เนื้อเพลง Your Love Is My Drug คำอ่านไทย Kesha

Maybe I need some rehab
( เมบี ไอ นี๊ด ซัม รีฮับ )
Or maybe just need some sleep
( ออ เมบี เจิ๊สท นี๊ด ซัม สลี๊พ )
I’ve got a sick obsession
( แอบ กอท ดา ซิ๊ค อับเซสเชิน )
I’m seeing it in my dreams
( แอม ซีอิ้ง อิท อิน มาย ดรีม )
I’m looking down every alley
( แอม ลุคกิ้ง ดาวน์ เอ๊ฟรี่ แอลลิ )
I’m making those desperate calls
( แอม เมคกิ้ง โต๊ส เด๊สเพอเหรท คอลลํ )
I’m staying up all night hoping
( แอม สเตย์อิง อั๊พ ออล ไน๊ท โฮพปิง )
Hitting my head against the wall
( ฮิทติง มาย เฮด อะเก้นสท เดอะ วอลล์ )

What you’ve got, boy, is hard to find
( ว๊อท ยู๊ฟ กอท , บอย , อีส ฮาร์ด ทู ไฟนด์ )
I think about it all the time
( ไอ ตริ๊งค อะเบ๊าท ดิท ออล เดอะ ไทม์ )
I’m all strung out, my heart is fried
( แอม ออล สตรั้ง เอ๊าท , มาย ฮาร์ท อีส ไฟรดฺ )
I just can’t get you off my mind
( ไอ เจิ๊สท แค้น เก็ท ยู ออฟฟ มาย ไมนด์ )

[Chorus]
Because your love, your love, your love is my drug
( บีคอส ยัวร์ เลิฟ , ยัวร์ เลิฟ , ยัวร์ เลิฟ อีส มาย ดรัก )
Your love, your love, your love
( ยัวร์ เลิฟ , ยัวร์ เลิฟ , ยัวร์ เลิฟ )
I said your love, your love, your love is my drug
( ไอ เซด ยัวร์ เลิฟ , ยัวร์ เลิฟ , ยัวร์ เลิฟ อีส มาย ดรัก )
Your love, your love, your love
( ยัวร์ เลิฟ , ยัวร์ เลิฟ , ยัวร์ เลิฟ )

Won’t listen to any advice
( โวน ลิ๊สซึ่น ทู เอ๊นี่ แอดไว๊ซ์ )
Momma’s telling me I should think twice
( มอมมะ เทลลิ่ง มี ไอ ชูด ตริ๊งค ทไวซฺ )
Gotta look to my own advice
( กอทดา ลุ๊ค ทู มาย โอว์น แอดไว๊ซ์ )
I’m addicted, it’s a crisis
( แอม แอ๊ดดิคท , อิทซ ซา ไคร๊สิส )
My friends think I’ve gone crazy
( มาย เฟรน ตริ๊งค แอบ กอน เคซี่ )
My judgment’s getting kinda hazy
( มาย จั๊ดเมนสฺ เกททิง กินดา เฮซี่ )
My sleep is gonna be affected
( มาย สลี๊พ อีส กอนนา บี แอฟเฟค )
If I keep it up like a lovesick crack head
( อิ๊ฟ ฟาย คี๊พ อิท อั๊พ ไล๊ค เก ลัฟวซิค แคร๊ค เฮด )
[adsense]
What you got, boy, is hard to find
( ว๊อท ยู กอท , บอย , อีส ฮาร์ด ทู ไฟนด์ )
I think about it all the time
( ไอ ตริ๊งค อะเบ๊าท ดิท ออล เดอะ ไทม์ )
I’m all strung out, my heart is fried
( แอม ออล สตรั้ง เอ๊าท , มาย ฮาร์ท อีส ไฟรดฺ )
I just can’t get you off my mind
( ไอ เจิ๊สท แค้น เก็ท ยู ออฟฟ มาย ไมนด์ )

[Chorus]
( [ ค๊อรัส ] )

I don’t care what people say
( ไอ โด๊นท แคร์ ว๊อท พี๊เพิ่ล เซย์ )
The rush is worth the price I pay
( เดอะ รัช อีส เวิร์ธ เดอะ ไพร๊ซ์ ไอ เพย์ )
I get so high when you’re with me
( ไอ เก็ท โซ ไฮฮ เว็น ยัวร์ วิธ มี )
But crash and crave you when you leave
( บั๊ท แคลช แอนด์ เครฟว ยู เว็น ยู ลี๊ฝ )

Hey, so I gotta question
( เฮ้ , โซ ไอ กอทดา เคว๊สชั่น )
Do you wanna have a slumber party in my basement?
( ดู ยู วอนนา แฮพ อะ สลัมเบอะ พ๊าร์ที่ อิน มาย เบสเมินทฺ ?)
Do I make your heart beat like an 808 drum?
( ดู ไอ เม้ค ยัวร์ ฮาร์ท บีท ไล๊ค แอน 808 ดรัม ?)
Is my love your drug?
( อีส มาย เลิฟ ยัวร์ ดรัก ?)
Your drug, uh, your drug
( ยัวร์ ดรัก , อา , ยัวร์ ดรัก )
Uh, your drug, is my love your drug?
( อา , ยัวร์ ดรัก , อีส มาย เลิฟ ยัวร์ ดรัก ?)

[Chorus: x2]

Hey, hey so? Your love, your love, your love, your love is my drug
( เฮ้ , เฮ้ โซ ?ยัวร์ เลิฟ , ยัวร์ เลิฟ , ยัวร์ เลิฟ , ยัวร์ เลิฟ อีส มาย ดรัก )
I like your beard
( ไอ ไล๊ค ยัวร์ เบียร์ด )

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Your Love Is My Drug คำอ่านไทย Kesha

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น