เนื้อเพลง It Must Be Magic คำอ่านไทย Teena Marie

Hee…
( ฮี)
[You are under my power]
([ ยู อาร์ อั๊นเด้อร มาย พ๊าวเว่อร์ ])
[It is the power of love]
([ อิท อีส เดอะ พ๊าวเว่อร์ อ็อฝ ลัฝ ])

Oh…oh…oh…oh…oh…oh…oh…oh…oh…
(โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ)
Oh…oh…oh…oh…oh…oh…oh…oh…oh…
(โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ)

You say my kisses taste like magic, well, stop
(ยู เซย์ มาย คีสเซซ เท๊ซท ไล๊ค แม๊จิค , เวลล , สท๊อพ)
That’s got to be the classic line
(แด้ท ก็อท ทู บี เดอะ คแลซซิแค็ล ไลน์)
Please no more presto change-o now that I’m in love, baby
(พลีซ โน โม แพสโต เช้งจํ โอ นาว แดท แอม อิน ลัฝ , เบ๊บี้)
‘Cause that would really blow my mind
(ค๊อส แดท เวิด ริแอ็ลลิ โบลว์ มาย ไมนด์)

I’d pull a rabbit out of my hat
(อาย พูลล อะ แร๊บบิท เอ๊าท อ็อฝ มาย แฮ็ท)
Or cross a black cat’s path to find you
(ออ ครอสสํ ซา แบล๊ค แค๊ท พาธ ทู ไฟนด์ ยู)
And darling, you can best believe
(แอนด์ ดาร์ลิ่ง , ยู แคน เบ๊สท์ บีลี๊ฝ)
There’s nothing up my sleeve but love
(แดร์ นัธอิง อั๊พ มาย ซลีฝ บั๊ท ลัฝ)

It must be magic [It must be magic]
(อิท มัสท์ บี แม๊จิค [ อิท มัสท์ บี แม๊จิค ])
It must be magic [It must be magic]
(อิท มัสท์ บี แม๊จิค [ อิท มัสท์ บี แม๊จิค ])
It must be magic, got me under your spell
(อิท มัสท์ บี แม๊จิค , ก็อท มี อั๊นเด้อร ยุร สเพลล)
It must be magic [It must be magic], oh, baby
(อิท มัสท์ บี แม๊จิค [ อิท มัสท์ บี แม๊จิค ] , โอ , เบ๊บี้)
It must be magic [It must be magic]
(อิท มัสท์ บี แม๊จิค [ อิท มัสท์ บี แม๊จิค ])

Ooh, you got me tiltin’ just like a pinball machine
(อู้ , ยู ก็อท มี tiltin จั๊สท ไล๊ค เก pinball แมชชีน)
Keep workin’ my love such a magical feeling
(คี๊พ เวิคกิน มาย ลัฝ ซัช อะ แมจอิแค็ล ฟีลอิง)
You got me tiltin’ just like a pinball machine
(ยู ก็อท มี tiltin จั๊สท ไล๊ค เก pinball แมชชีน)
And I love it, love it, love it
(แอนด์ ดาย ลัฝ อิท , ลัฝ อิท , ลัฝ อิท)

[Tilt me]
([ ทิลท มี ])
It must be magic, baby
(อิท มัสท์ บี แม๊จิค , เบ๊บี้)
‘Cause it feels so good
(ค๊อส อิท ฟีล โซ กู๊ด)
It must be magic, baby
(อิท มัสท์ บี แม๊จิค , เบ๊บี้)
‘Cause it feels so good
(ค๊อส อิท ฟีล โซ กู๊ด)

Oh…oh…oh…oh…oh…oh…oh…oh…oh…
(โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ)
It must be magic, baby
(อิท มัสท์ บี แม๊จิค , เบ๊บี้)
‘Cause it feels so good
(ค๊อส อิท ฟีล โซ กู๊ด)
Oh…oh…oh…oh…oh…oh…oh…oh…oh…
(โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ)
It must be magic, baby
(อิท มัสท์ บี แม๊จิค , เบ๊บี้)
‘Cause it feels so good
(ค๊อส อิท ฟีล โซ กู๊ด)

You say you know I’ve got the potion, well, stop
(ยู เซย์ ยู โนว์ แอฝ ก็อท เดอะ โพฌัน , เวลล , สท๊อพ)
No baby, don’t stop, don’t you dare [Don’t you stop it, baby, don’t you dare]
(โน เบ๊บี้ , ด้อนท์ สท๊อพ , ด้อนท์ ยู แดร์ [ ด้อนท์ ยู สท๊อพ อิท , เบ๊บี้ , ด้อนท์ ยู แดร์ ])
Aladdin, Houdini and Merlin the Magician
(อะแลดดิน , ฮูดีนี แอนด์ Merlin เดอะ มะจีฌแอ็น)
To you they never could compare
(ทู ยู เด เน๊เฝ่อร์ เคิด คอมแพร์)

I see no long black flowing cape
(ไอ ซี โน ลอง แบล๊ค ฟโลอิง เค้พ)
Yet still I can’t escape those two eyes [When I look in your eyes]
(เย๊ท สทิลล ไอ แค็นท เอสเขพ โฑส ทู อาย [ เว็น นาย ลุ๊ค อิน ยุร อาย ])
And we don’t need no crystal ball
(แอนด์ วี ด้อนท์ นี๊ด โน ครีซแท็ล บอล)
‘Cause we have said it all in love
(ค๊อส วี แฮ็ฝ เซ็ด ดิท ออล อิน ลัฝ)

It must be magic [It must be magic]
(อิท มัสท์ บี แม๊จิค [ อิท มัสท์ บี แม๊จิค ])
It must be magic [It must be magic]
(อิท มัสท์ บี แม๊จิค [ อิท มัสท์ บี แม๊จิค ])
It must be magic, got me under your spell
(อิท มัสท์ บี แม๊จิค , ก็อท มี อั๊นเด้อร ยุร สเพลล)
It must be magic [It must be magic], oh, baby
(อิท มัสท์ บี แม๊จิค [ อิท มัสท์ บี แม๊จิค ] , โอ , เบ๊บี้)
It must be magic [It must be magic]
(อิท มัสท์ บี แม๊จิค [ อิท มัสท์ บี แม๊จิค ])

Ooh, you got me tiltin’ just like a pinball machine
(อู้ , ยู ก็อท มี tiltin จั๊สท ไล๊ค เก pinball แมชชีน)
Keep workin’ my love such a magical feeling
(คี๊พ เวิคกิน มาย ลัฝ ซัช อะ แมจอิแค็ล ฟีลอิง)
You got me tiltin’ just like a pinball machine
(ยู ก็อท มี tiltin จั๊สท ไล๊ค เก pinball แมชชีน)
And I love it, love it, love it
(แอนด์ ดาย ลัฝ อิท , ลัฝ อิท , ลัฝ อิท)
I can’t get enough of it, of it, no, no, no, whoa
(ไอ แค็นท เก็ท อีน๊าฟ อ็อฝ อิท , อ็อฝ อิท , โน , โน , โน , โว้ว)

It must be magic [It must be magic]
(อิท มัสท์ บี แม๊จิค [ อิท มัสท์ บี แม๊จิค ])
It must be magic [It must be magic]
(อิท มัสท์ บี แม๊จิค [ อิท มัสท์ บี แม๊จิค ])
It must be magic [it must be magic], got me under your spell, baby
(อิท มัสท์ บี แม๊จิค [ อิท มัสท์ บี แม๊จิค ] , ก็อท มี อั๊นเด้อร ยุร สเพลล , เบ๊บี้)
It must be magic [It must be magic], oh, baby
(อิท มัสท์ บี แม๊จิค [ อิท มัสท์ บี แม๊จิค ] , โอ , เบ๊บี้)
It must be magic [It must be magic], our good fortune, I can tell, baby
(อิท มัสท์ บี แม๊จิค [ อิท มัสท์ บี แม๊จิค ] , เอ๊า กู๊ด ฟ๊อร์จูน , ไอ แคน เทลล , เบ๊บี้)

It must be magic
(อิท มัสท์ บี แม๊จิค)
‘Cause it feels so good to me
(ค๊อส อิท ฟีล โซ กู๊ด ทู มี)
It must be magic
(อิท มัสท์ บี แม๊จิค)
Got me love, got me loving you
(ก็อท มี ลัฝ , ก็อท มี ลัฝอิง ยู)

It must be magic
(อิท มัสท์ บี แม๊จิค)
‘Cause it feels so good to me
(ค๊อส อิท ฟีล โซ กู๊ด ทู มี)
It must be magic
(อิท มัสท์ บี แม๊จิค)
Got me love, got me loving you
(ก็อท มี ลัฝ , ก็อท มี ลัฝอิง ยู)

Teena went to Wonderland, the plot is getting thick [Ooh, magic]
(Teena เว็นท ทู วันเดอร์แลน , เดอะ พล๊อท อีส เกดดดิ้ง ทริ๊ค [ อู้ , แม๊จิค ])
Met the King of Punk Funk and he taught her all the tricks
(เม็ท เดอะ คิง อ็อฝ พรัค ฟังค แอนด์ ฮี ทอท เฮอ ออล เดอะ ทริ๊ค)
She feels the heat, there’s magic in her feet
(ชี ฟีล เดอะ ฮีท , แดร์ แม๊จิค อิน เฮอ ฟีท)
Now she’s groovin’, always movin’ to the funky beat
(นาว ชี กรูฝวิน , ออลเว มูฝวิน ทู เดอะ ฟังคิ บีท)

Under your spell, ooh, it must be magic
(อั๊นเด้อร ยุร สเพลล , อู้ , อิท มัสท์ บี แม๊จิค)
Under your spell, what is it, what is it
(อั๊นเด้อร ยุร สเพลล , ว๊อท อีส ซิท , ว๊อท อีส ซิท)
Under your spell, ooh, it must be magic
(อั๊นเด้อร ยุร สเพลล , อู้ , อิท มัสท์ บี แม๊จิค)
What is it, what is it, what is it, what is it
(ว๊อท อีส ซิท , ว๊อท อีส ซิท , ว๊อท อีส ซิท , ว๊อท อีส ซิท)

It must be magic
(อิท มัสท์ บี แม๊จิค)
‘Cause it feels so good to me
(ค๊อส อิท ฟีล โซ กู๊ด ทู มี)
It must be magic
(อิท มัสท์ บี แม๊จิค)
Got me under your spell, baby
(ก็อท มี อั๊นเด้อร ยุร สเพลล , เบ๊บี้)

It must be magic
(อิท มัสท์ บี แม๊จิค)
‘Cause it feels so good to me
(ค๊อส อิท ฟีล โซ กู๊ด ทู มี)
It must be magic
(อิท มัสท์ บี แม๊จิค)
Our good fortune I can tell, baby
(เอ๊า กู๊ด ฟ๊อร์จูน ไอ แคน เทลล , เบ๊บี้)

It must be magic
(อิท มัสท์ บี แม๊จิค)
We’re gonna take it to the top
(เวีย กอนนะ เท้ค อิท ทู เดอะ ท๊อพ)
It must be magic
(อิท มัสท์ บี แม๊จิค)
Don’t you let the magic stop
(ด้อนท์ ยู เล็ท เดอะ แม๊จิค สท๊อพ)

It must be magic
(อิท มัสท์ บี แม๊จิค)
Got me love, got me loving you
(ก็อท มี ลัฝ , ก็อท มี ลัฝอิง ยู)
Got me love, got me loving you
(ก็อท มี ลัฝ , ก็อท มี ลัฝอิง ยู)
Got me love, got me loving you
(ก็อท มี ลัฝ , ก็อท มี ลัฝอิง ยู)

It must be magic
(อิท มัสท์ บี แม๊จิค)
‘Cause it feels so good to me
(ค๊อส อิท ฟีล โซ กู๊ด ทู มี)
It must be magic
(อิท มัสท์ บี แม๊จิค)
Got me under your spell, baby
(ก็อท มี อั๊นเด้อร ยุร สเพลล , เบ๊บี้)

It must be magic
(อิท มัสท์ บี แม๊จิค)
‘Cause it feels so good to me
(ค๊อส อิท ฟีล โซ กู๊ด ทู มี)
It must be magic
(อิท มัสท์ บี แม๊จิค)
Temptations, sing
(เทมเทฌัน , ซิง)

Oh…oh…oh…oh…oh…oh…oh…oh…oh…
(โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ)
It must be magic
(อิท มัสท์ บี แม๊จิค)
Oh…oh…oh…oh…oh…oh…oh…oh…oh…
(โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ)
It must be magic
(อิท มัสท์ บี แม๊จิค)

Oh…oh…oh…oh…oh…oh…oh…oh…oh…
(โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ)
Baby must be a magician ’cause he’s sure got the magic touch
(เบ๊บี้ มัสท์ บี อะ มะจีฌแอ็น ค๊อส อีส ชัวร์ ก็อท เดอะ แม๊จิค ทั๊ช)
Oh…oh…oh…oh…oh…oh…oh…oh…oh…
(โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ)
It must be magic
(อิท มัสท์ บี แม๊จิค)

Oh…oh…oh…oh…oh…oh…oh…oh…oh…
(โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ)
My baby must be a magician ’cause he’s sure got the magic touch
(มาย เบ๊บี้ มัสท์ บี อะ มะจีฌแอ็น ค๊อส อีส ชัวร์ ก็อท เดอะ แม๊จิค ทั๊ช)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง It Must Be Magic คำอ่านไทย Teena Marie

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น