เนื้อเพลง Secrets คำอ่านไทย OneRepublic

I need another story
( ไอ นี๊ด อะน๊าเทร่อร์ สท๊อรี่ )
Something to get off my chest
( ซัมติง ทู เก็ท ออฟฟ มาย เชสทํ )
My life gets kinda boring
( มาย ไล๊ฟ เก็ท กินดา บอริง )
Need something that I can confess
( นี๊ด ซัมติง แดท ไอ แคน คอนเฟสส )
Til’ all my sleeves are stained red
( ทิล ออล มาย เซอีบ แซร์ สเทน เร้ด )
From all the truth that I’ve said
( ฟรอม ออล เดอะ ทรู๊ธ แดท แอบ เซด )
Come by it honestly I swear
( คัม บาย อิท ออนนิสลี ไอ สแวร์ )
Thought you saw me wink, no
( ตรอด ยู ซอว์ มี วิค , โน )
I’ve been on the brink, so
( แอบ บีน ออน เดอะ บริงค์ , โซ )

Tell me what you want to hear
( เทลล มี ว๊อท ยู ว้อนท ทู เฮียร )
Something that will light those ears
( ซัมติง แดท วิล ไล๊ท โต๊ส เอียร )
Sick of all the insincere
( ซิ๊ค ออฟ ออล ดิ อินซินเซีย )
I’m gonna give all my secrets away
( แอม กอนนา กี๊ฝ ออล มาย ซี๊เขร็ท อะเวย์ )
This time, don’t need another perfect lie
( ดิส ไทม์ , โด๊นท นี๊ด อะน๊าเทร่อร์ เพ๊อร์เฟ็คท ไล )
Don’t care if critics ever jump in line
( โด๊นท แคร์ อิ๊ฟ คริ๊ทิค เอ๊เว่อร์ จั๊มพ อิน ไลน์ )
I’m gonna give all my secrets away
( แอม กอนนา กี๊ฝ ออล มาย ซี๊เขร็ท อะเวย์ )

My God, amazing how we got this far
( มาย ก๊อด , อะเมซีง ฮาว วี กอท ดิส ฟาร์ )
It’s like we’re chasing all those stars
( อิทซ ไล๊ค เวีย เชสซิง ออล โต๊ส สทาร์ )
Who’s driving shiny big black cars
( ฮู ดรายวิ่ง ไชนี่ บิ๊ก แบล๊ค คารํ )
And everyday I see the news
( แอนด์ เอวี่เดย์ ไอ ซี เดอะ นิว )
All the problems that we could solve
( ออล เดอะ โพร๊เบล่ม แดท วี คูด โซ๊ลฝ )
And when a situation rises
( แอนด์ เว็น อะ ซิ๊ทูเอชั่น ไร๊ส )
Just write it into an album
( เจิ๊สท ไร๊ท อิท อิ๊นทู แอน อั๊ลบั้ม )
Send it straight to gold
( เซ็นด ดิท สเทร๊ท ทู โกลด์ )
I don’t really like my flow, no, so
( ไอ โด๊นท เรียลรี๊ ไล๊ค มาย โฟลว์ , โน , โซ )
[adsense]
Tell me what you want to hear
( เทลล มี ว๊อท ยู ว้อนท ทู เฮียร )
Something that are like those years
( ซัมติง แดท อาร์ ไล๊ค โต๊ส เยียร์ )
Sick of all the insincere
( ซิ๊ค ออฟ ออล ดิ อินซินเซีย )
I’m gonna give all my secrets away
( แอม กอนนา กี๊ฝ ออล มาย ซี๊เขร็ท อะเวย์ )
This time, don’t need another perfect lie
( ดิส ไทม์ , โด๊นท นี๊ด อะน๊าเทร่อร์ เพ๊อร์เฟ็คท ไล )
Don’t care if critics never jump in line
( โด๊นท แคร์ อิ๊ฟ คริ๊ทิค เน๊เว่อร์ จั๊มพ อิน ไลน์ )
I’m gonna give all my secrets away
( แอม กอนนา กี๊ฝ ออล มาย ซี๊เขร็ท อะเวย์ )

Oh, got no reason, got no shame
( โอ้ , กอท โน รี๊ซั่น , กอท โน เชม )
Got no family I can’t blame
( กอท โน แฟ๊มิลี่ ไอ แค้น เบลม )
Just don’t let me disappear
( เจิ๊สท โด๊นท เล็ท มี ดิสแอ๊พเพียร์ )
I’mma tell you everything
( แอมมา เทลล ยู เอฟรี่ติง )

So tell me what you want to hear
( โซ เทลล มี ว๊อท ยู ว้อนท ทู เฮียร )
Something that’ll light those ears
( ซัมติง ทาดิล ไล๊ท โต๊ส เอียร )
Sick of all the insincere
( ซิ๊ค ออฟ ออล ดิ อินซินเซีย )
I’m gonna give all my secrets away
( แอม กอนนา กี๊ฝ ออล มาย ซี๊เขร็ท อะเวย์ )
This time, don’t need another perfect lie
( ดิส ไทม์ , โด๊นท นี๊ด อะน๊าเทร่อร์ เพ๊อร์เฟ็คท ไล )
Don’t care if critics never jump in line
( โด๊นท แคร์ อิ๊ฟ คริ๊ทิค เน๊เว่อร์ จั๊มพ อิน ไลน์ )
I’m gonna give all my secrets away
( แอม กอนนา กี๊ฝ ออล มาย ซี๊เขร็ท อะเวย์ )

So tell me what you want to hear
( โซ เทลล มี ว๊อท ยู ว้อนท ทู เฮียร )
Something that delight those ears
( ซัมติง แดท ดีไล๊ท โต๊ส เอียร )
Sick of all the insincere
( ซิ๊ค ออฟ ออล ดิ อินซินเซีย )
I’m gonna give all my secrets away
( แอม กอนนา กี๊ฝ ออล มาย ซี๊เขร็ท อะเวย์ )
This time, don’t need another perfect lie
( ดิส ไทม์ , โด๊นท นี๊ด อะน๊าเทร่อร์ เพ๊อร์เฟ็คท ไล )
Don’t care if critics ever jump in line
( โด๊นท แคร์ อิ๊ฟ คริ๊ทิค เอ๊เว่อร์ จั๊มพ อิน ไลน์ )
I’m gonna give all my secrets away
( แอม กอนนา กี๊ฝ ออล มาย ซี๊เขร็ท อะเวย์ )
All my secrets away, all my secrets away
( ออล มาย ซี๊เขร็ท อะเวย์ , ออล มาย ซี๊เขร็ท อะเวย์ )

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Secrets คำอ่านไทย OneRepublic

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น