เนื้อเพลง Video Phone คำอ่านไทย Beyonce Feat. Lady Gaga

Shawty, what your name is?
( ชาวดี , ว๊อท ยัวร์ เนม อีส ?)

Them hustlas keep on talkin’
( เด็ม ฮาสลา คี๊พ ออน ทอคกิ่น )
They like the way I’m walkin’
( เดย์ ไล๊ค เดอะ เวย์ แอม วอคกิน )
You saying that you want me
( ยู เซยิ่ง แดท ยู ว้อนท มี )
So press record, I’ll let you film me
( โซ เพรส เร๊คขอร์ด , แอล เล็ท ยู ฟิล์ม มี )

On your video phone, make a cameo
( ออน ยัวร์ วีดีโอ โฟน , เม้ค เก เคมีโอ )
Tape me on your video phone, I can handle you
( เท๊พ มี ออน ยัวร์ วีดีโอ โฟน , ไอ แคน แฮ๊นเดิ้ล ยู )
Watch me on your video phone, on your video, video
( ว๊อทช มี ออน ยัวร์ วีดีโอ โฟน , ออน ยัวร์ วีดีโอ , วีดีโอ )
If you want me, you can watch me on your video phone
( อิ๊ฟ ยู ว้อนท มี , ยู แคน ว๊อทช มี ออน ยัวร์ วีดีโอ โฟน )

I love how you approach me
( ไอ เลิฟ ฮาว ยู แอพโพร๊ช มี )
Fresh white with your pants hangin’ grown man low
( เฟรช ไว๊ท วิธ ยัวร์ แพ๊นท แฮ๊งงิน กราวน แมน โลว )
Everything you sayin’ soundin’ good to me
( เอฟรี่ติง ยู เซยิน ซาวดิน กู๊ด ทู มี )
No need to convince me anymore
( โน นี๊ด ทู คอนฝิ๊นซํ มี แอนนี่มอ )

Swag up, it’s bright, one blade, it’s tight
( สแวก อั๊พ , อิทซ ไบร๊ท , วัน เบลด , อิทซ ไท๊ท )
And I smell your cologne in the air
( แอนด์ ดาย สเมลล์ ยัวร์ โคโลญจ์ อิน ดิ แอร์ )
Baby you doin’ something right
( เบ๊บี้ ยู ดูอิน ซัมติง ไร๊ท )
You just canceled every other man here
( ยู เจิ๊สท แค๊นเซิ้ล เอ๊ฟรี่ อ๊อเธ่อร์ แมน เฮียร )

You say you like my bag and the color of my nails
( ยู เซย์ ยู ไล๊ค มาย แบ๊ก แอนด์ เดอะ คัลเลอร์ ออฟ มาย เนล )
You can see that I got it goin’ on
( ยู แคน ซี แดท ไอ กอท ดิท โกอิน ออน )
I wanna make sure you remember me
( ไอ วอนนา เม้ค ชัวร์ ยู รีเม๊มเบ่อร์ มี )
So I’ma leave my number on your video phone
( โซ แอมมา ลี๊ฝ มาย นั๊มเบ้อร์ ออน ยัวร์ วีดีโอ โฟน )

I got no time for frontin’
( ไอ กอท โน ไทม์ ฟอร์ ฟ๊อนติน )
I know just what I’m wantin’
( ไอ โนว์ เจิ๊สท ว๊อท แอม วอนติน )
If it’s gonna be you and me
( อิ๊ฟ อิทซ กอนนา บี ยู แอนด์ มี )
When I call, they better see me on your video screen
( เว็น นาย คอลลํ , เดย์ เบ๊ทเด่อร์ ซี มี ออน ยัวร์ วีดีโอ สครีน )

Them hustlas keep on talkin’
( เด็ม ฮาสลา คี๊พ ออน ทอคกิ่น )
They like the way I’m walkin’
( เดย์ ไล๊ค เดอะ เวย์ แอม วอคกิน )
You saying that you want me
( ยู เซยิ่ง แดท ยู ว้อนท มี )
So press record, I’ll let you film me
( โซ เพรส เร๊คขอร์ด , แอล เล็ท ยู ฟิล์ม มี )

On your video phone, make a cameo
( ออน ยัวร์ วีดีโอ โฟน , เม้ค เก เคมีโอ )
Tape me on your video phone, I can handle you
( เท๊พ มี ออน ยัวร์ วีดีโอ โฟน , ไอ แคน แฮ๊นเดิ้ล ยู )
Watch me on your video phone, on your video, video
( ว๊อทช มี ออน ยัวร์ วีดีโอ โฟน , ออน ยัวร์ วีดีโอ , วีดีโอ )
If you want me, you can watch me on your video phone
( อิ๊ฟ ยู ว้อนท มี , ยู แคน ว๊อทช มี ออน ยัวร์ วีดีโอ โฟน )

You a cutie
( ยู อะ คิวที )
You should let me put you in my movies
( ยู ชูด เล็ท มี พุท ยู อิน มาย มูวี่ )
Do shoot into a star of your own hit song
( ดู ชู๊ท อิ๊นทู อะ สทาร์ ออฟ ยัวร์ โอว์น ฮิท ซอง )
We can shoot the video right here on my cellphone
( วี แคน ชู๊ท เดอะ วีดีโอ ไร๊ท เฮียร ออน มาย เซลโฟน )
[adsense]
I never seen a smile so pretty
( ไอ เน๊เว่อร์ ซีน อะ สไมล์ โซ พริ๊ทที่ )
I need to know I’ll always have you wit’ me
( ไอ นี๊ด ทู โนว์ แอล ออลเว แฮพ ยู วิท มี )
So take your picture on my video phone
( โซ เท้ค ยัวร์ พิ๊คเจ้อร์ ออน มาย วีดีโอ โฟน )
You can pick your own song and you could be the only one
( ยู แคน พิค ยัวร์ โอว์น ซอง แอนด์ ยู คูด บี ดิ โอ๊นลี่ วัน )

I know you like that
( ไอ โนว์ ยู ไล๊ค แดท )
Turn you into a star, I got it like that
( เทิร์น ยู อิ๊นทู อะ สทาร์ , ไอ กอท ดิท ไล๊ค แดท )
Baby don’t fight it ’cause when I miss your call
( เบ๊บี้ โด๊นท ไฟ้ท ดิท ค๊อส เว็น นาย มิส ยัวร์ คอลลํ )
I hit you right back on my video phone
( ไอ ฮิท ยู ไร๊ท แบ็ค ออน มาย วีดีโอ โฟน )

Them hustlas keep on talkin’
( เด็ม ฮาสลา คี๊พ ออน ทอคกิ่น )
They like the way I’m walkin’
( เดย์ ไล๊ค เดอะ เวย์ แอม วอคกิน )
You saying that you want me
( ยู เซยิ่ง แดท ยู ว้อนท มี )
So press record, I’ll let you film me
( โซ เพรส เร๊คขอร์ด , แอล เล็ท ยู ฟิล์ม มี )

On your video phone, make a cameo
( ออน ยัวร์ วีดีโอ โฟน , เม้ค เก เคมีโอ )
Tape me on your video phone, I can handle you
( เท๊พ มี ออน ยัวร์ วีดีโอ โฟน , ไอ แคน แฮ๊นเดิ้ล ยู )
Watch me on your video phone, on your video, video
( ว๊อทช มี ออน ยัวร์ วีดีโอ โฟน , ออน ยัวร์ วีดีโอ , วีดีโอ )
If you want me, you can watch me on your video phone
( อิ๊ฟ ยู ว้อนท มี , ยู แคน ว๊อทช มี ออน ยัวร์ วีดีโอ โฟน )

You know them G’s, they be hollerin’, ‘specially them hot ones
( ยู โนว์ เด็ม Gs , เดย์ บี ฮอเลอลิน , สเปคเชอรี่ เด็ม ฮอท วัน )
Brooklyn, Atlanta, Houston to New Orleans
( บรูคลิ , แอตแลนต้า , ฮิวสตัน ทู นิว นิวออร์ )
When they see me they be like, yo B let me call you
( เว็น เดย์ ซี มี เดย์ บี ไล๊ค , โย บี เล็ท มี คอลลํ ยู )
You breakin’ my focus boy, you cute and you ballin’
( ยู เบรกกิ้น มาย โฟ๊คัส บอย , ยู คิวทฺ แอนด์ ยู เบลลิน )

You like it when I shake it?
( ยู ไล๊ค อิท เว็น นาย เช้ค อิท ?)
Shawty on a mission, what your name is?
( ชาวดี ออน อะ มิ๊ชชั่น , ว๊อท ยัวร์ เนม อีส ?)
What, you want me naked?
( ว๊อท , ยู ว้อนท มี เน๊คเค่ด ?)
If you liking this position, you can tape it on your video phone
( อิ๊ฟ ยู ไลคิง ดิส โพซิ๊ชั่น , ยู แคน เท๊พ อิท ออน ยัวร์ วีดีโอ โฟน )

Hustla keep on talkin’
( ฮาสลา คี๊พ ออน ทอคกิ่น )
You like the way it’s popping?
( ยู ไล๊ค เดอะ เวย์ อิทซ พอพปิ้ง ?)
You saying that you want me
( ยู เซยิ่ง แดท ยู ว้อนท มี )
Press record, baby film me
( เพรส เร๊คขอร์ด , เบ๊บี้ ฟิล์ม มี )

On your video phone, make a cameo
( ออน ยัวร์ วีดีโอ โฟน , เม้ค เก เคมีโอ )
Tape me on your video phone, I can handle you
( เท๊พ มี ออน ยัวร์ วีดีโอ โฟน , ไอ แคน แฮ๊นเดิ้ล ยู )
Watch me on your video phone, on your video, video
( ว๊อทช มี ออน ยัวร์ วีดีโอ โฟน , ออน ยัวร์ วีดีโอ , วีดีโอ )
If you want me you can watch me on your video phone
( อิ๊ฟ ยู ว้อนท มี ยู แคน ว๊อทช มี ออน ยัวร์ วีดีโอ โฟน )

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Video Phone คำอ่านไทย Beyonce Feat. Lady Gaga

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น