เนื้อเพลง The Shortest Straw คำอ่านไทย Metallica

Suspicion Is Your Name
( ซัซพีฌอัน อีส ยุร เนม)
Your Honesty to Blame
(ยุร ออนเอ็ซทิ ทู เบลม)
Put Dignity to Shame
(พุท ดิ๊กนิที่ ทู เชม)
Dishonor
(ดิซอนเออะ)
Witchhunt Modern Day
(Witchhunt โม๊เดิ่ร์น เดย์)
Determining Decay
(Determinings ดิเค)
The Blattand Disarray
(เดอะ Blattand ดิแซะเร)
Disfigure
(ดิซฟีกยุร)
The Public Eyes’ Disgrace
(เดอะ พับลิค อาย ดิซกเรซ)
Defying Common Place
(ดีฟฟายอิงค์ ค๊อมมอน เพลส)
Unending Paper Chase
(อะเนนดิง เพ๊เพ่อร์ เชส)
Unending
(อะเนนดิง)
Deafening
(เดฟเอะนิง)
Painstaking
(Painstakings)
Reckoning
(เรคคะนิง)
This Vertigo it Doth Bring
(ดิส เฝอทิโก อิท Doth บริง)

Shortest Straw
(Shortest ซทรอ)
Challenge Liberty
(แช๊ลเล้นจํ ลิ๊เบอร์ที่)
Downed by Law
(เดาน บาย ลอว์)
Live in Infamy
(ไล้ฝ อิน อีนฟะมิ)
Rub You Raw
(รับ ยู รอว์)
Witchhunt Riding Through
(Witchhunt ไรดอิง ทรู)
Shortest Straw
(Shortest ซทรอ)
This Shortest Straw Has Been Pulled for You
(ดิส Shortest ซทรอ แฮ็ส บีน พูลล ฟอร์ ยู)

Pulled for You
(พูลล ฟอร์ ยู)
Shortest Straw
(Shortest ซทรอ)
Pulled for You
(พูลล ฟอร์ ยู)
Shortest Straw
(Shortest ซทรอ)
Pulled for You
(พูลล ฟอร์ ยู)
Shortest Straw
(Shortest ซทรอ)
Shortest Straw Has Been Pulled for You
(Shortest ซทรอ แฮ็ส บีน พูลล ฟอร์ ยู)

The Accusations Fly
(ดิ แอคยุเสฌัน ฟลาย)
Discrimination, Why?
(ดิซครีมิเนฌัน , วาย)
Your Inner Self to Die
(ยุร อีนเนอะ เซลฟ์ ทู ดาย)
Intruding
(Intrudings)
Doubt Sunk Itself in You
(เดาท ซังค อิทเซลฟ อิน ยู)
It’s Teeth and Talons Through
(อิทซ ทีท แอนด์ แทลอัน ทรู)
Your Living Catch 22
(ยุร ลีฝอิง แค็ทช 22)
Deluding
(Deludings)
A Mass Hysteria
(อะ มาซ ฮิซเทียเรียะ)
A Megalomania
(อะ Megalomania)
Reveal Dementia
(รีฝีล ดิเมนเฌียะ)
Reveal
(รีฝีล)
Secretly
(ซีคเร็ทลิ)
Silently
(ไซเล็นทลิ)
Certainly
(เซอทินลิ)
In Vertigo You Will Be
(อิน เฝอทิโก ยู วิล บี)

Shortest Straw
(Shortest ซทรอ)
Chalenge Liberty
(Chalenge ลิ๊เบอร์ที่)
Downed by Law
(เดาน บาย ลอว์)
Live in Infamy
(ไล้ฝ อิน อีนฟะมิ)
Rub You Raw
(รับ ยู รอว์)
Witchhunt Riding Through
(Witchhunt ไรดอิง ทรู)
Shortest Straw
(Shortest ซทรอ)
This Shortest Straw Has Been Pulled for You
(ดิส Shortest ซทรอ แฮ็ส บีน พูลล ฟอร์ ยู)

Pulled for You
(พูลล ฟอร์ ยู)
Shortest Straw
(Shortest ซทรอ)
Pulled for You
(พูลล ฟอร์ ยู)
Shortest Straw
(Shortest ซทรอ)
Pulled for You
(พูลล ฟอร์ ยู)
Shortest Straw
(Shortest ซทรอ)
Shortest Straw Has Been Pulled for You
(Shortest ซทรอ แฮ็ส บีน พูลล ฟอร์ ยู)
Shortest Straw
(Shortest ซทรอ)
Pulled for You
(พูลล ฟอร์ ยู)
Shortest Straw
(Shortest ซทรอ)
Pulled for You
(พูลล ฟอร์ ยู)
Shortest Straw
(Shortest ซทรอ)
Pulled for You
(พูลล ฟอร์ ยู)
Shortest Straw
(Shortest ซทรอ)
Shortest Straw Has Been Pulled for You
(Shortest ซทรอ แฮ็ส บีน พูลล ฟอร์ ยู)

Behind You, Hands Are Tied
(บีฮายน์ ยู , แฮนด์ แซร์ ไท)
Your Being, Ostracized
(ยุร บีอิง , ออซทระไซส)
Your Hell Is Multiplied
(ยุร เฮ็ลล อีส มั๊ลทิพลาย)
Upending
(Upendings)
The Fallaout Has Begun
(เดอะ Fallaout แฮ็ส บิกัน)
Oppresive Damage Done
(Oppresive แด๊เหมจ ดัน)
Your Many Turned to None
(ยุร เมนอิ เทิร์น ทู นัน)
To Nothing
(ทู นัธอิง)
You’re Reaching Your Nadir
(ยัวร์ รีชชิง ยุร เนเดอะ)
Your Will Has Disappeared
(ยุร วิล แฮ็ส ดิสแอ๊พเพียร์)
The Lie Is Crystal Clear
(เดอะ ไล อีส ครีซแท็ล เคลียร์)
Defending
(ดีเฟนดิ้ง)
Channels Red
(แช๊นเนล เร้ด)
One Word Said
(วัน เวิร์ด เซ็ด)
Blaclisted
(Blaclisted)
With Vertigo Make You Dead
(วิธ เฝอทิโก เม้ค ยู เด้ด)

Shortest Straw
(Shortest ซทรอ)
Chalenge Liberty
(Chalenge ลิ๊เบอร์ที่)
Downed by Law
(เดาน บาย ลอว์)
Live in Infamy
(ไล้ฝ อิน อีนฟะมิ)
Rub You Raw
(รับ ยู รอว์)
Witchhunt Riding Through
(Witchhunt ไรดอิง ทรู)
Shortest Straw
(Shortest ซทรอ)
This Shortest Straw Has Been Pulled for You
(ดิส Shortest ซทรอ แฮ็ส บีน พูลล ฟอร์ ยู)
Pulled for You
(พูลล ฟอร์ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Shortest Straw คำอ่านไทย Metallica

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น