เนื้อเพลง F*ck Forever คำอ่านไทย Babyshambles

It’s all and the same
( อิทซ ซอร์ แอนด์ เดอะ เซม)
It’s all and the same, oh
(อิทซ ซอร์ แอนด์ เดอะ เซม , โอ)

So what’s the use between death and glory?
(โซ ว๊อท ดิ ยู๊ส บีทะวีน เด้ท แอนด์ กล๊อรี่)
I can’t tell between death and glory
(ไอ แค็นท เทลล บีทะวีน เด้ท แอนด์ กล๊อรี่)
Happy endings, no, they never bore me
(แฮ๊พพี่ เอนดิง , โน , เด เน๊เฝ่อร์ บอรฺ มี)
Happy endings, they still don’t bore me
(แฮ๊พพี่ เอนดิง , เด สทิลล ด้อนท์ บอรฺ มี)
They, they have a way
(เด , เด แฮ็ฝ อะ เวย์)
A way to make you pay
(อะ เวย์ ทู เม้ค ยู เพย์)
And to make you toe the line
(แอนด์ ทู เม้ค ยู โท เดอะ ไลน์)
Sever the ties
(เซฝเออะ เดอะ ไท)
Because I’m so clever
(บิคอส แอม โซ เคล๊เฝ่อร์)
But clever ain’t wise
(บั๊ท เคล๊เฝ่อร์ เอน ไว๊ส)

And f*ck forever
(แอนด์ เอฟ *ck ฟอเร๊เฝ่อร)
If you don’t mind
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ ไมนด์)
F*ck forever
(เอฟ *ck ฟอเร๊เฝ่อร)
If you don’t mind [don’t mind]
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ ไมนด์ [ ด้อนท์ ไมนด์ ])

What’s the use between death and glory?
(ว๊อท ดิ ยู๊ส บีทะวีน เด้ท แอนด์ กล๊อรี่)
I can’t tell between death and glory
(ไอ แค็นท เทลล บีทะวีน เด้ท แอนด์ กล๊อรี่)
New Labour and Tory
(นิว เลเบอะ แอนด์ โทริ)
Pergatory and happy families
(Pergatory แอนด์ แฮ๊พพี่ แฟมลีสฺ)

All and the same
(ออล แอนด์ เดอะ เซม)
All and the same
(ออล แอนด์ เดอะ เซม)
No, it’s not the same
(โน , อิทซ น็อท เดอะ เซม)
It’s not suppose to be the same
(อิทซ น็อท ซั๊พโพ้ส ทู บี เดอะ เซม)

Know about that way
(โนว์ อะเบ๊าท แดท เวย์)
The way they’ll make you pay
(เดอะ เวย์ เด๊ว เม้ค ยู เพย์)
And the way they make you toe the line
(แอนด์ เดอะ เวย์ เด เม้ค ยู โท เดอะ ไลน์)
Sever the ties
(เซฝเออะ เดอะ ไท)
Oh, you’re so clever
(โอ , ยัวร์ โซ เคล๊เฝ่อร์)
You’re so clever but not very nice
(ยัวร์ โซ เคล๊เฝ่อร์ บั๊ท น็อท เฝ๊รี่ ไน๊ซ์)
So f*ck forever
(โซ เอฟ *ck ฟอเร๊เฝ่อร)
If you don’t mind
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ ไมนด์)
I’m stuck forever
(แอม ซทัค ฟอเร๊เฝ่อร)
[I’m stuck] in your mind
([ แอม ซทัค ] อิน ยุร ไมนด์)

Go ahead and know about that way
(โก อะเฮด แอนด์ โนว์ อะเบ๊าท แดท เวย์)
To make you feel/realise to make you pay
(ทู เม้ค ยู ฟีล /รีโอราย ทู เม้ค ยู เพย์)
And…
(แอนด์)
To make you toe the line
(ทู เม้ค ยู โท เดอะ ไลน์)
Sever the ties
(เซฝเออะ เดอะ ไท)
I’ll never…
(อิลล เน๊เฝ่อร์)
Sever the ties
(เซฝเออะ เดอะ ไท)
And f*ck forever
(แอนด์ เอฟ *ck ฟอเร๊เฝ่อร)
If you don’t mind
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ ไมนด์)
See I’m stuck forever
(ซี แอม ซทัค ฟอเร๊เฝ่อร)
I’m stuck in your mind, your mind, your mind, your mind
(แอม ซทัค อิน ยุร ไมนด์ , ยุร ไมนด์ , ยุร ไมนด์ , ยุร ไมนด์)

Demo Version
(เดโม เฝ๊อร์ชั่น)

How d’you choose between death and glory?
(ฮาว ดายอู ชู๊ส บีทะวีน เด้ท แอนด์ กล๊อรี่)
How d’you choose between death and glory?
(ฮาว ดายอู ชู๊ส บีทะวีน เด้ท แอนด์ กล๊อรี่)
Happy endings don’t bore me
(แฮ๊พพี่ เอนดิง ด้อนท์ บอรฺ มี)
Happy endings, they never bored me
(แฮ๊พพี่ เอนดิง , เด เน๊เฝ่อร์ บอรฺ มี)

They, they have a way
(เด , เด แฮ็ฝ อะ เวย์)
They have a way to make you pay
(เด แฮ็ฝ อะ เวย์ ทู เม้ค ยู เพย์)
And to make you toe the line
(แอนด์ ทู เม้ค ยู โท เดอะ ไลน์)
Sever the ties
(เซฝเออะ เดอะ ไท)
Oh I’m so clever
(โอ แอม โซ เคล๊เฝ่อร์)
But I’m not very wise
(บั๊ท แอม น็อท เฝ๊รี่ ไว๊ส)
F*ck forever
(เอฟ *ck ฟอเร๊เฝ่อร)
If you don’t mind
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ ไมนด์)
I’m stuck forever
(แอม ซทัค ฟอเร๊เฝ่อร)
Stuck in your mind
(ซทัค อิน ยุร ไมนด์)

How d’you choose between death and glory?
(ฮาว ดายอู ชู๊ส บีทะวีน เด้ท แอนด์ กล๊อรี่)
But I musta choose between death and glory?
(บั๊ท ไอ มาซดา ชู๊ส บีทะวีน เด้ท แอนด์ กล๊อรี่)
Between Labour and Tory
(บีทะวีน เลเบอะ แอนด์ โทริ)
Pergatory and happy families
(Pergatory แอนด์ แฮ๊พพี่ แฟมลีสฺ)

Oh, we won’t have a say
(โอ , วี ว็อนท แฮ็ฝ อะ เซย์)
We won’t have a say, no
(วี ว็อนท แฮ็ฝ อะ เซย์ , โน)
We won’t have a say
(วี ว็อนท แฮ็ฝ อะ เซย์)
Won’t have a say
(ว็อนท แฮ็ฝ อะ เซย์)
Oh they’ll have a way
(โอ เด๊ว แฮ็ฝ อะ เวย์)
They’ll find a way to make you pay
(เด๊ว ไฟนด์ อะ เวย์ ทู เม้ค ยู เพย์)
And to make you toe the line
(แอนด์ ทู เม้ค ยู โท เดอะ ไลน์)
Sever the ties
(เซฝเออะ เดอะ ไท)
Oh, you’re so clever
(โอ , ยัวร์ โซ เคล๊เฝ่อร์)
But you’re not very nice
(บั๊ท ยัวร์ น็อท เฝ๊รี่ ไน๊ซ์)
So f*ck forever
(โซ เอฟ *ck ฟอเร๊เฝ่อร)
If you don’t mind
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ ไมนด์)
F*ck forever
(เอฟ *ck ฟอเร๊เฝ่อร)
If you don’t mind
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ ไมนด์)

They, they’ll find a way
(เด , เด๊ว ไฟนด์ อะ เวย์)
Find a way to make you pay
(ไฟนด์ อะ เวย์ ทู เม้ค ยู เพย์)
And to make you toe the line
(แอนด์ ทู เม้ค ยู โท เดอะ ไลน์)
Sever the ties
(เซฝเออะ เดอะ ไท)
I’m stuck forever
(แอม ซทัค ฟอเร๊เฝ่อร)
And that is your mind
(แอนด์ แดท อีส ยุร ไมนด์)
F*ck forever
(เอฟ *ck ฟอเร๊เฝ่อร)
I’m out of your mind
(แอม เอ๊าท อ็อฝ ยุร ไมนด์)
F*ck forever
(เอฟ *ck ฟอเร๊เฝ่อร)
I’m out of your mind
(แอม เอ๊าท อ็อฝ ยุร ไมนด์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง F*ck Forever คำอ่านไทย Babyshambles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น