เนื้อเพลง Back to Me คำอ่านไทย Nine Days

If you would just come back to me I would be so GOOD!
( อิ๊ฟ ยู เวิด จั๊สท คัม แบ็ค ทู มี ไอ เวิด บี โซ กู๊ด !)
Put your trust back in me the least I think you should.
(พุท ยุร ทรัสท แบ็ค อิน มี เดอะ ลีซท ไอ ทริ๊งค ยู เชิด)
We’ll call it my pathology so I misunderSTOOD!
(เวลล คอลลํ อิท มาย พะธอลโอะจิ โซ ไอ มิซันเดิซทูด !)
A bit selfish I should be if I could change I would.
(อะ บิท เซลฟิส ไอ เชิด บี อิ๊ฟ ฟาย เคิด เช้งจํ ไอ เวิด)
See it on my FACE!
(ซี อิท ออน มาย เฟซ !)
All I wanted was a freind to look in me to comprehend.
(ออล ไอ ว้อนท วอส ซา freind ทู ลุ๊ค อิน มี ทู คอมพรีเฮ็นดํ)
All I wanted was to fly how could you sit and watch me die?
(ออล ไอ ว้อนท วอส ทู ฟลาย ฮาว เคิด ยู ซิท แอนด์ ว๊อทช มี ดาย)
All I wanted was you there your cruelty was my despair.
(ออล ไอ ว้อนท วอส ยู แดร์ ยุร ครูเอ็ลทิ วอส มาย ดิซแพ)
You just killed me so the story goes.
(ยู จั๊สท คิลล์ มี โซ เดอะ สท๊อรี่ โกซ)
Once upon a time there was a girl who loved me more than life itself.
(วั๊นซ อุพอน อะ ไทม์ แดร์ วอส ซา เกิร์ล ฮู ลัฝ มี โม แฑ็น ไล๊ฟ อิทเซลฟ)
By the duck pond she said,
(บาย เดอะ ดั๊ค พ็อนด ชี เซ็ด ,)
Carved our names into the bark we climbed the tree.
(คาฝ เอ๊า เนม อิ๊นทู เดอะ บาร์ค วี ไคลบ์ เดอะ ทรี)
I slipped and fell behind,
(ไอ สลิป แอนด์ เฟ็ล บีฮายน์ ,)
Now I’m sorry.
(นาว แอม ซ๊อรี่)
If you would just come back to me I would be so GOOD!
(อิ๊ฟ ยู เวิด จั๊สท คัม แบ็ค ทู มี ไอ เวิด บี โซ กู๊ด !)
Put your trust back in me the least I think you should.
(พุท ยุร ทรัสท แบ็ค อิน มี เดอะ ลีซท ไอ ทริ๊งค ยู เชิด)
We’ll call it my pathology so I misunderSTOOD!
(เวลล คอลลํ อิท มาย พะธอลโอะจิ โซ ไอ มิซันเดิซทูด !)
A bit selfish I should be if I could change I would.
(อะ บิท เซลฟิส ไอ เชิด บี อิ๊ฟ ฟาย เคิด เช้งจํ ไอ เวิด)
See it on my FACE!
(ซี อิท ออน มาย เฟซ !)
See it on my face…
(ซี อิท ออน มาย เฟซ)
All reminds me of your name we sought fortune through the rain.
(ออล รีไมนด์ มี อ็อฝ ยุร เนม วี ซอท ฟ๊อร์จูน ทรู เดอะ เรน)
Every day and every place everywhere I kissed your face.
(เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ เพลส เอวี่แวร์ ไอ คิสส ยุร เฟซ)
All the sacrifice in vain how could you put all the blame on me?
(ออล เดอะ แซ๊คริไฟซ์ อิน เฝน ฮาว เคิด ยู พุท ดอร์ เดอะ เบลม ออน มี)
That’s not fair so the story goes.
(แด้ท น็อท แฟร์ โซ เดอะ สท๊อรี่ โกซ)
Once upon a time we had the moon we had the stars we were divine.
(วั๊นซ อุพอน อะ ไทม์ วี แฮ็ด เดอะ มูน วี แฮ็ด เดอะ สทาร์ วี เวอ ดิไฝน)
Upon my shoulder she cried.
(อุพอน มาย โช๊ลเด้อร์ ชี คราย)
Now she hides the faith she fears she throws herself.
(นาว ชี ไฮด์ เดอะ เฟท ชี เฟียร์ ชี โธรว์ เฮอเซลฟ)
Before her bed of lies.
(บีฟอร์ เฮอ เบ๊ด อ็อฝ ไล)
She’ll be sorry.
(เชลล์ บี ซ๊อรี่)
If you would just come back to me I would be so GOOD!
(อิ๊ฟ ยู เวิด จั๊สท คัม แบ็ค ทู มี ไอ เวิด บี โซ กู๊ด !)
Put your trust back in me the least I think you should.
(พุท ยุร ทรัสท แบ็ค อิน มี เดอะ ลีซท ไอ ทริ๊งค ยู เชิด)
We’ll call it my pathology so I misunderSTOOD!
(เวลล คอลลํ อิท มาย พะธอลโอะจิ โซ ไอ มิซันเดิซทูด !)
A bit selfish I should be if I could change I would.
(อะ บิท เซลฟิส ไอ เชิด บี อิ๊ฟ ฟาย เคิด เช้งจํ ไอ เวิด)
See it on my FACE!…
(ซี อิท ออน มาย เฟซ !)
If you would just come back to me I would be so GOOD!
(อิ๊ฟ ยู เวิด จั๊สท คัม แบ็ค ทู มี ไอ เวิด บี โซ กู๊ด !)
Put your trust back in me the least I think you should.
(พุท ยุร ทรัสท แบ็ค อิน มี เดอะ ลีซท ไอ ทริ๊งค ยู เชิด)
We’ll call it my pathology so I misunderSTOOD!
(เวลล คอลลํ อิท มาย พะธอลโอะจิ โซ ไอ มิซันเดิซทูด !)
A bit selfish I should be if I could change I would.
(อะ บิท เซลฟิส ไอ เชิด บี อิ๊ฟ ฟาย เคิด เช้งจํ ไอ เวิด)
If you would just come back to me!
(อิ๊ฟ ยู เวิด จั๊สท คัม แบ็ค ทู มี !)
If you would just come back to me!…
(อิ๊ฟ ยู เวิด จั๊สท คัม แบ็ค ทู มี !)
If you would just come back to me!
(อิ๊ฟ ยู เวิด จั๊สท คัม แบ็ค ทู มี !)
See it on my FACE!
(ซี อิท ออน มาย เฟซ !)
It’s alright.
(อิทซ ออลไร๊ท)
It’s alright.
(อิทซ ออลไร๊ท)
It’s alright.
(อิทซ ออลไร๊ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Back to Me คำอ่านไทย Nine Days

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น