เนื้อเพลง Hey Santa คำอ่านไทย Ashanti

Hey Santa can you bring me something good, something good, something good.
( เฮ แซนดา แคน ยู บริง มี ซัมติง กู๊ด , ซัมติง กู๊ด , ซัมติง กู๊ด)
Hey Santa can you bring me something sweet, something sweet, something, something sweet.
(เฮ แซนดา แคน ยู บริง มี ซัมติง สวี้ท , ซัมติง สวี้ท , ซัมติง , ซัมติง สวี้ท)
Like chocolate kisses or candy canes, gumdrops, or b*tterscotch, fruity flavor, chewy rings.
(ไล๊ค ชอคโอะลิท คีสเซซ ออ แค๊นดี้ แคน , gumdrops , ออ บี *tterscotch , ฟรูทอิ ฟเลเฝอะ , chewy ริง)
Hey Santa can you bring me something nice, something nice, something nice.
(เฮ แซนดา แคน ยู บริง มี ซัมติง ไน๊ซ์ , ซัมติง ไน๊ซ์ , ซัมติง ไน๊ซ์)
Hey Santa can you bring me something new, something new, something, something new.
(เฮ แซนดา แคน ยู บริง มี ซัมติง นิว , ซัมติง นิว , ซัมติง , ซัมติง นิว)
Like a diamond bracelet or a diamond ring, how about a shiny new, baby blue, convertible.
(ไล๊ค เก ได๊ม่อนดํ บเรซเล็ท ออ รา ได๊ม่อนดํ ริง , ฮาว อะเบ๊าท ดา ไฌนอิ นิว , เบ๊บี้ บลู , คอนเวิสเดเบิล)
Hey santa can you bring me everything.
(เฮ แซนดา แคน ยู บริง มี เอ๊วี่ติง)

ooh, ooh, ooh, ooh, ooh
(อู้ , อู้ , อู้ , อู้ , อู้)

Hey Santa can I sing this song to you, sing to you, sing to you.
(เฮ แซนดา แคน นาย ซิง ดิส ซ็อง ทู ยู , ซิง ทู ยู , ซิง ทู ยู)
Hey Santa can you make my wish come true, make it true, make it, make it true.
(เฮ แซนดา แคน ยู เม้ค มาย วิ๊ช คัม ทรู , เม้ค อิท ทรู , เม้ค อิท , เม้ค อิท ทรู)
Can you fill my stocking with lots of treats, boxes with red and green, none to make the christmas tree.
(แคน ยู ฟิลล มาย ซทอคคิง วิธ ล็อท อ็อฝ ทรี๊ท , บ็อกซ วิธ เร้ด แอนด์ กรีน , นัน ทู เม้ค เดอะ ครีซมัซ ทรี)
Hey Santa can you bring me everything.
(เฮ แซนดา แคน ยู บริง มี เอ๊วี่ติง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hey Santa คำอ่านไทย Ashanti

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น