เนื้อเพลง Alkaholik คำอ่านไทย Xzibit feat Erick Sermon, Tha Alkaholiks

[X] C’mon
( [ เอ๊กซฺ ] ซีมอน)
[E] Xzibit!
([ อี ] Xzibit !)
[X] Yeah..
([ เอ๊กซฺ ] เย่)
[E] Ahh, ahh, E-Dub
([ อี ] อา , อา , อี ดับ)

[Xzibit]
([ Xzibit ])
It’s that millenium ridiculous flow, I never let go
(อิทซ แดท millenium ริดิ๊คคิวลัส โฟลว์ , ไอ เน๊เฝ่อร์ เล็ท โก)
N*ggaz gettin knocked out is part of my show
(เอ็น *ggaz เกดดิน น๊อค เอ๊าท อีส พาร์ท อ็อฝ มาย โชว์)
Let ’em know who they f*ckin with yo, a rhyme wrangler
(เล็ท เอ็ม โนว์ ฮู เด เอฟ *ckin วิธ โย , อะ ไรม wrangler)
Tri-angular push-up the hillside strangler
(ทไร แองกิวเลอะ พุช อั๊พ เดอะ เฮลไซด์ สแตงเกอ)
Dangle a, n*gga by the ankle off the balcony
(แดงเกิล อะ , เอ็น *gga บาย ดิ แองเคิล ออฟฟ เดอะ แบลโคะนิ)
Now let his punk ass go, look out below [BELOWWWW]
(นาว เล็ท ฮิส พรัค อาซ โก , ลุ๊ค เอ๊าท บีโลว์ [ BELOWWWW ])
It’s a tale of two cities, come out when the sun go down
(อิทซ ซา เทล อ็อฝ ทู ซิดีสฺ , คัม เอ๊าท เว็น เดอะ ซัน โก เดาน)
We officially not f*ckin around
(วี ออฟฟิตเชอรี่ น็อท เอฟ *ckin อะราวนฺดฺ)
Stuck in the ground, fitted with a suit in a pine box
(ซทัค อิน เดอะ กราวนด์ , ฟิททฺ วิธ อะ ซุ๊ท อิน อะ ไพน บ๊อกซฺ)
[hah!] with my fresh pressed khakis in a slingshot
([ ฮ๊า ! ] วิธ มาย เฟรช เพรส คาคิ ซิน อะ สลิงชอท)
So heatbox all day in a n*gga face
(โซ heatbox ออล เดย์ อิน อะ เอ็น *gga เฟซ)
and all you b*tches see the d*ck that you shoulda ate
(แอนด์ ออล ยู บี *tches ซี เดอะ ดี *ck แดท ยู โช๊วดา เอท)

[Chorus 2X: Xzibit *singing*]
([ ค๊อรัส 2X : Xzibit *กำลังซิง * ])
Call it what you wanna call it
(คอลลํ อิท ว๊อท ยู วอนนา คอลลํ อิท)
I’m a f*ckin Alkaholik
(แอม มา เอฟ *ckin Alkaholik)
Bring it if you really want it
(บริง อิท อิ๊ฟ ยู ริแอ็ลลิ ว้อนท ดิธ)
Ain’t gotta put no extras on it!
(เอน กอททะ พุท โน เอ๊กซทร่า ออน หนิด !)

[Erick Sermon]
([ Erick เซอมัน ])
Yo, I’m in the zone, and lyrically gone
(โย , แอม อิน เดอะ โซน , แอนด์ ลีลิคครี กอน)
Got the spot blown, BOOM! Oklahoma
(ก็อท เดอะ สพอท บโลน , บูม ! Oklahoma)
Watch the aroma, catch those who love me
(ว๊อทช ดิ อะโร๊ม่า , แค็ทช โฑส ฮู ลัฝ มี)
My underground dirty cats on dune buggies
(มาย อันเดิกเรานด เดอทิ แค๊ท ออน ดยูน buggies)
I be the type to take your watch and flaunt it
(ไอ บี เดอะ ไท๊พ ทู เท้ค ยุร ว๊อทช แอนด์ ฟลอนท ดิธ)
Kidnap T. Lewis and Jimmy Jam on it
(คิ๊ดแน๊พ ที เลวิซ แซน จิมมี่ แจม ออน หนิด)
Yo, I bang a n*gga head til his neck pop
(โย , ไอ แบง อะ เอ็น *gga เฮด ทิล ฮิส เน็ค พ็อพ)
Do a KRS-One to a ” Black Cop ”
(ดู อะ KRS วัน ทู อะ ” แบล๊ค ค็อพ “)
X and E’s, out for cream
(เอ๊กซฺ แอนด์ Es , เอ๊าท ฟอร์ ครีม)
Get the money, while you stay broker than Al Bundy
(เก็ท เดอะ มั๊นนี่ , ไวล์ ยู สเทย์ โบร๊คเค่อร์ แฑ็น เอล Bundy)
Uhh, give it to y’all, in ” Any Given Sunday ”
(อา , กี๊ฝ อิท ทู ยอล , อิน ” เอ๊นี่ กีฝเอ็น ซันดิ “)
With J. Foxx name the spot, make it hot
(วิธ เจ ฟอกซฺ เนม เดอะ สพอท , เม้ค อิท ฮอท)
[I hate E so much right now!] Blow it down hooker bounce
([ ไอ เฮท อี โซ มัช ไร๊ท นาว ! ] โบลว์ อิท เดาน ฮุคเคอ เบ๊าสฺ)
come off the ropes like J. Snooka
(คัม ออฟฟ เดอะ โร๊พ ไล๊ค เจ Snooka)
[*X*: Two fly motherf*ckers] You can’t f*ck widdit
([ *เอ๊กซฺ * : ทู ฟลาย motherf*ckers ] ยู แค็นท เอฟ *ck วิดดิท)
Backed by +Open Bar+, so y’all forget it
(แบ็ค บาย +โอ๊เพ่น บาร์ + , โซ ยอล ฟอร์เก๊ท ดิธ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[J-Ro]
([ เจ Ro ])
J-McEnroe, cam smashin, party crashin
(เจ McEnroe , แค็ม สแมสชิน , พ๊าร์ที่ แคลชชิน)
I eat MC’s like a ration
(ไอ อี๊ท เมซีสฺ ไล๊ค เก เรฌัน)
I’m sockin n*ggaz in they goatees
(แอม sockin เอ็น *ggaz อิน เด โกที)
I leave you stiffer than that fool on my basketball trophies
(ไอ ลี๊ฝ ยู stiffer แฑ็น แดท ฟูล ออน มาย basketball trophies)
I’m in the room with 10 G’s, countin ten G’s
(แอม อิน เดอะ รูม วิธ 10 จีส , เค๊าดิน เท็น จีส)
cause we need a bag of weed [can you smell it?]
(ค๊อส วี นี๊ด อะ แบ๊ก อ็อฝ วี [ แคน ยู สเมลล์ อิท ])
Now we need ten dimes, to blow on deez like wind chimes
(นาว วี นี๊ด เท็น ไดม , ทู โบลว์ ออน deez ไล๊ค วินด ไชม)
Time to close the blinds cause you all in mines
(ไทม์ ทู โคลส เดอะ ไบลนฺดฺ ค๊อส ยู ออล อิน ไมน์)
I bought a bottle for the session, and did not share it
(ไอ บอท ดา บ๊อทเทิ่ล ฟอร์ เดอะ เซ๊ซชั่น , แอนด์ ดิด น็อท แชร์ อิท)
Drink so much Captain Mo’ all I need is a parrot
(ดริ๊งค โซ มัช แค๊พเท่น โม ออล ไอ นี๊ด อีส ซา แพรัท)
You took the Alkaholik challenge, and lost your balance
(ยู ทุค ดิ alkaholik แช๊ลเล้นจํ , แอนด์ ล็อซท ยุร บ๊าล่านซ์)
You underground, we under water drinkin liquid by the gallons
(ยู อันเดิกเรานด , วี อั๊นเด้อร ว๊อเท่อร ดริงคิน ลิ๊ควิด บาย เดอะ แก๊ลลอน)

[Tash]
([ Tash ])
Slurred words, double vision, brain bustin, head rushin
(สเลอด เวิร์ด , ดั๊บเบิ้ล ฝิ๊ชั่น , เบรน บัสติน , เฮด รัสชิน)
Since I’m too drunk to walk, I rock a party on crutches
(ซิ๊นซ แอม ทู ดรั๊งค ทู ว๊อล์ค , ไอ ร๊อค กา พ๊าร์ที่ ออน คัดเชด)
and still rush the roughest MC who wanna get it
(แอนด์ สทิลล รัช เดอะ roughest เอมซี ฮู วอนนา เก็ท ดิธ)
Forget it, it’s Likwit, Tha Liks and, Xzibit
(ฟอร์เก๊ท ดิธ , อิทซ Likwit , ท่า ลิค แซน , Xzibit)
Ca-Tash on the blast the final piece to the puzzle
(Ca Tash ออน เดอะ บลาสทํ เดอะ ไฟ๊น่อล พี๊ซ ทู เดอะ พั๊ซเซิ่ล)
I slap b*tches on the ass I slap tits up out the muzzle
(ไอ ซแล็พ บี *tches ออน ดิ อาซ ซาย ซแล็พ ทิท อั๊พ เอ๊าท เดอะ มัซเซิล)
I shuffle with the microphone, bang rhymes consistant
(ไอ ชั๊ฟเฟิ่ล วิธ เดอะ ไมคโระโฟน , แบง ไรม consistant)
You wack and I’m Ca-Tash and that’s the motherf*ckin difference
(ยู แวค แอนด์ แอม Ca Tash แอนด์ แด้ท เดอะ motherf*ckin ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์)
For instance, ” 21 and Over ” set your clocks back
(ฟอร์ อิ๊นสแท้นซ , ” 21 แอนด์ โอ๊เฝ่อร ” เซ็ท ยุร คล๊อค แบ็ค)
[Tick tock tick tock] Still standin where the rocks at
([ ทิค ทอก ทิค ทอก ] สทิลล แสตนดิน แวร์ เดอะ ร๊อค แอ็ท)
Two-thousand-one, we still young guns that’s +Restless+
(ทู เธ๊าซั่นด วัน , วี สทิลล ยัง กัน แด้ท +เรซทเล็ซ +)
[Thirty n*ggaz, sixty hoes] and that’s the motherf*ckin guestlist!
([ เธอทิ เอ็น *ggaz , ซิคซทิ โฮ ] แอนด์ แด้ท เดอะ motherf*ckin guestlist !)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Alkaholik คำอ่านไทย Xzibit feat Erick Sermon, Tha Alkaholiks

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น