เนื้อเพลง Catch My Fall คำอ่านไทย Katy Rose

I wonder why it always feels like rain
( ไอ วั๊นเด้อร วาย อิท ออลเว ฟีล ไล๊ค เรน)
My life is like some cheap champagne
(มาย ไล๊ฟ อีส ไล๊ค ซัม ชี๊พ แฌ็มเพน)
The answers don’t always seem to fit
(ดิ แอ๊นเซ่อร ด้อนท์ ออลเว ซีม ทู ฟิท)
My glass is full, but it tastes like sh*t
(มาย กล๊าสส ซิส ฟูล , บั๊ท ดิธ เท๊ซท ไล๊ค ฌะ *ที)

I need a quick decision
(ไอ นี๊ด อะ ควิค ดีซิ๊ชั่น)
and a cheap reward
(แอนด์ อะ ชี๊พ รีวอร์ด)
I’m in my last revision
(แอม อิน มาย ล๊าสท ริฝีฉอัน)
hey- hey-hey-hey
(เฮ เฮ เฮ เฮ)

So I’ll cry just a little bit longer
(โซ อิลล คราย จั๊สท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท ลองเงอ)
and I’ll stay two seconds more
(แอนด์ อิลล สเทย์ ทู เซ๊คคั่น โม)
and I’ll try to be stronger
(แอนด์ อิลล ธราย ทู บี สตองเกอร์)
and I’ll see if you catch my fall
(แอนด์ อิลล ซี อิ๊ฟ ยู แค็ทช มาย ฟอลล์)

I can’t say if what I did was right
(ไอ แค็นท เซย์ อิ๊ฟ ว๊อท ไอ ดิด วอส ไร๊ท)
but you let me go like your sister’s kite
(บั๊ท ยู เล็ท มี โก ไล๊ค ยุร ซิ๊สเท่อร์ ไคท)
I can’t say if what I did was wronge
(ไอ แค็นท เซย์ อิ๊ฟ ว๊อท ไอ ดิด วอส wronge)
still you followed me like a sing-along
(สทิลล ยู ฟ๊อลโล่ว มี ไล๊ค เก ซิง อะลอง)

I need a quick decision
(ไอ นี๊ด อะ ควิค ดีซิ๊ชั่น)
and a cheap reward
(แอนด์ อะ ชี๊พ รีวอร์ด)
I’m in my last revision
(แอม อิน มาย ล๊าสท ริฝีฉอัน)
hey-hey-hey-hey
(เฮ เฮ เฮ เฮ)

So I’ll cry just a little bit longer
(โซ อิลล คราย จั๊สท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท ลองเงอ)
and I’ll stay two seconds more
(แอนด์ อิลล สเทย์ ทู เซ๊คคั่น โม)
and I’ll try to be stronger
(แอนด์ อิลล ธราย ทู บี สตองเกอร์)
and I’ll see if you catch my fall
(แอนด์ อิลล ซี อิ๊ฟ ยู แค็ทช มาย ฟอลล์)

Yea yea yeaaaaa
(เย เย yeaaaaa)
yea yea yeaaaaa
(เย เย yeaaaaa)
yea yea yeaaaaaaaaaaaa
(เย เย yeaaaaaaaaaaaa)

I’ve made my last decision
(แอฝ เมด มาย ล๊าสท ดีซิ๊ชั่น)
and got some cheap reward
(แอนด์ ก็อท ซัม ชี๊พ รีวอร์ด)
I need no man’s permission
(ไอ นี๊ด โน แมน เพอมีฌอัน)

[instrumental]
([ อินซทรุเมนแท็ล ])

So I’ll cry just a little bit longer
(โซ อิลล คราย จั๊สท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท ลองเงอ)
and I’ll stay two seconds more
(แอนด์ อิลล สเทย์ ทู เซ๊คคั่น โม)
and I’ll try to be stronger
(แอนด์ อิลล ธราย ทู บี สตองเกอร์)
and I’ll see if you catch my fall
(แอนด์ อิลล ซี อิ๊ฟ ยู แค็ทช มาย ฟอลล์)
if you catch my fall
(อิ๊ฟ ยู แค็ทช มาย ฟอลล์)
catch my fall
(แค็ทช มาย ฟอลล์)
ya catch my fall
(ยา แค็ทช มาย ฟอลล์)
fall
(ฟอลล์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Catch My Fall คำอ่านไทย Katy Rose

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น