เนื้อเพลง I คำอ่านไทย Black Sabbath

I am anger
( ไอ แอ็ม แอ๊งเก้อร)
Under pressure
(อั๊นเด้อร พเรฌเออะ)
Lost it cages
(ล็อซท ดิธ เค้จ)
A prisoner
(อะ พรีสเนอะ)
The first to escape
(เดอะ เฟิร์สท ทู เอสเขพ)

I am wicked
(ไอ แอ็ม วิค)
I am legion
(ไอ แอ็ม ลีจัน)
Strength in numbers
(ซทเร็งธ อิน นั๊มเบ้อร์)
A lie
(อะ ไล)
The number is one
(เดอะ นั๊มเบ้อร์ อีส วัน)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
I – I – I
(ไอ ไอ ไอ)
Everything that I see is for me
(เอ๊วี่ติง แดท ไอ ซี อีส ฟอร์ มี)

Yes, I am giant
(เย็ซ , ไอ แอ็ม ไจ๊แอ้นท)
I’m a monster
(แอม มา ม๊อนสเท่อร์)
Breaking windows
(บเรคคิง วิ๊นโด้ว)
In houses
(อิน เฮ้าส)
Buildings of glass
(บีลดิง อ็อฝ กล๊าสส)
Rebel rebel
(เร๊เบ่ล เร๊เบ่ล)
Holy outlaw
(โฮ๊ลี่ เอาทลอ)
Ride together
(ไรด์ ทูเก๊ทเธ่อร์)
Don’t try it
(ด้อนท์ ธราย อิท)
The power’s in one
(เดอะ พ๊าวเว่อร์ ซิน วัน)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
I – I – I
(ไอ ไอ ไอ)
I am standing alone
(ไอ แอ็ม ซแทนดิง อะโลน)
But I can rock you
(บั๊ท ไอ แคน ร๊อค ยู)
I – I – I
(ไอ ไอ ไอ)

On the edge of the blade
(ออน ดิ เอจ อ็อฝ เดอะ เบลด)
But the knife can’t cut the hero down
(บั๊ท เดอะ ไน๊ฟ แค็นท คัท เดอะ ฮีโร่ เดาน)

I am virgin
(ไอ แอ็ม เฝ๊อร์จิ้น)
I’m a whore
(แอม มา โฮ)
Giving nothing
(กีฝวิง นัธอิง)
The taker
(เดอะ เทเกอ)
The maker of war
(เดอะ เมคเออะ อ็อฝ วอร์)
I’ll smash your face in
(อิลล สแม๊ช ยุร เฟซ อิน)
But with a smile
(บั๊ท วิธ อะ สไมล์)
All together
(ออล ทูเก๊ทเธ่อร์)
You’ll never
(โยว เน๊เฝ่อร์)
Be stronger than me
(บี สตองเกอร์ แฑ็น มี)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
I – I – I
(ไอ ไอ ไอ)
Right here on my own
(ไร๊ท เฮียร ออน มาย โอว์น)
But I still rock you
(บั๊ท ไอ สทิลล ร๊อค ยู)
I – I – I
(ไอ ไอ ไอ)
Don’t follow behind
(ด้อนท์ ฟ๊อลโล่ว บีฮายน์)
Just leave me on the outside
(จั๊สท ลี๊ฝ มี ออน ดิ เอ๊าทไซ้ด)

I – I – I
(ไอ ไอ ไอ)
I am standing alone
(ไอ แอ็ม ซแทนดิง อะโลน)
But I can shock you
(บั๊ท ไอ แคน ช๊อค ยู)
I – I – I
(ไอ ไอ ไอ)
On the edge of the blade
(ออน ดิ เอจ อ็อฝ เดอะ เบลด)
But no one makes the hero bleed
(บั๊ท โน วัน เม้ค เดอะ ฮีโร่ บลีด)
[ No, no, no ]
([ โน , โน , โน ])

I am hunger
(ไอ แอ็ม ฮังเกอะ)
Feed my head
(ฟี มาย เฮด)
All together
(ออล ทูเก๊ทเธ่อร์)
You’ll never
(โยว เน๊เฝ่อร์)
Never make the hero bleed
(เน๊เฝ่อร์ เม้ค เดอะ ฮีโร่ บลีด)
[ No, no, no ]
([ โน , โน , โน ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I คำอ่านไทย Black Sabbath

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น