เนื้อเพลง Mistreated คำอ่านไทย Deep Purple

I’ve been mistreated, I’ve been abused.
( แอฝ บีน มิสทรีเดด , แอฝ บีน อะบิ๊วส)
I’ve been struck downhearted, baby, I’ve been confused
(แอฝ บีน ซทรัค downhearted , เบ๊บี้ , แอฝ บีน คอนฟิ้วส)
’cause I know, yes, I know I’ve been mistreated.
(ค๊อส ไอ โนว์ , เย็ซ , ไอ โนว์ แอฝ บีน มิสทรีเดด)
Since my baby left me I’ve been losing my mind, you know I have.
(ซิ๊นซ มาย เบ๊บี้ เล๊ฟท มี แอฝ บีน โรซิง มาย ไมนด์ , ยู โนว์ ไอ แฮ็ฝ)

I’ve been lonely, I’ve been cold.
(แอฝ บีน โลนลิ , แอฝ บีน โคลด์)
I’ve been looking for a woman to have and hold
(แอฝ บีน ลุคอิง ฟอร์ รา วู๊แม่น ทู แฮ็ฝ แอนด์ โฮลด์)
’cause I know, yes, I know I’ve been mistreated.
(ค๊อส ไอ โนว์ , เย็ซ , ไอ โนว์ แอฝ บีน มิสทรีเดด)
Since my baby left me I’ve been losing, I’ve been losing,
(ซิ๊นซ มาย เบ๊บี้ เล๊ฟท มี แอฝ บีน โรซิง , แอฝ บีน โรซิง ,)
I’ve been losing my mind, baby baby babe.
(แอฝ บีน โรซิง มาย ไมนด์ , เบ๊บี้ เบ๊บี้ เบ้บ)

I’ve been mistreated, I’ve been abused.
(แอฝ บีน มิสทรีเดด , แอฝ บีน อะบิ๊วส)
I’ve been looking for a woman, yeh, I’ve been confused
(แอฝ บีน ลุคอิง ฟอร์ รา วู๊แม่น , เย้ , แอฝ บีน คอนฟิ้วส)
’cause I know, yes, I know I’ve been mistreated, ooh o-o-oh.
(ค๊อส ไอ โนว์ , เย็ซ , ไอ โนว์ แอฝ บีน มิสทรีเดด , อู้ โอ โอ โอ)
Since my baby left me I’ve been losing, losing,
(ซิ๊นซ มาย เบ๊บี้ เล๊ฟท มี แอฝ บีน โรซิง , โรซิง ,)
I’ve been losing my mind, baby baby babe.
(แอฝ บีน โรซิง มาย ไมนด์ , เบ๊บี้ เบ๊บี้ เบ้บ)
Oh oh oh, oh woman, oh woman, oh woman.
(โอ โอ โอ , โอ วู๊แม่น , โอ วู๊แม่น , โอ วู๊แม่น)

I’ve been losing my mind.
(แอฝ บีน โรซิง มาย ไมนด์)

#NAME?
(#เนม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Mistreated คำอ่านไทย Deep Purple

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น