เนื้อเพลง Hear Me (Tears into Wine) คำอ่านไทย Jim Brickman

Take these tears, put em in a bottle.
( เท้ค ฑิส เทียร์ , พุท เอ็ม อิน อะ บ๊อทเทิ่ล)
Don’t let these tears I cry be in vain.
(ด้อนท์ เล็ท ฑิส เทียร์ ซาย คราย บี อิน เฝน)

Take these tears, keep them up in heaven.
(เท้ค ฑิส เทียร์ , คี๊พ เด็ม อั๊พ อิน เฮ๊ฝเฝ่น)
Water my life with tears like rain
(ว๊อเท่อร มาย ไล๊ฟ วิธ เทียร์ ไล๊ค เรน)

Hear me, hear my words unspoken,
(เฮียร มี , เฮียร มาย เวิร์ด อันซโพเค็น ,)
Restore my faith in hopin’
(เรสโทร์ มาย เฟท อิน โฮพปิน)

Hear me, I am feeling broken I am broken open.
(เฮียร มี , ไอ แอ็ม ฟีลอิง บโรเค็น นาย แอ็ม บโรเค็น โอ๊เพ่น)

Take this life, turn it into something,
(เท้ค ดิส ไล๊ฟ , เทิร์น หนิด อิ๊นทู ซัมติง ,)
I’m afraid it’s just wasting time
(แอม อะเฟรด อิทซ จั๊สท เวซทิง ไทม์)

Turn this life the sun has ripened,grow it slowly on the vine.
(เทิร์น ดิส ไล๊ฟ เดอะ ซัน แฮ็ส ไรพเอ็น , โกรว์ อิท ซโลลิ ออน เดอะ ไฝน์)
Turn my tears into wine
(เทิร์น มาย เทียร์ อิ๊นทู ไวน์)

Turn my tears into wine, turn these tears into wine
(เทิร์น มาย เทียร์ อิ๊นทู ไวน์ , เทิร์น ฑิส เทียร์ อิ๊นทู ไวน์)
All that’s left of me are traces.
(ออล แด้ท เล๊ฟท อ็อฝ มี อาร์ เทร๊ซ)
Make me stronger in my broken places
(เม้ค มี สตองเกอร์ อิน มาย บโรเค็น เพลส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hear Me (Tears into Wine) คำอ่านไทย Jim Brickman

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น