เนื้อเพลง Only Took A Minute คำอ่านไทย Mandy Moore

Don’t Tell Me How I Had A Vision
( ด้อนท์ เทลล มี ฮาว ไอ แฮ็ด อะ ฝิ๊ชั่น)
That This Day Would Come To Be
(แดท ดิส เดย์ เวิด คัม ทู บี)
Call It Luck Call It Intuition Yeah
(คอลลํ อิท ลัค คอลลํ อิท อินทิวอีฌอัน เย่)
Here I Am Here We Are
(เฮียร ไอ แอ็ม เฮียร วี อาร์)
Isn’t That Enough
(อีสซึ่น แดท อีน๊าฟ)
For A Little Bit Of Reality
(ฟอร์ รา ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ ริแอลอิทิ)
Fate Is Good Fate Can Be Real
(เฟ้ท อีส กู๊ด เฟ้ท แคน บี เรียล)
If You Believe It’s What You Feel
(อิ๊ฟ ยู บีลี๊ฝ อิทซ ว๊อท ยู ฟีล)
Oh What A Moment
(โอ ว๊อท ดา โม๊เม้นท)
When I Looked Into Your Eyes
(เว็น นาย ลุ๊ค อิ๊นทู ยุร อาย)
I Knew I Got The Prize
(ไอ นยู ไอ ก็อท เดอะ ไพร๊ซ์)
Oh Baby What A Sweet Surprise
(โอ เบ๊บี้ ว๊อท ดา สวี้ท เซอร์ไพร๊ส)

Chorus
(ค๊อรัส)
It Only Took A Minute Baby
(อิท โอ๊นลี่ ทุค กา มิ๊หนิท เบ๊บี้)
To Let You In My Life
(ทู เล็ท ยู อิน มาย ไล๊ฟ)
It Only Took A Minute
(อิท โอ๊นลี่ ทุค กา มิ๊หนิท)
For Me To Realize
(ฟอร์ มี ทู รีแอะไลส)
It Only Took A Minute
(อิท โอ๊นลี่ ทุค กา มิ๊หนิท)
And I Knew Just What To Do
(แอนด์ ดาย นยู จั๊สท ว๊อท ทู ดู)
It Only Took A Minute
(อิท โอ๊นลี่ ทุค กา มิ๊หนิท)
To Fall In Love With You
(ทู ฟอลล์ อิน ลัฝ วิธ ยู)

In Love With You
(อิน ลัฝ วิธ ยู)

Time And Time Again Boy
(ไทม์ แอนด์ ไทม์ อะเกน บอย)
I’ve Always Been
(แอฝ ออลเว บีน)
The Only One To Think Things Through
(ดิ โอ๊นลี่ วัน ทู ทริ๊งค ทริง ทรู)
You Got Ahold Of Me
(ยู ก็อท อโฮลต์ อ็อฝ มี)
Set Me Free
(เซ็ท มี ฟรี)
Who Would’ve Known
(ฮู วูดเด็ป โนน)
That Out Of The Blue
(แดท เอ๊าท อ็อฝ เดอะ บลู)
I Discovered The Magic
(ไอ ดิสโค๊ฟเฝ่อร์ เดอะ แม๊จิค)
Of All My Dreams That Night
(อ็อฝ ออล มาย ดรีม แดท ไน๊ท)
With Just One Look At You
(วิธ จั๊สท วัน ลุ๊ค แกท ยู)
I Knew That Everything Would Be Alright
(ไอ นยู แดท เอ๊วี่ติง เวิด บี ออลไร๊ท)

Repeat Chorus
(รีพี๊ท ค๊อรัส)

Here I Am Isn’t That A Vision
(เฮียร ไอ แอ็ม อีสซึ่น แดท ดา ฝิ๊ชั่น)
Only Took A Minute
(โอ๊นลี่ ทุค กา มิ๊หนิท)
Here I Am Isn’t That A Vision
(เฮียร ไอ แอ็ม อีสซึ่น แดท ดา ฝิ๊ชั่น)
Only Took A Minute
(โอ๊นลี่ ทุค กา มิ๊หนิท)

Oh What A Moment
(โอ ว๊อท ดา โม๊เม้นท)
When I Looked Into Your Eyes
(เว็น นาย ลุ๊ค อิ๊นทู ยุร อาย)
I Knew I Got The Prize
(ไอ นยู ไอ ก็อท เดอะ ไพร๊ซ์)
Oh Baby What A Sweet Surprise
(โอ เบ๊บี้ ว๊อท ดา สวี้ท เซอร์ไพร๊ส)

It Only Took A Minute Baby
(อิท โอ๊นลี่ ทุค กา มิ๊หนิท เบ๊บี้)
To Let You In My Life Only Took A Minute To Fall
(ทู เล็ท ยู อิน มาย ไล๊ฟ โอ๊นลี่ ทุค กา มิ๊หนิท ทู ฟอลล์)
It Only Took A Minute
(อิท โอ๊นลี่ ทุค กา มิ๊หนิท)
For Me To Realize In Love With You
(ฟอร์ มี ทู รีแอะไลส อิน ลัฝ วิธ ยู)
It Only Took A Minute
(อิท โอ๊นลี่ ทุค กา มิ๊หนิท)
And I Knew Just What To Do To Fall
(แอนด์ ดาย นยู จั๊สท ว๊อท ทู ดู ทู ฟอลล์)
It Only Took A Minute
(อิท โอ๊นลี่ ทุค กา มิ๊หนิท)
To Fall In Love With You Let You In My Life
(ทู ฟอลล์ อิน ลัฝ วิธ ยู เล็ท ยู อิน มาย ไล๊ฟ)

It Only Took A Minute Baby
(อิท โอ๊นลี่ ทุค กา มิ๊หนิท เบ๊บี้)
To Let You In My Life Oh Baby
(ทู เล็ท ยู อิน มาย ไล๊ฟ โอ เบ๊บี้)
It Only Took A Minute
(อิท โอ๊นลี่ ทุค กา มิ๊หนิท)
For Me To Realize Oh Baby
(ฟอร์ มี ทู รีแอะไลส โอ เบ๊บี้)
It Only Took A Minute
(อิท โอ๊นลี่ ทุค กา มิ๊หนิท)
And I Knew Just What To Do To Realize
(แอนด์ ดาย นยู จั๊สท ว๊อท ทู ดู ทู รีแอะไลส)
It Only Took A Minute
(อิท โอ๊นลี่ ทุค กา มิ๊หนิท)
To Fall In Love With You
(ทู ฟอลล์ อิน ลัฝ วิธ ยู)

It Only Took A Minute Baby
(อิท โอ๊นลี่ ทุค กา มิ๊หนิท เบ๊บี้)
To Let You In My Life Oh Yeah Yeah
(ทู เล็ท ยู อิน มาย ไล๊ฟ โอ เย่ เย่)
It Only Took A Minute
(อิท โอ๊นลี่ ทุค กา มิ๊หนิท)
For Me To Realize Yeah Yeah Oh
(ฟอร์ มี ทู รีแอะไลส เย่ เย่ โอ)
It Only Took A Minute
(อิท โอ๊นลี่ ทุค กา มิ๊หนิท)
And I Knew Just What To Do
(แอนด์ ดาย นยู จั๊สท ว๊อท ทู ดู)
It Only Took A Minute
(อิท โอ๊นลี่ ทุค กา มิ๊หนิท)
To Fall In Love With You
(ทู ฟอลล์ อิน ลัฝ วิธ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Only Took A Minute คำอ่านไทย Mandy Moore

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น