เนื้อเพลง Good Time คำอ่านไทย Roll Deep

[Jodie Connor:]
( [ โจดี คอนเนอร์ : ] )
I’m gonna leave the day behind, don’t you worry cause I’m gonna have a real good time
( แอม กอนนา ลี๊ฝ เดอะ เดย์ บีฮายน์ , โด๊นท ยู ว๊อร์รี่ ค๊อส แอม กอนนา แฮพ อะ เรียล กู๊ด ไทม์ )

[Wiley:]
( [ ไวลีย์ : ] )
We’re gonna have a real good time
( เวีย กอนนา แฮพ อะ เรียล กู๊ด ไทม์ )

[Jodie Connor:]
( [ โจดี คอนเนอร์ : ] )
I’m gonna leave the world outside, spend my money, oh it’s gonna be a real good night
( แอม กอนนา ลี๊ฝ เดอะ เวิลด เอ๊าทไซ้ด , สเพ็นด มาย มั๊นนี่ , โอ้ อิทซ กอนนา บี อะ เรียล กู๊ด ไน๊ท )

[Wiley:]
( [ ไวลีย์ : ] )
We’re gonna have a real good night
( เวีย กอนนา แฮพ อะ เรียล กู๊ด ไน๊ท )
Go late night shoppin’, high street boppin’
( โก เหลท ไน๊ท ชอพปิน , ไฮฮ สทรีท บอพปิน )
Let’s go west end clubbin’, champagne poppin’
( เล็ท โก เว๊สท เอ็นด คลับบิน , แชมเพน พอพปิน )
Let’s keep it rockin’, party ain’t stoppin’
( เล็ท คี๊พ อิท รอคกิน , พ๊าร์ที่ เอน สตอพปิน )
Let’s keep it, keep it rockin,
( เล็ท คี๊พ อิท , คี๊พ อิท รอคกิน , )
party ain’t stoppin
( พ๊าร์ที่ เอน สตอพปิน )

No fear, good times are here
( โน เฟียร์ , กู๊ด ไทม์ แซร์ เฮียร )
When I come round the good times appear, good times are near
( เว็น นาย คัม ราวนด เดอะ กู๊ด ไทม์ แอพเพียร์ , กู๊ด ไทม์ แซร์ เนียร์ )
I like to live life like where they all gone? The good times are here, where?
( ไอ ไล๊ค ทู ลีฟ ไล๊ฟ ไล๊ค แวร์ เดย์ ออล กอน ?เดอะ กู๊ด ไทม์ แซร์ เฮียร , แวร์ ?)
Late nights shoppin’ on the Thursday, and I pull out more than a birthday
( เหลท ไน๊ท ชอพปิน ออน เดอะ เธอสเด , แอนด์ ดาย พูลล เอ๊าท มอร์ แดน อะ เบริ์ดเดย์ )
I’m always flying abroad,
( แอม ออลเว ไฟลอิง อะบร๊อด , )
When I wake up tomorrow I’m gonna be on the 1st plane
( เว็น นาย เว้ค อั๊พ ทูม๊อโร่ว แอม กอนนา บี ออน เดอะ 1st เพลน )

[Jodie Connor:]
( [ โจดี คอนเนอร์ : ] )
9 to 5, when it’s over I can come alive,
( 9 ทู 5 , เว็น อิทซ โอ๊เว่อร์ ไอ แคน คัม อะไล้ฝ , )
I’m in the mood to live a higher life, now when the DJ drops a song of mine, I’ll be satisfied
( แอม อิน เดอะ มู้ด ทู ลีฟ อะ ไฮเออะ ไล๊ฟ , นาว เว็น เดอะ DJ ดรอพ ซา ซอง ออฟ ไมน์ , แอล บี แซ๊ททิซไฟ )

[Jodie Connor:]
( [ โจดี คอนเนอร์ : ] )
I’m gonna leave the day behind, don’t you worry cause I’m gonna have a real good time
( แอม กอนนา ลี๊ฝ เดอะ เดย์ บีฮายน์ , โด๊นท ยู ว๊อร์รี่ ค๊อส แอม กอนนา แฮพ อะ เรียล กู๊ด ไทม์ )

[Wiley:]
( [ ไวลีย์ : ] )
We’re gonna have a real good time
( เวีย กอนนา แฮพ อะ เรียล กู๊ด ไทม์ )

[Jodie Connor:]
( [ โจดี คอนเนอร์ : ] )
I’m gonna leave the world outside, spend my money, oh it’s gonna be a real good night
( แอม กอนนา ลี๊ฝ เดอะ เวิลด เอ๊าทไซ้ด , สเพ็นด มาย มั๊นนี่ , โอ้ อิทซ กอนนา บี อะ เรียล กู๊ด ไน๊ท )

[Wiley:]
( [ ไวลีย์ : ] )
We’re gonna have a real good night
( เวีย กอนนา แฮพ อะ เรียล กู๊ด ไน๊ท )
Go late night shoppin’, high street boppin’
( โก เหลท ไน๊ท ชอพปิน , ไฮฮ สทรีท บอพปิน )
Let’s go west end clubbin’, champagne poppin’
( เล็ท โก เว๊สท เอ็นด คลับบิน , แชมเพน พอพปิน )
Let’s keep it rockin’, party ain’t stoppin’
( เล็ท คี๊พ อิท รอคกิน , พ๊าร์ที่ เอน สตอพปิน )
Let’s keep it, keep it rockin,
( เล็ท คี๊พ อิท , คี๊พ อิท รอคกิน , )
party ain’t stoppin
( พ๊าร์ที่ เอน สตอพปิน )

[2nd Rap:]
( [ 2nd แร็พ : ] )
I want everybody on the at list
( ไอ ว้อนท เอวี่บอดี้ ออน ดิ แอ็ท ลิสท )
To feel this fantastic, if you see a good time, grab it, have a laugh, don’t let it pass
( ทู ฟีล ดิส แฟนแทซติก , อิ๊ฟ ยู ซี อะ กู๊ด ไทม์ , แกร๊บ อิท , แฮพ อะ ล๊าฟ , โด๊นท เล็ท ดิท พาสส )
We get 1 life and it goes quite rapid
( วี เก็ท 1 ไล๊ฟ แอนด์ ดิท โกซ ไคว๊ เร๊ผิด )
Bad times can’t match it, this is the best way to live
( แบ้ด ไทม์ แค้น แหมทช์ อิท , ดิส อีส เดอะ เบ๊สท์ เวย์ ทู ลีฟ )
Non stop party, all round the clock with no negatives,
( นอน สท๊อพ พ๊าร์ที่ , ออล ราวนด เดอะ คล๊อค วิธ โน เน๊กาถีฝ , )
have a good time and stay positive.
( แฮพ อะ กู๊ด ไทม์ แอนด์ สเทย์ โพ๊สิถีฝ )
[adsense]
[Jodie Connor:]
( [ โจดี คอนเนอร์ : ] )
9 to 5, when it’s over I can come alive,
( 9 ทู 5 , เว็น อิทซ โอ๊เว่อร์ ไอ แคน คัม อะไล้ฝ , )
I’m in the mood to live a higher life, now when the DJ drops a song of mine, I’ll be satisfied
( แอม อิน เดอะ มู้ด ทู ลีฟ อะ ไฮเออะ ไล๊ฟ , นาว เว็น เดอะ DJ ดรอพ ซา ซอง ออฟ ไมน์ , แอล บี แซ๊ททิซไฟ )

[Jodie Connor:]
( [ โจดี คอนเนอร์ : ] )
I’m gonna leave the day behind, don’t you worry cause I’m gonna have a real good time
( แอม กอนนา ลี๊ฝ เดอะ เดย์ บีฮายน์ , โด๊นท ยู ว๊อร์รี่ ค๊อส แอม กอนนา แฮพ อะ เรียล กู๊ด ไทม์ )

[Wiley:]
( [ ไวลีย์ : ] )
We’re gonna have a real good time
( เวีย กอนนา แฮพ อะ เรียล กู๊ด ไทม์ )

[Jodie Connor:]
( [ โจดี คอนเนอร์ : ] )
I’m gonna leave the world outside, spend my money, oh it’s gonna be a real good night
( แอม กอนนา ลี๊ฝ เดอะ เวิลด เอ๊าทไซ้ด , สเพ็นด มาย มั๊นนี่ , โอ้ อิทซ กอนนา บี อะ เรียล กู๊ด ไน๊ท )

[Wiley:]
( [ ไวลีย์ : ] )
We’re gonna have a real good night
( เวีย กอนนา แฮพ อะ เรียล กู๊ด ไน๊ท )
Go late night shoppin’, high street boppin’
( โก เหลท ไน๊ท ชอพปิน , ไฮฮ สทรีท บอพปิน )
Let’s go west end clubbin’, champagne poppin’
( เล็ท โก เว๊สท เอ็นด คลับบิน , แชมเพน พอพปิน )
Let’s keep it rockin’, party ain’t stoppin’
( เล็ท คี๊พ อิท รอคกิน , พ๊าร์ที่ เอน สตอพปิน )
let’s keep it, keep it rockin,
( เล็ท คี๊พ อิท , คี๊พ อิท รอคกิน , )
party ain’t stopping
( พ๊าร์ที่ เอน สตอปปิ้ง )

[3rd Rap:]
( [ 3rd แร็พ : ] )
Flash dirty cash, I’m splashing out and share wiv the fam and give the whole ration out.
( แฟลช เด้อดี่ แค๊ช , แอม สแพลชิง เอ๊าท แอนด์ แชร์ วิฝ เดอะ แฟม แอนด์ กี๊ฝ เดอะ โฮล เรเชิน เอ๊าท )
Keep the level up while the rest are freshing out, anybody gassing and I’m lashing out standard.
( คี๊พ เดอะ เล๊เฝ่ล อั๊พ ไวล์ เดอะ เรสท อาร์ เฟรซชิง เอ๊าท , เอนี่บอดี้ แก๊สซิง แอนด์ แอม แลชชิง เอ๊าท สแท๊นดาร์ด )
Just started, party ain’t over, we can’t beat that everybody’s still sober, call all the freeloaders over tell them to have a bottle and a glass on me.
( เจิ๊สท สท๊าร์ท , พ๊าร์ที่ เอน โอ๊เว่อร์ , วี แค้น บีท แดท เอวี่บอดี้ สทิลล โซเบอะ , คอลลํ ออล เดอะ ฟรีโหลดเดอร์ โอ๊เว่อร์ เทลล เด็ม ทู แฮพ อะ บ๊อทเทิ่ล แอนด์ อะ กล๊าสส ออน มี )

[4th Rap:]
( [ 4th แร็พ : ] )
The night ain’t done; the night’s still young
( เดอะ ไน๊ท เอน ดัน ; เดอะ ไน๊ท สทิลล ยัง )
It’s just started it’s just begun, the night ain’t over it’s only 1.
( อิทซ เจิ๊สท สท๊าร์ท อิทซ เจิ๊สท บีกัน , เดอะ ไน๊ท เอน โอ๊เว่อร์ อิทซ โอ๊นลี่ 1 )
I ain’t half hearted I’m spending more than a tonne.
( ไอ เอน ฮาล์ฟ ฮาร์ท แอม สเพนดิง มอร์ แดน อะ ทันนี )
Celebrate every day like a b’day, the party don’t stop unless we say, I’m in the mic like if I was the DJ, you only get one life no replay!
( เซ๊เลเบรท เอ๊ฟรี่ เดย์ ไล๊ค เก บีเดย์ , เดอะ พ๊าร์ที่ โด๊นท สท๊อพ อันเล๊ซ วี เซย์ , แอม อิน เดอะ ไมคะ ไล๊ค อิ๊ฟ ฟาย วอส เดอะ DJ , ยู โอ๊นลี่ เก็ท วัน ไล๊ฟ โน รีเพลย์ ! )

[Jodie Connor:]
( [ โจดี คอนเนอร์ : ] )
9 to 5, when it’s over I can come alive,
( 9 ทู 5 , เว็น อิทซ โอ๊เว่อร์ ไอ แคน คัม อะไล้ฝ , )
I’m in the mood to live a higher life, now when the DJ drops a song of mine, I’ll be satisfied
( แอม อิน เดอะ มู้ด ทู ลีฟ อะ ไฮเออะ ไล๊ฟ , นาว เว็น เดอะ DJ ดรอพ ซา ซอง ออฟ ไมน์ , แอล บี แซ๊ททิซไฟ )
[Jodie Connor:]
( [ โจดี คอนเนอร์ : ] )
I’m gonna leave the day behind, don’t you worry cause I’m gonna have a real good time
( แอม กอนนา ลี๊ฝ เดอะ เดย์ บีฮายน์ , โด๊นท ยู ว๊อร์รี่ ค๊อส แอม กอนนา แฮพ อะ เรียล กู๊ด ไทม์ )
[Wiley:]
( [ ไวลีย์ : ] )
We’re gonna have a real good time
( เวีย กอนนา แฮพ อะ เรียล กู๊ด ไทม์ )
[Jodie Connor:]
( [ โจดี คอนเนอร์ : ] )
I’m gonna leave the world outside, spend my money, oh it’s gonna be a real good night
( แอม กอนนา ลี๊ฝ เดอะ เวิลด เอ๊าทไซ้ด , สเพ็นด มาย มั๊นนี่ , โอ้ อิทซ กอนนา บี อะ เรียล กู๊ด ไน๊ท )
[Wiley:]
( [ ไวลีย์ : ] )
We’re gonna have a real good night
( เวีย กอนนา แฮพ อะ เรียล กู๊ด ไน๊ท )
Go late night shoppin’, high street boppin’
( โก เหลท ไน๊ท ชอพปิน , ไฮฮ สทรีท บอพปิน )
Let’s go west end clubbin’, champagne poppin’
( เล็ท โก เว๊สท เอ็นด คลับบิน , แชมเพน พอพปิน )
Let’s keep it rockin’, party ain’t stoppin’
( เล็ท คี๊พ อิท รอคกิน , พ๊าร์ที่ เอน สตอพปิน )
let’s keep it, keep it rockin,
( เล็ท คี๊พ อิท , คี๊พ อิท รอคกิน , )
party ain’t stoppin
( พ๊าร์ที่ เอน สตอพปิน )

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Good Time คำอ่านไทย Roll Deep

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น