เนื้อเพลง Haven’t Met You Yet คำอ่านไทย Michael Bubl

I’m not surprised, not everything lasts
( แอม นอท เซอร์ไพร๊ส , นอท เอฟรี่ติง ล๊าสท )
I’ve broken my heart so many times I stopped keeping track
( แอบ โบคเค่น มาย ฮาร์ท โซ เมนี่ ไทม์ ไอ สทอพเพด คีพปิ้ง แทร็ค )
Talk myself in, I talk myself out
( ท๊อล์ค มายเซลฟ์ อิน , ไอ ท๊อล์ค มายเซลฟ์ เอ๊าท )
I get all worked up then I let myself down
( ไอ เก็ท ออล เวิ๊ร์ค อั๊พ เด็น นาย เล็ท มายเซลฟ์ ดาวน์ )

I tried so very hard not to lose it
( ไอ ไทร โซ เวรี่ ฮาร์ด นอท ทู ลู้ส อิท )
I came up with a million excuses
( ไอ เคม อั๊พ วิธ อะ มิ๊ลเลี่ยน เอ็กซคิ้วส )
I thought, I thought of every possibility
( ไอ ตรอด , ไอ ตรอด ออฟ เอ๊ฟรี่ พอซิบีลอิทิ )

And I know some day that it’ll all turn out
( แอนด์ ดาย โนว์ ซัม เดย์ แดท อิว ออล เทิร์น เอ๊าท )
You’ll make me work so we can work to work it out
( โยว เม้ค มี เวิ๊ร์ค โซ วี แคน เวิ๊ร์ค ทู เวิ๊ร์ค อิท เอ๊าท )
And I promise you kid that I’ll give so much more than I get
( แอนด์ ดาย โพรมิซ ยู คิด แดท แอล กี๊ฝ โซ มัช มอร์ แดน นาย เก็ท )
I just haven’t met you yet
( ไอ เจิ๊สท แฮฟเวน เมท ยู เย๊ท )

Hmm…hmm..
( ฮึม ฮึม )

I might have to wait, I’ll never give up
( ไอ ไม่ แฮพ ทู เว้ท , แอล เน๊เว่อร์ กี๊ฝ อั๊พ )
I guess it’s half timing and the other half’s luck
( ไอ เกสส อิทซ ฮาล์ฟ ไทมิง แอนด์ ดิ อ๊อเธ่อร์ ฮาล์ฟ ลัค )
Wherever you are, whenever it’s right
( แวร์เอฟเวอะ ยู อาร์ , เวนเนฟเว่อร์ อิทซ ไร๊ท )
You’ll come out of nowhere and into my life
( โยว คัม เอ๊าท ออฟ โนแวร์ แอนด์ อิ๊นทู มาย ไล๊ฟ )

And I know that we can be so amazing
( แอนด์ ดาย โนว์ แดท วี แคน บี โซ อะเมซีง )
And baby your love is gonna change me
( แอนด์ เบ๊บี้ ยัวร์ เลิฟ อีส กอนนา เช้งจํ มี )
And now I can see every possibility
( แอนด์ นาว ไอ แคน ซี เอ๊ฟรี่ พอซิบีลอิทิ )
[adsense]
Somehow I know that it’ll all turn out
( ซัมฮาว ไอ โนว์ แดท อิว ออล เทิร์น เอ๊าท )
You’ll make me work so we can work to work it out
( โยว เม้ค มี เวิ๊ร์ค โซ วี แคน เวิ๊ร์ค ทู เวิ๊ร์ค อิท เอ๊าท )
And promise you kid I’ll give so much more than I get
( แอนด์ โพรมิซ ยู คิด แอล กี๊ฝ โซ มัช มอร์ แดน นาย เก็ท )
I just haven’t met you yet
( ไอ เจิ๊สท แฮฟเวน เมท ยู เย๊ท )

They say all’s fair in love and war
( เดย์ เซย์ ออล แฟร์ อิน เลิฟ แอนด์ วอร์ )
But I won’t need to fight it
( บั๊ท ไอ โวน นี๊ด ทู ไฟ้ท ดิท )
We’ll get it right and we’ll be united
( เวลล เก็ท ดิท ไร๊ท แอนด์ เวลล บี ยุไนท )

And I know that we can be so amazing
( แอนด์ ดาย โนว์ แดท วี แคน บี โซ อะเมซีง )
And being in your life is gonna change me
( แอนด์ บีกีน อิน ยัวร์ ไล๊ฟ อีส กอนนา เช้งจํ มี )
And now I can see every single possibility
( แอนด์ นาว ไอ แคน ซี เอ๊ฟรี่ ซิงเกิล พอซิบีลอิทิ )

And someday I know it’ll all turn out
( แอนด์ ซัมเดย์ ไอ โนว์ อิว ออล เทิร์น เอ๊าท )
And I’ll work to work it out
( แอนด์ แอล เวิ๊ร์ค ทู เวิ๊ร์ค อิท เอ๊าท )
Promise you kid I’ll give more than I get, than I get, than I get, than I get
( โพรมิซ ยู คิด แอล กี๊ฝ มอร์ แดน นาย เก็ท , แดน นาย เก็ท , แดน นาย เก็ท , แดน นาย เก็ท )

Oh you know it’ll all turn out
( โอ้ ยู โนว์ อิว ออล เทิร์น เอ๊าท )
And you’ll make me work so we can work to work it out
( แอนด์ โยว เม้ค มี เวิ๊ร์ค โซ วี แคน เวิ๊ร์ค ทู เวิ๊ร์ค อิท เอ๊าท )
And promise you kid to give so much more than I get yeah
( แอนด์ โพรมิซ ยู คิด ทู กี๊ฝ โซ มัช มอร์ แดน นาย เก็ท เย่ )
I just haven’t met you yet
( ไอ เจิ๊สท แฮฟเวน เมท ยู เย๊ท )

I just haven’t met you yet
( ไอ เจิ๊สท แฮฟเวน เมท ยู เย๊ท )
Oh promise you kid to give so much more than I get
( โอ้ โพรมิซ ยู คิด ทู กี๊ฝ โซ มัช มอร์ แดน นาย เก็ท )
I said love love love love love love love
( ไอ เซด เลิฟ เลิฟ เลิฟ เลิฟ เลิฟ เลิฟ เลิฟ )
I just haven’t met you yet
( ไอ เจิ๊สท แฮฟเวน เมท ยู เย๊ท )
Yeah, I just haven’t met you yet
( เย่ , ไอ เจิ๊สท แฮฟเวน เมท ยู เย๊ท )

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Haven’t Met You Yet คำอ่านไทย Michael Bubl

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น