เนื้อเพลง Lover Doll คำอ่านไทย Elvis Presley

Lover doll, oh lover doll
( ลัฝเออะ ดอลล์ , โอ ลัฝเออะ ดอลล์)
Lover doll, lover doll
(ลัฝเออะ ดอลล์ , ลัฝเออะ ดอลล์)
You’re the cutest lover doll
(ยัวร์ เดอะ คิวเดด ลัฝเออะ ดอลล์)
That I ever did ever see
(แดท ไอ เอ๊เฝ่อร์ ดิด เอ๊เฝ่อร์ ซี)
Let me tell you lover doll
(เล็ท มี เทลล ยู ลัฝเออะ ดอลล์)
You were meant, just meant for me
(ยู เวอ เม็นท , จั๊สท เม็นท ฟอร์ มี)

On the first time that I saw you
(ออน เดอะ เฟิร์สท ไทม์ แดท ไอ ซอว์ ยู)
How I fell for your cuddly charms
(ฮาว ไอ เฟ็ล ฟอร์ ยุร คัดลิ ชาร์ม)
Lover doll I’m crazy for you
(ลัฝเออะ ดอลล์ แอม คเรสิ ฟอร์ ยู)
Let me rock you in my arms
(เล็ท มี ร๊อค ยู อิน มาย อาร์ม)

I’m so glad I found you
(แอม โซ แกล๊ด ดาย เฟานด ยู)
Never thought dollies came full grown
(เน๊เฝ่อร์ ธอท dollies เคม ฟูล กโรน)
I’m gonna tie a ribbon around you
(แอม กอนนะ ไท อะ รีบบัน อะราวนฺดฺ ยู)
Wrap you up and take you home
(แร๊พ ยู อั๊พ แอนด์ เท้ค ยู โฮม)

I would never treat you badly
(ไอ เวิด เน๊เฝ่อร์ ทรี๊ท ยู แบดลิ)
Like a cast away broken toy
(ไล๊ค เก แค๊สทํ อะเวย์ บโรเค็น ทอย)
Lover doll I love you madly
(ลัฝเออะ ดอลล์ ไอ ลัฝ ยู แมดลิ)
Let me be your lover boy
(เล็ท มี บี ยุร ลัฝเออะ บอย)

I’m so glad I found you
(แอม โซ แกล๊ด ดาย เฟานด ยู)
Never thought dollies came full grown
(เน๊เฝ่อร์ ธอท dollies เคม ฟูล กโรน)
I’m gonna tie a ribbon around you
(แอม กอนนะ ไท อะ รีบบัน อะราวนฺดฺ ยู)
Wrap you up and take you home
(แร๊พ ยู อั๊พ แอนด์ เท้ค ยู โฮม)

I would never treat you badly
(ไอ เวิด เน๊เฝ่อร์ ทรี๊ท ยู แบดลิ)
Like a cast away broken toy
(ไล๊ค เก แค๊สทํ อะเวย์ บโรเค็น ทอย)
Lover doll I love you madly
(ลัฝเออะ ดอลล์ ไอ ลัฝ ยู แมดลิ)
Let me be your lover boy
(เล็ท มี บี ยุร ลัฝเออะ บอย)

Lover doll, lover doll
(ลัฝเออะ ดอลล์ , ลัฝเออะ ดอลล์)
Lover doll, lover doll
(ลัฝเออะ ดอลล์ , ลัฝเออะ ดอลล์)
Lover doll, lover doll
(ลัฝเออะ ดอลล์ , ลัฝเออะ ดอลล์)
Let me be your lover boy
(เล็ท มี บี ยุร ลัฝเออะ บอย)

Lover doll, lover doll
(ลัฝเออะ ดอลล์ , ลัฝเออะ ดอลล์)
Lover doll, lover doll
(ลัฝเออะ ดอลล์ , ลัฝเออะ ดอลล์)
Lover doll, lover doll
(ลัฝเออะ ดอลล์ , ลัฝเออะ ดอลล์)
Let me be your lover boy
(เล็ท มี บี ยุร ลัฝเออะ บอย)
Let me be your lover boy
(เล็ท มี บี ยุร ลัฝเออะ บอย)
Let me be your lover boy
(เล็ท มี บี ยุร ลัฝเออะ บอย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lover Doll คำอ่านไทย Elvis Presley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น