เนื้อเพลง Freedom คำอ่านไทย Ashanti

So I’m gon’ close my eyes and I’m gon’ live my life
( โซ แอม ก็อน โคลส มาย อาย แซน แอม ก็อน ไล้ฝ มาย ไล๊ฟ)
Despite what you think, Im gon’ be free, I’m gon’ be me
(เดสไพ๊ทํ ว๊อท ยู ทริ๊งค , แอม ก็อน บี ฟรี , แอม ก็อน บี มี)
So I’m gon’ close my eyes and I’m gon’ live my life
(โซ แอม ก็อน โคลส มาย อาย แซน แอม ก็อน ไล้ฝ มาย ไล๊ฟ)
Despite what you think, Im gon’ be free, I’m gon’ be me
(เดสไพ๊ทํ ว๊อท ยู ทริ๊งค , แอม ก็อน บี ฟรี , แอม ก็อน บี มี)

See I aint ever think that I would have a situation where the people around me just envy I must replace ‘em
(ซี ไอ เอน เอ๊เฝ่อร์ ทริ๊งค แดท ไอ เวิด แฮ็ฝ อะ ซิ๊ทูเอชั่น แวร์ เดอะ พี๊เพิ่ล อะราวนฺดฺ มี จั๊สท เอนฝิ ไอ มัสท์ รีเพลส เอ็ม)
See I always thought the people that watched me grow wouldn’t wan’ see me blow for sho but little did I know
(ซี ไอ ออลเว ธอท เดอะ พี๊เพิ่ล แดท ว๊อทช มี โกรว์ วูดดึ่น ว็อน ซี มี โบลว์ ฟอร์ โช บั๊ท ลิ๊ทเทิ่ล ดิด ดาย โนว์)
They aint never really wanna see me smiling, they couldn’t take the fact that I was really shining
(เด เอน เน๊เฝ่อร์ ริแอ็ลลิ วอนนา ซี มี ซไมลอิง , เด คูดซึ่น เท้ค เดอะ แฟคท แดท ไอ วอส ริแอ็ลลิ ชายนิง)
And in my heart I know they wishing I would stop coz they don’t want me the rising and be on top
(แอนด์ อิน มาย ฮาร์ท ไอ โนว์ เด วิชชิ้ง ไอ เวิด สท๊อพ คอซ เด ด้อนท์ ว้อนท มี เดอะ ไรสอิง แอนด์ บี ออน ท๊อพ)

And all that jealousy and hate, could be right in front of your face,
(แอนด์ ออล แดท เจลอะซิ แอนด์ เฮท , เคิด บี ไร๊ท อิน ฟร๊อนท อ็อฝ ยุร เฟซ ,)
And it’s gon’ hurt for you to see, but it aint your fault just let it be
(แอนด์ อิทซ ก็อน เฮิร์ท ฟอร์ ยู ทู ซี , บั๊ท ดิธ เอน ยุร ฟอลท จั๊สท เล็ท ดิธ บี)
So I’m gon’ close my eyes, and I’m gon’ live my life
(โซ แอม ก็อน โคลส มาย อาย , แอนด์ แอม ก็อน ไล้ฝ มาย ไล๊ฟ)
Despite what you think, I’m gon’ be free, because I’m gon’ be me
(เดสไพ๊ทํ ว๊อท ยู ทริ๊งค , แอม ก็อน บี ฟรี , บิคอส แอม ก็อน บี มี)
So I’m gon’ close my eyes, and I’m gon’ live my life
(โซ แอม ก็อน โคลส มาย อาย , แอนด์ แอม ก็อน ไล้ฝ มาย ไล๊ฟ)
Despite what you think, I’m gon’ be free, because I’m gon’ be me
(เดสไพ๊ทํ ว๊อท ยู ทริ๊งค , แอม ก็อน บี ฟรี , บิคอส แอม ก็อน บี มี)

See everybody wanna have something to talk about, so they pointing they fingers and always runnin they mouths
(ซี เอวี่บอดี้ วอนนา แฮ็ฝ ซัมติง ทู ท๊อล์ค อะเบ๊าท , โซ เด พอยนทิง เด ฟิ๊งเก้อร แซน ออลเว รูนนิน เด เม๊าธ)
No matter how you try to satisfy someone else, giving so much of yourself jump off but it’s never enough
(โน แม๊ทเท่อร์ ฮาว ยู ธราย ทู แซ๊ททิซไฟ ซัมวัน เอ๊ลส , กีฝวิง โซ มัช อ็อฝ ยุรเซลฟ จั๊มพ ออฟฟ บั๊ท อิทซ เน๊เฝ่อร์ อีน๊าฟ)
Boy you give them all they want and they aint happy and they don’t say I like what you do to make ‘em happy
(บอย ยู กี๊ฝ เด็ม ออล เด ว้อนท แอนด์ เด เอน แฮ๊พพี่ แอนด์ เด ด้อนท์ เซย์ ไอ ไล๊ค ว๊อท ยู ดู ทู เม้ค เอ็ม แฮ๊พพี่)
They don’t appreciate it until you walk away, but chu don’t wanna hear it by now it’s too late
(เด ด้อนท์ แอพพรี๊ชิเอท อิท อันทิล ยู ว๊อล์ค อะเวย์ , บั๊ท ชู ด้อนท์ วอนนา เฮียร อิท บาย นาว อิทซ ทู เหลท)

And all that jealousy and hate, could be right in front of your face,
(แอนด์ ออล แดท เจลอะซิ แอนด์ เฮท , เคิด บี ไร๊ท อิน ฟร๊อนท อ็อฝ ยุร เฟซ ,)
And it’s gon’ hurt for you to see, but it aint your fault just let it be
(แอนด์ อิทซ ก็อน เฮิร์ท ฟอร์ ยู ทู ซี , บั๊ท ดิธ เอน ยุร ฟอลท จั๊สท เล็ท ดิธ บี)
So I’m gon’ close my eyes, and I’m gon’ live my life
(โซ แอม ก็อน โคลส มาย อาย , แอนด์ แอม ก็อน ไล้ฝ มาย ไล๊ฟ)
Despite what you think, I’m gon’ be free, because I’m gon’ be me, yeah
(เดสไพ๊ทํ ว๊อท ยู ทริ๊งค , แอม ก็อน บี ฟรี , บิคอส แอม ก็อน บี มี , เย่)
So I’m gon’ close my eyes, and I’m gon’ live my life
(โซ แอม ก็อน โคลส มาย อาย , แอนด์ แอม ก็อน ไล้ฝ มาย ไล๊ฟ)
Despite what you think, I’m gon’ be free, because I’m gon’ be me
(เดสไพ๊ทํ ว๊อท ยู ทริ๊งค , แอม ก็อน บี ฟรี , บิคอส แอม ก็อน บี มี)

What they don’t understand is that Ima keep living my life and surviving and Ima keep pushing and striving and climbing and grounding
(ว๊อท เด ด้อนท์ อั๊นเด้อรสแทนด อีส แดท แอมอา คี๊พ ลีฝอิง มาย ไล๊ฟ แอนด์ เซอวายวิ่ง แอนด์ แอมอา คี๊พ พุฌอิง แอนด์ strivings แอนด์ ไคลบบิง แอนด์ groundings)
Coz there aint no time to be cryin, I’m vilified and with it straight to carry my way
(คอซ แดร์ เอน โน ไทม์ ทู บี คายอิน , แอม ฝีลอิไฟ แอนด์ วิธ อิท สเทร๊ท ทู แค๊รรี่ มาย เวย์)
And Ima be ok, Ima be ok, coz Im gon live my life my way
(แอนด์ แอมอา บี โอเค , แอมอา บี โอเค , คอซ แอม ก็อน ไล้ฝ มาย ไล๊ฟ มาย เวย์)
And you can say what chu wanna say, it wont effect the way Im livin
(แอนด์ ยู แคน เซย์ ว๊อท ชู วอนนา เซย์ , อิท ว็อนท เอฟเฟ็ค เดอะ เวย์ แอม ลีฝอิน)
Im winnin by bein free again, yeah
(แอม วินนิน บาย บีนโพล ฟรี อะเกน , เย่)

So I’m gon’ close my eyes, and I’m gon’ live my life
(โซ แอม ก็อน โคลส มาย อาย , แอนด์ แอม ก็อน ไล้ฝ มาย ไล๊ฟ)
Despite what you think, I’m gon’ be free, because I’m gon’ be me, yeah
(เดสไพ๊ทํ ว๊อท ยู ทริ๊งค , แอม ก็อน บี ฟรี , บิคอส แอม ก็อน บี มี , เย่)
So I’m gon’ close my eyes, and I’m gon’ live my life
(โซ แอม ก็อน โคลส มาย อาย , แอนด์ แอม ก็อน ไล้ฝ มาย ไล๊ฟ)
Despite what you think, I’m gon’ be free, because I’m gon’ be me
(เดสไพ๊ทํ ว๊อท ยู ทริ๊งค , แอม ก็อน บี ฟรี , บิคอส แอม ก็อน บี มี)
Yeah yeah, coz it’s my life, my life, my life, my life, my life, yeah
(เย่ เย่ , คอซ อิทซ มาย ไล๊ฟ , มาย ไล๊ฟ , มาย ไล๊ฟ , มาย ไล๊ฟ , มาย ไล๊ฟ , เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Freedom คำอ่านไทย Ashanti

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น