนด์ ดาย แค้น สลี๊พ )
Missing you just runs too deep
( มีสซิง ยู เจิ๊สท รัน ทู ดี๊พ )
Oh I can’t breathe thinking of your smile
( โอ้ ไอ แค้น บี๊ส ติ้งกิง ออฟ ยัวร์ สไมล์ )
Every kiss I can’t forget
( เอ๊ฟรี่ คิสส ไอ แค้น ฟอร์เก๊ท )
This aching heart ain’t broken yet
( ดิส เอคชิง ฮาร์ท เอน โบคเค่น เย๊ท )
Oh God I wish I could make you see
( โอ้ ก๊อด ดาย วิ๊ช ไอ คูด เม้ค ยู ซี )
Cause I know this flame isn’t dying
( ค๊อส ไอ โนว์ ดิส เฟลม อีสซึ่น ดายอิ้ง )
So nothing can stop me from trying
( โซ นอทติง แคน สท๊อพ มี ฟรอม ทรายอิง )

Baby you know that
( เบ๊บี้ ยู โนว์ แดท )
Maybe it’s time for miracles
( เมบี อิทซ ไทม์ ฟอร์ มิ๊ราเคิ่ล )
Cause I ain’t giving up on love
( ค๊อส ไอ เอน กิฟวิง อั๊พ ออน เลิฟ )
You know that
( ยู โนว์ แดท )
Maybe it’s time for miracles
( เมบี อิทซ ไทม์ ฟอร์ มิ๊ราเคิ่ล )
Cause I ain’t giving up on love
( ค๊อส ไอ เอน กิฟวิง อั๊พ ออน เลิฟ )
No I ain’t giving up on us
( โน ไอ เอน กิฟวิง อั๊พ ออน อัช )

I just wanna be with you
( ไอ เจิ๊สท วอนนา บี วิธ ยู )
Cuz living is so hard to do
( คัซ ลิฟวิง อีส โซ ฮาร์ด ทู ดู )
When all I know is trapped inside your eyes
( เว็น ออล ไอ โนว์ อีส แทรพ อิ๊นไซด์ ยัวร์ อาย )

The future I cannot forget
( เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ ไอ แคนนอท ฟอร์เก๊ท )
This aching heart ain’t broken yet
( ดิส เอคชิง ฮาร์ท เอน โบคเค่น เย๊ท )
Oh God I wish I could make you see
( โอ้ ก๊อด ดาย วิ๊ช ไอ คูด เม้ค ยู ซี )

Cuz I know this flame isn’t dying
( คัซ ไอ โนว์ ดิส เฟลม อีสซึ่น ดายอิ้ง )
So nothing can stop me from trying
( โซ นอทติง แคน สท๊อพ มี ฟรอม ทรายอิง )
[adsense]
Baby you know that
( เบ๊บี้ ยู โนว์ แดท )
Maybe it’s time for miracles
( เมบี อิทซ ไทม์ ฟอร์ มิ๊ราเคิ่ล )
Cuz I ain’t giving up on love
( คัซ ไอ เอน กิฟวิง อั๊พ ออน เลิฟ )
You know that
( ยู โนว์ แดท )
Maybe it’s time for miracles
( เมบี อิทซ ไทม์ ฟอร์ มิ๊ราเคิ่ล )
Cause I ain’t giving up on love
( ค๊อส ไอ เอน กิฟวิง อั๊พ ออน เลิฟ )
No I ain’t giving up on us
( โน ไอ เอน กิฟวิง อั๊พ ออน อัช )

Baby can you feel it coming
( เบ๊บี้ แคน ยู ฟีล อิท คอมมิ่ง )
You know I can hear it, hear it in your soul
( ยู โนว์ ไอ แคน เฮียร อิท , เฮียร อิท อิน ยัวร์ โซล )
Baby when you feel me feeling you
( เบ๊บี้ เว็น ยู ฟีล มี ฟีลลิง ยู )
You know it’s time…
( ยู โนว์ อิทซ ไทม์ )

Baby you know that
( เบ๊บี้ ยู โนว์ แดท )
Maybe it’s time for miracles
( เมบี อิทซ ไทม์ ฟอร์ มิ๊ราเคิ่ล )
Cuz I ain’t giving up on love
( คัซ ไอ เอน กิฟวิง อั๊พ ออน เลิฟ )

You know that
( ยู โนว์ แดท )
Maybe it’s time for miracles
( เมบี อิทซ ไทม์ ฟอร์ มิ๊ราเคิ่ล )
Cuz I ain’t giving up on love
( คัซ ไอ เอน กิฟวิง อั๊พ ออน เลิฟ )
You know that
( ยู โนว์ แดท )
Maybe it’s time for miracles
( เมบี อิทซ ไทม์ ฟอร์ มิ๊ราเคิ่ล )
Cuz I ain’t, I ain’t giving up on love
( คัซ ไอ เอน , ไอ เอน กิฟวิง อั๊พ ออน เลิฟ )

No I ain’t giving up on us
( โน ไอ เอน กิฟวิง อั๊พ ออน อัช )
I ain’t giving up, no
( ไอ เอน กิฟวิง อั๊พ , โน )
Oh I ain’t giving up on us
( โอ้ ไอ เอน กิฟวิง อั๊พ ออน อัช )

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Time For Miracles คำอ่านไทย Adam Lambert

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น