เนื้อเพลง Pray คำอ่านไทย Justin Bieber

I just can’t sleep tonight
( ไอ เจิ๊สท แค้น สลี๊พ ทูไน๊ท )
Knowing that things ain’t right
( โนว์วิ่ง แดท ติง เอน ไร๊ท )
It’s in the papers, it’s on the TV, it’s everywhere that I go
( อิทซ ซิน เดอะ เพ๊เพ่อร์ , อิทซ ออน เดอะ ทีวี , อิทซ เอวี่แวร์ แดท ไอ โก )
Children are crying, soldiers are dying, some people don’t have a home
( ชิลเด้น อาร์ คายอิ้ง , โซ๊ลเจ้อร์ แซร์ ดายอิ้ง , ซัม พี๊เพิ่ล โด๊นท แฮพ อะ โฮม )

But I know there’s sunshine behind that rain
( บั๊ท ไอ โนว์ แดร์ ซันชาย บีฮายน์ แดท เรน )
I know there’s good times behind that pain
( ไอ โนว์ แดร์ กู๊ด ไทม์ บีฮายน์ แดท เพน )
Hey, can you tell me how I can make a change?
( เฮ้ , แคน ยู เทลล มี ฮาว ไอ แคน เม้ค เก เช้งจํ ?)

I close my eyes and I can see a better day
( ไอ โคลส มาย อาย แอนด์ ดาย แคน ซี อะ เบ๊ทเด่อร์ เดย์ )
I close my eyes and pray
( ไอ โคลส มาย อาย แอนด์ เพรย์ )
I close my eyes and I can see a better day
( ไอ โคลส มาย อาย แอนด์ ดาย แคน ซี อะ เบ๊ทเด่อร์ เดย์ )
I close my eyes and pray
( ไอ โคลส มาย อาย แอนด์ เพรย์ )

I lose my appetite knowing kids starve tonight
( ไอ ลู้ส มาย แอ๊พเพไท้ท โนว์วิ่ง คิด สท๊าร์ฝ ทูไน๊ท )
Am I a sinner, ’cause half my dinner is still lay on my plate?
( แอม ไอ อะ ซินเนอ , ค๊อส ฮาล์ฟ มาย ดินเน่อร์ อีส สทิลล เลย์ ออน มาย เพล๊ท ?)
Ooh I got a vision to make a difference
( อู้ ไอ กอท ดา ฝิ๊ชั่น ทู เม้ค เก ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ )
And it’s starting today
( แอนด์ อิทซ สทาร์ทดิง ทูเดย์ )
[adsense]
‘Cause I know there’s sunshine behind that rain
( ค๊อส ไอ โนว์ แดร์ ซันชาย บีฮายน์ แดท เรน )
I know there’s good times behind that pain
( ไอ โนว์ แดร์ กู๊ด ไทม์ บีฮายน์ แดท เพน )
Can you tell me how I can make a change?
( แคน ยู เทลล มี ฮาว ไอ แคน เม้ค เก เช้งจํ ?)

I close my eyes and I can see a better day
( ไอ โคลส มาย อาย แอนด์ ดาย แคน ซี อะ เบ๊ทเด่อร์ เดย์ )
I close my eyes and pray
( ไอ โคลส มาย อาย แอนด์ เพรย์ )
I close my eyes and I can see a better day
( ไอ โคลส มาย อาย แอนด์ ดาย แคน ซี อะ เบ๊ทเด่อร์ เดย์ )

I close my eyes and pray for the broken hearted
( ไอ โคลส มาย อาย แอนด์ เพรย์ ฟอร์ เดอะ โบคเค่น ฮาร์ท )
I pray for the life not started
( ไอ เพรย์ ฟอร์ เดอะ ไล๊ฟ นอท สท๊าร์ท )
I pray for all the ones not breathing
( ไอ เพรย์ ฟอร์ ออล ดิ วัน นอท บรีธธิง )
I pray for all the souls in need
( ไอ เพรย์ ฟอร์ ออล เดอะ โซล ซิน นี๊ด )
I pray, can you give ’em one today?
( ไอ เพรย์ , แคน ยู กี๊ฝ เอ็ม วัน ทูเดย์ ?)

I just can’t sleep tonight
( ไอ เจิ๊สท แค้น สลี๊พ ทูไน๊ท )
Can someone tell me how to make a change?
( แคน ซัมวัน เทลล มี ฮาว ทู เม้ค เก เช้งจํ ?)

I close my eyes and I can see a brighter day
( ไอ โคลส มาย อาย แอนด์ ดาย แคน ซี อะ ไบท์เตอร์ เดย์ )
I close my eyes and pray
( ไอ โคลส มาย อาย แอนด์ เพรย์ )
I close my eyes and I can see a better day
( ไอ โคลส มาย อาย แอนด์ ดาย แคน ซี อะ เบ๊ทเด่อร์ เดย์ )
I close my eyes and I pray, I pray, I pray
( ไอ โคลส มาย อาย แอนด์ ดาย เพรย์ , ไอ เพรย์ , ไอ เพรย์ )
I close my eyes and pray, pray, pray, pray
( ไอ โคลส มาย อาย แอนด์ เพรย์ , เพรย์ , เพรย์ , เพรย์ )

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Pray คำอ่านไทย Justin Bieber

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น