เนื้อเพลง Carry Out คำอ่านไทย Timbaland Feat.Justin Timberlake

Eh eh eh
( เอ้ เอ้ เอ้ )
Baby, you’re looking fire hot
( เบ๊บี้ , ยัวร์ ลุคกิ้ง ไฟเออะร ฮอท )
I’ll have you open all night like an Ihop
( แอล แฮพ ยู โอ๊เพ่น ออล ไน๊ท ไล๊ค แอน ไอฮอพ )
I take you home baby let you keep me company
( ไอ เท้ค ยู โฮม เบ๊บี้ เล็ท ยู คี๊พ มี คอมพานี )
You gimme some of you, I give you some of me
( ยู กิมมี ซัม ออฟ ยู , ไอ กี๊ฝ ยู ซัม ออฟ มี )
You look good, baby must taste heavenly
( ยู ลุ๊ค กู๊ด , เบ๊บี้ มัสท์ เท๊ซท เฮฝเวรี )
I’m pretty sure that you got your own recipe
( แอม พริ๊ทที่ ชัวร์ แดท ยู กอท ยัวร์ โอว์น เรสซะพี )
So pick it up, pick it up, yeah I like you
( โซ พิค อิท อั๊พ , พิค อิท อั๊พ , เย่ ไอ ไล๊ค ยู )
I just can’t get enough I got to drive through
( ไอ เจิ๊สท แค้น เก็ท อีน๊าฟ ไอ กอท ทู ไดร๊ฝ ตรู )
Cause is me, you, you, me, me, you all night
( ค๊อส อีส มี , ยู , ยู , มี , มี , ยู ออล ไน๊ท )
Have it your, way, foreplay
( แฮพ อิท ยัวร์ , เวย์ , ฟอร์เพลย์ )
Before I feed your appetite
( บีฟอร์ ไอ ฟี ยัวร์ แอ๊พเพไท้ท )
Let me get my ticket baby, let me get in line
( เล็ท มี เก็ท มาย ทิ๊คเค๊ท เบ๊บี้ , เล็ท มี เก็ท อิน ไลน์ )
I can tell the way you like, baby, super size
( ไอ แคน เทลล เดอะ เวย์ ยู ไล๊ค , เบ๊บี้ , ซู๊เพ้อร์ ไซ๊ซ )
Hold on, you got yours, let me get mine
( โฮลด์ ออน , ยู กอท ยัวร์ , เล็ท มี เก็ท ไมน์ )
I ain’t leave until they turn over the close sign
( ไอ เอน ลี๊ฝ อันทิล เดย์ เทิร์น โอ๊เว่อร์ เดอะ โคลส ซายน )
Check it
( เช็ค อิท )

Take my order cause your body like a
( เท้ค มาย อ๊อร์เด้อร์ ค๊อส ยัวร์ บ๊อดี้ ไล๊ค เก )
Carry out
( แค๊รรี่ เอ๊าท )
Let me walk into your body until you
( เล็ท มี ว๊อล์ค อิ๊นทู ยัวร์ บ๊อดี้ อันทิล ยู )
Hear me out
( เฮียร มี เอ๊าท )
Turn me on, my baby don’t you
( เทิร์น มี ออน , มาย เบ๊บี้ โด๊นท ยู )
Cut me out
( คัท มี เอ๊าท )
Turn me on, my baby don’t you
( เทิร์น มี ออน , มาย เบ๊บี้ โด๊นท ยู )
Cut me out
( คัท มี เอ๊าท )
Take my order cause your body like a
( เท้ค มาย อ๊อร์เด้อร์ ค๊อส ยัวร์ บ๊อดี้ ไล๊ค เก )
Carry out
( แค๊รรี่ เอ๊าท )
Let me walk into your body until this
( เล็ท มี ว๊อล์ค อิ๊นทู ยัวร์ บ๊อดี้ อันทิล ดิส )
Light’s out
( ไล๊ท เอ๊าท )
Turn me on, my baby don’t you
( เทิร์น มี ออน , มาย เบ๊บี้ โด๊นท ยู )
Cut me out
( คัท มี เอ๊าท )
Turn me on, my baby don’t you
( เทิร์น มี ออน , มาย เบ๊บี้ โด๊นท ยู )
Cut me out
( คัท มี เอ๊าท )

Number one, I’ll take two number three’s
( นั๊มเบ้อร์ วัน , แอล เท้ค ทู นั๊มเบ้อร์ ทรี )
That’s a whole lot of you and a side of me
( แด้ท ซา โฮล รอด ออฟ ยู แอนด์ อะ ไซด์ ออฟ มี )
Now is a fool of myself to want you full of me
( นาว อีส อะ ฟูล ออฟ มายเซลฟ์ ทู ว้อนท ยู ฟูล ออฟ มี )
And if its room for dessert then I want a piece
( แอนด์ อิ๊ฟ อิทซ รูม ฟอร์ ดีเซิร์ท เด็น นาย ว้อนท ดา พี๊ซ )
Baby get my order right, no errors
( เบ๊บี้ เก็ท มาย อ๊อร์เด้อร์ ไร๊ท , โน เอเรอะ )
I’m a touch you on the right areas
( แอม อะ ทั๊ช ยู ออน เดอะ ไร๊ท แอ๊เรีย )
I can feed you, you can feed me
( ไอ แคน ฟี ยู , ยู แคน ฟี มี )
Girl deliver that to me, come see me
( เกิร์ล ดีลิ๊เว่อร์ แดท ทู มี , คัม ซี มี )
‘Cause is me, you, you, me, me, you all night
( ค๊อส อีส มี , ยู , ยู , มี , มี , ยู ออล ไน๊ท )
Have it your, way, foreplay
( แฮพ อิท ยัวร์ , เวย์ , ฟอร์เพลย์ )
Before I feed you appetite
( บีฟอร์ ไอ ฟี ยู แอ๊พเพไท้ท )
Do you like it well done, ’cause I do it well
( ดู ยู ไล๊ค อิท เวลล ดัน , ค๊อส ไอ ดู อิท เวลล )
Cause I’m well seasoned if you couldn’t tell
( ค๊อส แอม เวลล ซี๊ซั่น อิ๊ฟ ยู คูดซึ่น เทลล )
Now let me walk into your body until you hear me out
( นาว เล็ท มี ว๊อล์ค อิ๊นทู ยัวร์ บ๊อดี้ อันทิล ยู เฮียร มี เอ๊าท )
And turn me on, my baby, don’t you cut me out say
( แอนด์ เทิร์น มี ออน , มาย เบ๊บี้ , โด๊นท ยู คัท มี เอ๊าท เซย์ )
Take my order cause your body like a [carry out]
( เท้ค มาย อ๊อร์เด้อร์ ค๊อส ยัวร์ บ๊อดี้ ไล๊ค เก [ แค๊รรี่ เอ๊าท ] )
Let me walk into your body until you [hear me out]
( เล็ท มี ว๊อล์ค อิ๊นทู ยัวร์ บ๊อดี้ อันทิล ยู [ เฮียร มี เอ๊าท ] )
Gimme all
( กิมมี ออล )
[adsense]
Turn me on, my baby don’t you
( เทิร์น มี ออน , มาย เบ๊บี้ โด๊นท ยู )
Cut me out
( คัท มี เอ๊าท )
Turn me on, my baby don’t you
( เทิร์น มี ออน , มาย เบ๊บี้ โด๊นท ยู )
Cut me out
( คัท มี เอ๊าท )
Take my order cause your body like a
( เท้ค มาย อ๊อร์เด้อร์ ค๊อส ยัวร์ บ๊อดี้ ไล๊ค เก )
Carry out
( แค๊รรี่ เอ๊าท )
Let me walk into your body until this
( เล็ท มี ว๊อล์ค อิ๊นทู ยัวร์ บ๊อดี้ อันทิล ดิส )
Light’s out
( ไล๊ท เอ๊าท )
Turn me on, my baby don’t you
( เทิร์น มี ออน , มาย เบ๊บี้ โด๊นท ยู )
Cut me out
( คัท มี เอ๊าท )
Turn me on, my baby don’t you
( เทิร์น มี ออน , มาย เบ๊บี้ โด๊นท ยู )
Cut me out
( คัท มี เอ๊าท )
Cut me out
( คัท มี เอ๊าท )

What’s your name?
( ว๊อท ยัวร์ เนม ?)
What’s your number?
( ว๊อท ยัวร์ นั๊มเบ้อร์ ?)
I’m glad I came
( แอม แกล๊ด ดาย เคม )
Can you take my order?
( แคน ยู เท้ค มาย อ๊อร์เด้อร์ ?)
What’s your name?
( ว๊อท ยัวร์ เนม ?)
Girl, what’s your number?
( เกิร์ล , ว๊อท ยัวร์ นั๊มเบ้อร์ ?)
I’m glad I came
( แอม แกล๊ด ดาย เคม )
Can you take my order?
( แคน ยู เท้ค มาย อ๊อร์เด้อร์ ?)

Come over here [what’s your name?]
( คัม โอ๊เว่อร์ เฮียร [ ว๊อท ยัวร์ เนม ?] )
Come closer [what’s your number?]
( คัม โคลเซอ [ ว๊อท ยัวร์ นั๊มเบ้อร์ ?] )
I’m over here [I’m glad I came]
( แอม โอ๊เว่อร์ เฮียร [ แอม แกล๊ด ดาย เคม ] )
A little closer [can you take my order?]
( อะ ลิ๊ทเทิ่ล โคลเซอ [ แคน ยู เท้ค มาย อ๊อร์เด้อร์ ?] )
Come over here [what’s your name?]
( คัม โอ๊เว่อร์ เฮียร [ ว๊อท ยัวร์ เนม ?] )
Come closer [what’s your number?]
( คัม โคลเซอ [ ว๊อท ยัวร์ นั๊มเบ้อร์ ?] )
Over here [I’m glad I came]
( โอ๊เว่อร์ เฮียร [ แอม แกล๊ด ดาย เคม ] )
A little closer [can you take my order?]
( อะ ลิ๊ทเทิ่ล โคลเซอ [ แคน ยู เท้ค มาย อ๊อร์เด้อร์ ?] )

Take my order cause your body like a
( เท้ค มาย อ๊อร์เด้อร์ ค๊อส ยัวร์ บ๊อดี้ ไล๊ค เก )
Carry out
( แค๊รรี่ เอ๊าท )
Let me walk into your body until you
( เล็ท มี ว๊อล์ค อิ๊นทู ยัวร์ บ๊อดี้ อันทิล ยู )
Gimme all
( กิมมี ออล )
Turn me on, my baby don’t you
( เทิร์น มี ออน , มาย เบ๊บี้ โด๊นท ยู )
Cut me out
( คัท มี เอ๊าท )
Turn me on, my baby don’t you
( เทิร์น มี ออน , มาย เบ๊บี้ โด๊นท ยู )
Cut me out
( คัท มี เอ๊าท )
Take my order cause your body like a
( เท้ค มาย อ๊อร์เด้อร์ ค๊อส ยัวร์ บ๊อดี้ ไล๊ค เก )
Carry out
( แค๊รรี่ เอ๊าท )
Let me walk into your body until this
( เล็ท มี ว๊อล์ค อิ๊นทู ยัวร์ บ๊อดี้ อันทิล ดิส )
Light’s out
( ไล๊ท เอ๊าท )
Turn me on, my baby don’t you
( เทิร์น มี ออน , มาย เบ๊บี้ โด๊นท ยู )
Cut me out
( คัท มี เอ๊าท )
Turn me on, my baby don’t you
( เทิร์น มี ออน , มาย เบ๊บี้ โด๊นท ยู )
Cut me out
( คัท มี เอ๊าท )
Take my order cause your body like a
( เท้ค มาย อ๊อร์เด้อร์ ค๊อส ยัวร์ บ๊อดี้ ไล๊ค เก )
Carry out
( แค๊รรี่ เอ๊าท )
Let me walk into your body until you
( เล็ท มี ว๊อล์ค อิ๊นทู ยัวร์ บ๊อดี้ อันทิล ยู )
Gimme all
( กิมมี ออล )

Turn me on, my baby don’t you
( เทิร์น มี ออน , มาย เบ๊บี้ โด๊นท ยู )
Cut me out
( คัท มี เอ๊าท )
Turn me on, my baby don’t you
( เทิร์น มี ออน , มาย เบ๊บี้ โด๊นท ยู )
Cut me out
( คัท มี เอ๊าท )
Take my order cause your body like a
( เท้ค มาย อ๊อร์เด้อร์ ค๊อส ยัวร์ บ๊อดี้ ไล๊ค เก )
Carry out
( แค๊รรี่ เอ๊าท )
Let me walk into your body until this
( เล็ท มี ว๊อล์ค อิ๊นทู ยัวร์ บ๊อดี้ อันทิล ดิส )
Light’s out
( ไล๊ท เอ๊าท )
Turn me on, my baby don’t you
( เทิร์น มี ออน , มาย เบ๊บี้ โด๊นท ยู )
Cut me out
( คัท มี เอ๊าท )
Turn me on, my baby don’t you
( เทิร์น มี ออน , มาย เบ๊บี้ โด๊นท ยู )
Cut me out
( คัท มี เอ๊าท )
Don’t you cut me out!
( โด๊นท ยู คัท มี เอ๊าท ! )

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Carry Out คำอ่านไทย Timbaland Feat.Justin Timberlake

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น