เนื้อเพลง Underneath The Gun คำอ่านไทย Limp Bizkit

[fred:] ” sometimes i can be my own worst enemy… i am my own worst enemy… other times when
( [ เฟรด : ] ” ซัมไทม์ ซาย แคน บี มาย โอว์น เวิ๊ร์สท เอ๊นนิมี่ ไอ แอ็ม มาย โอว์น เวิ๊ร์สท เอ๊นนิมี่ อ๊อเธ่อร์ ไทม์ เว็น)
I’m alone at night i definately find myself in the position to be very unhappy with myself…
(แอม อะโลน แอ็ท ไน๊ท ไอ เดฝฟินเนสรี่ ไฟนด์ ไมเซลฟ อิน เดอะ โพซิ๊ชั่น ทู บี เฝ๊รี่ อันแฮพพิ วิธ ไมเซลฟ)
This is one of those times… ” ?
(ดิส ซิส วัน อ็อฝ โฑส ไทม์ “)

Go
(โก)

I stare into space and hope we’re not alone
(ไอ สแทร์ อิ๊นทู สเพ๊ซ แอนด์ โฮพ เวีย น็อท อะโลน)
Am i searching for something that’s better than home?
(แอ็ม ไอ เซิชอิง ฟอร์ ซัมติง แด้ท เบ๊ทเท่อร์ แฑ็น โฮม)
I’ve been working so hard
(แอฝ บีน เวิคกิง โซ ฮาร์ด)
Stress is tremendous and pressure is endless
(สเทรสส ซิส ทริเม๊นดั้ส แซน พเรฌเออะ อีส เอ็นเล็ซ)
No one on this planet like me to be friends with
(โน วัน ออน ดิส แพล๊เหน็ท ไล๊ค มี ทู บี เฟรน วิธ)
I’ve been working so hard
(แอฝ บีน เวิคกิง โซ ฮาร์ด)
I’ve been working so hard
(แอฝ บีน เวิคกิง โซ ฮาร์ด)

I’m underneath the sun
(แอม อันเดอะนีธ เดอะ ซัน)
And i’m underneath the gun
(แอนด์ แอม อันเดอะนีธ เดอะ กัน)

I’m losing my mind and i know there’s no remedy
(แอม โรซิง มาย ไมนด์ แอนด์ ดาย โนว์ แดร์ โน เรมอิดิ)
I’ve become a failure who’s living on memories
(แอฝ บีคัม อะ เฟลเยอะ ฮู ลีฝอิง ออน เมรโมรี)
I’ve been working so hard
(แอฝ บีน เวิคกิง โซ ฮาร์ด)
Loneliness can’t be cured with no medicine
(โลนลิเน็ซ แค็นท บี เคอ วิธ โน เม๊ดดิซิน)
Look to the stars so they’ll straighten my head again
(ลุ๊ค ทู เดอะ สทาร์ โซ เด๊ว สเตจเทน มาย เฮด อะเกน)
I’ve been working so hard
(แอฝ บีน เวิคกิง โซ ฮาร์ด)
I’ve been working so hard
(แอฝ บีน เวิคกิง โซ ฮาร์ด)

I’m underneath the sun
(แอม อันเดอะนีธ เดอะ ซัน)
And i’m underneath the gun
(แอนด์ แอม อันเดอะนีธ เดอะ กัน)
I’m a fool to think the blame goes away
(แอม มา ฟูล ทู ทริ๊งค เดอะ เบลม โกซ อะเวย์)
Such a fool to take the blame and run away
(ซัช อะ ฟูล ทู เท้ค เดอะ เบลม แอนด์ รัน อะเวย์)

Yeah, i’m underneath the sun
(เย่ , แอม อันเดอะนีธ เดอะ ซัน)
And i’m underneath the gun
(แอนด์ แอม อันเดอะนีธ เดอะ กัน)
I’m a fool to think the blame goes away
(แอม มา ฟูล ทู ทริ๊งค เดอะ เบลม โกซ อะเวย์)
Such a fool to take the blame and run away
(ซัช อะ ฟูล ทู เท้ค เดอะ เบลม แอนด์ รัน อะเวย์)

Sometimes
(ซัมไทม์)
I beat up myself, i
(ไอ บีท อั๊พ ไมเซลฟ , ไอ)
Lock my own way, i
(ล๊อค มาย โอว์น เวย์ , ไอ)
Cloud all my thoughts
(คลาวดํ ออล มาย ธอท)
Please go away
(พลีซ โก อะเวย์)
Oh, nevermind me
(โอ , เนเว่อร์มาย มี)
I’m checking out now
(แอม เช็คติ้ง เอ๊าท นาว)
And won’t ever come back
(แอนด์ ว็อนท เอ๊เฝ่อร์ คัม แบ็ค)
Now that my life doesn’t exist
(นาว แดท มาย ไล๊ฟ ดัสอินท เอ็กซิ๊สท)

Yeah, you’re right, how do it feel to be right, knowing that i was wrong?
(เย่ , ยัวร์ ไร๊ท , ฮาว ดู อิท ฟีล ทู บี ไร๊ท , โนอิง แดท ไอ วอส รอง)
Nothing is right when you’re wrong
(นัธอิง อีส ไร๊ท เว็น ยัวร์ รอง)

Yeah, you’re right, how do it feel to be right, knowing that i was wrong?
(เย่ , ยัวร์ ไร๊ท , ฮาว ดู อิท ฟีล ทู บี ไร๊ท , โนอิง แดท ไอ วอส รอง)
Nothing is right when you’re wrong
(นัธอิง อีส ไร๊ท เว็น ยัวร์ รอง)

Yeah, i’m underneath the sun
(เย่ , แอม อันเดอะนีธ เดอะ ซัน)
And i’m underneath the gun
(แอนด์ แอม อันเดอะนีธ เดอะ กัน)
I’m a fool to think the blame goes away
(แอม มา ฟูล ทู ทริ๊งค เดอะ เบลม โกซ อะเวย์)
Such a fool to take the blame and run away
(ซัช อะ ฟูล ทู เท้ค เดอะ เบลม แอนด์ รัน อะเวย์)

I’m a fool to think the blame goes away
(แอม มา ฟูล ทู ทริ๊งค เดอะ เบลม โกซ อะเวย์)
Such a fool to take the blame…
(ซัช อะ ฟูล ทู เท้ค เดอะ เบลม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Underneath The Gun คำอ่านไทย Limp Bizkit

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น