เนื้อเพลง My First Kiss คำอ่านไทย 3OH!3 Feat. Kesha

My first kiss went a little like this
( มาย เฟิร์สท คิสส เวนทฺ ดา ลิ๊ทเทิ่ล ไล๊ค ดิส )
[Kiss] and twist [kiss kiss] and twist
( [ คิสส ] แอนด์ ทวิสท [ คิสส คิสส ] แอนด์ ทวิสท )
[Ke$ha:]
( [ Ke$ฮา : ] )
Well my first kiss went a little like this
( เวลล มาย เฟิร์สท คิสส เวนทฺ ดา ลิ๊ทเทิ่ล ไล๊ค ดิส )
[Kiss] and twist [kiss kiss] and twist
( [ คิสส ] แอนด์ ทวิสท [ คิสส คิสส ] แอนด์ ทวิสท )

I said no more teachers and no more books
( ไอ เซด โน มอร์ ที๊ชเช่อร แอนด์ โน มอร์ บุ๊ค )
I got a kiss under the bleachers hopin’ that nobody looked
( ไอ กอท ดา คิสส อั๊นเด้อร เดอะ บีสเชอร์ ฮอพปิน แดท โนบอดี้ ลุ๊ค )
Lips like licorice, tongue like candy
( ลิพ ไล๊ค เลกโกเลท , ทั๊ง ไล๊ค แค๊นดี้ )
Excuse me miss, but can I get you out your panties?
( เอ็กซคิ้วส มี มิส , บั๊ท แคน นาย เก็ท ยู เอ๊าท ยัวร์ แพนทีสฺ ?)

In the back of the car
( อิน เดอะ แบ็ค ออฟ เดอะ คารํ )
On the way to the bar
( ออน เดอะ เวย์ ทู เดอะ บาร์ )
I got you on my lips [I got you on my lips]
( ไอ กอท ยู ออน มาย ลิพ [ ไอ กอท ยู ออน มาย ลิพ ] )
At the foot of the stairs
( แอ็ท เดอะ ฟุ้ท ออฟ เดอะ สแทร์ )
With my fingers in your hair, baby this is it…
( วิธ มาย ฟิงเกอสฺ ซิน ยัวร์ แฮร์ , เบ๊บี้ ดิส อีส ซิท )

[Chorus:]
( [ ค๊อรัส : ] )
She won’t ever get enough
( ชี โวน เอ๊เว่อร์ เก็ท อีน๊าฟ )
Once she gets a little touch
( วั๊นซ ชี เก็ท ซา ลิ๊ทเทิ่ล ทั๊ช )
If I had it my way
( อิ๊ฟ ฟาย แฮด ดิท มาย เวย์ )
You know that I’d make her say
( ยู โนว์ แดท อาย เม้ค เฮอ เซย์ )
Ooooooooooooooh
( Oooooooooอู )
Ooooooooooooooh
( Oooooooooอู )
She won’t ever get enough
( ชี โวน เอ๊เว่อร์ เก็ท อีน๊าฟ )
Once she gets a little touch
( วั๊นซ ชี เก็ท ซา ลิ๊ทเทิ่ล ทั๊ช )
If I had it my way
( อิ๊ฟ ฟาย แฮด ดิท มาย เวย์ )
You know that I’d make her say
( ยู โนว์ แดท อาย เม้ค เฮอ เซย์ )
Ooooooooooooooh
( Oooooooooอู )
Ooooooooooooooh
( Oooooooooอู )

[Ke$ha:] My first kiss went a little like this…
( [ Ke$ฮา : ] มาย เฟิร์สท คิสส เวนทฺ ดา ลิ๊ทเทิ่ล ไล๊ค ดิส )

I said no more sailors and no more soldiers
( ไอ เซด โน มอร์ เซลเออะ แอนด์ โน มอร์ โซ๊ลเจ้อร์ )
With your name in a heart tattooed upon their shoulders
( วิธ ยัวร์ เนม อิน อะ ฮาร์ท แท๊ททู อุพอน แดร์ โช๊ลเด้อร์ )
Kisses like whiskey, it gets me drunk
( Kisses ไล๊ค วิสคี , อิท เก็ท มี ดรั๊งค )
And I wake up in the morning with the taste of your tongue
( แอนด์ ดาย เว้ค อั๊พ อิน เดอะ มอร์นิง วิธ เดอะ เท๊ซท ออฟ ยัวร์ ทั๊ง )

In the back of the car
( อิน เดอะ แบ็ค ออฟ เดอะ คารํ )
On the way to the bar
( ออน เดอะ เวย์ ทู เดอะ บาร์ )
I got you on my lips [I got you on my lips]
( ไอ กอท ยู ออน มาย ลิพ [ ไอ กอท ยู ออน มาย ลิพ ] )
At the foot of the stairs
( แอ็ท เดอะ ฟุ้ท ออฟ เดอะ สแทร์ )
With my fingers in your hair, baby this is it…
( วิธ มาย ฟิงเกอสฺ ซิน ยัวร์ แฮร์ , เบ๊บี้ ดิส อีส ซิท )
[adsense]
[Chorus:]
( [ ค๊อรัส : ] )
She won’t ever get enough
( ชี โวน เอ๊เว่อร์ เก็ท อีน๊าฟ )
Once she gets a little touch
( วั๊นซ ชี เก็ท ซา ลิ๊ทเทิ่ล ทั๊ช )
If I had it my way
( อิ๊ฟ ฟาย แฮด ดิท มาย เวย์ )
You know that I’d make her say
( ยู โนว์ แดท อาย เม้ค เฮอ เซย์ )
Ooooooooooooooh
( Oooooooooอู )
Ooooooooooooooh
( Oooooooooอู )
She won’t ever get enough
( ชี โวน เอ๊เว่อร์ เก็ท อีน๊าฟ )
Once she gets a little touch
( วั๊นซ ชี เก็ท ซา ลิ๊ทเทิ่ล ทั๊ช )
If I had it my way
( อิ๊ฟ ฟาย แฮด ดิท มาย เวย์ )
You know that I’d make her say
( ยู โนว์ แดท อาย เม้ค เฮอ เซย์ )
Ooooooooooooooh
( Oooooooooอู )
Ooooooooooooooh
( Oooooooooอู )

My first kiss went a little like this
( มาย เฟิร์สท คิสส เวนทฺ ดา ลิ๊ทเทิ่ล ไล๊ค ดิส )
[Kiss] and twist [kiss kiss] and twist
( [ คิสส ] แอนด์ ทวิสท [ คิสส คิสส ] แอนด์ ทวิสท )
Well my first kiss went a little like this
( เวลล มาย เฟิร์สท คิสส เวนทฺ ดา ลิ๊ทเทิ่ล ไล๊ค ดิส )
[Kiss] and twist [kiss kiss] and twist
( [ คิสส ] แอนด์ ทวิสท [ คิสส คิสส ] แอนด์ ทวิสท )

Yeah, she won’t ever get enough
( เย่ , ชี โวน เอ๊เว่อร์ เก็ท อีน๊าฟ )
Once she gets a little touch
( วั๊นซ ชี เก็ท ซา ลิ๊ทเทิ่ล ทั๊ช )
If I had it my way
( อิ๊ฟ ฟาย แฮด ดิท มาย เวย์ )
You know that I’d make her say…
( ยู โนว์ แดท อาย เม้ค เฮอ เซย์ )

Ooooooooooooooh
( Oooooooooอู )

[Chorus:]
( [ ค๊อรัส : ] )
She won’t ever get enough
( ชี โวน เอ๊เว่อร์ เก็ท อีน๊าฟ )
Once she gets a little touch
( วั๊นซ ชี เก็ท ซา ลิ๊ทเทิ่ล ทั๊ช )
If I had it my way
( อิ๊ฟ ฟาย แฮด ดิท มาย เวย์ )
You know that I’d make her say
( ยู โนว์ แดท อาย เม้ค เฮอ เซย์ )
Ooooooooooooooh
( Oooooooooอู )
Ooooooooooooooh
( Oooooooooอู )
She won’t ever get enough
( ชี โวน เอ๊เว่อร์ เก็ท อีน๊าฟ )
Once she gets a little touch
( วั๊นซ ชี เก็ท ซา ลิ๊ทเทิ่ล ทั๊ช )
If I had it my way
( อิ๊ฟ ฟาย แฮด ดิท มาย เวย์ )
You know that I’d make her say
( ยู โนว์ แดท อาย เม้ค เฮอ เซย์ )
Ooooooooooooooh
( Oooooooooอู )
Ooooooooooooooh
( Oooooooooอู )

She won’t ever get enough
( ชี โวน เอ๊เว่อร์ เก็ท อีน๊าฟ )
Once she gets a little touch
( วั๊นซ ชี เก็ท ซา ลิ๊ทเทิ่ล ทั๊ช )
If I had it my way
( อิ๊ฟ ฟาย แฮด ดิท มาย เวย์ )
You know that I’d make her say…
( ยู โนว์ แดท อาย เม้ค เฮอ เซย์ )

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง My First Kiss คำอ่านไทย 3OH!3 Feat. Kesha

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น