เนื้อเพลง Burning out คำอ่านไทย Tata Young

I don’t wanna take a step back
( ไอ โด๊นท วอนนา เท้ค เก สเท็พ แบ็ค )
But I’m running on emptiness
( บั๊ท แอม รันนิง ออน เอมทีเนสส )
We’re just no longer on the same track
( เวีย เจิ๊สท โน ลองเงอ ออน เดอะ เซม แทร็ค )
And it’s killing me in every way
( แอนด์ อิทซ คิลลิง มี อิน เอ๊ฟรี่ เวย์ )

You take me in; shut me out
( ยู เท้ค มี อิน ; ชั๊ท มี เอ๊าท )
You’re breaking me down
( ยัวร์ เบรคกิ้ง มี ดาวน์ )
Tell me that I’m the one
( เทลล มี แดท แอม ดิ วัน )
But I see through your lies
( บั๊ท ไอ ซี ตรู ยัวร์ ไล )

It’s all misleading
( อิทซ ซอร์ มิสลีดิง )
You keep me bleeding
( ยู คี๊พ มี บลีดดิง )
It’s like I’m burning out, burning out
( อิทซ ไล๊ค แอม เบิร์นนิง เอ๊าท , เบิร์นนิง เอ๊าท )

You’re making me feel so alone
( ยัวร์ เมคกิ้ง มี ฟีล โซ อะโลน )
Baby just let me let go
( เบ๊บี้ เจิ๊สท เล็ท มี เล็ท โก )
Cuz I just can’t escape your ghost
( คัซ ไอ เจิ๊สท แค้น เอสเขพ ยัวร์ โก๊สท )
The fire you started once is now
( เดอะ ไฟเออะร ยู สท๊าร์ท วั๊นซ อีส นาว )

Burning out, burning out
( เบิร์นนิง เอ๊าท , เบิร์นนิง เอ๊าท )
I’m burning out, burning out
( แอม เบิร์นนิง เอ๊าท , เบิร์นนิง เอ๊าท )
I just fade away
( ไอ เจิ๊สท เฟด อะเวย์ )
We’re burning out, burning out
( เวีย เบิร์นนิง เอ๊าท , เบิร์นนิง เอ๊าท )
We keep for burning out, burning out
( วี คี๊พ ฟอร์ เบิร์นนิง เอ๊าท , เบิร์นนิง เอ๊าท )

I can’t find myself leaving
( ไอ แค้น ไฟนด์ มายเซลฟ์ ลีฟวิง )
And it hurts with every breath I take
( แอนด์ ดิท เฮิร์ท วิธ เอ๊ฟรี่ บรี๊ทฺรฺ ไอ เท้ค )
That I will never know the feeling
( แดท ไอ วิล เน๊เว่อร์ โนว์ เดอะ ฟีลลิง )
Of you loving me the same way
( ออฟ ยู เลิฝฝิ่ง มี เดอะ เซม เวย์ )

You take me in; shut me out
( ยู เท้ค มี อิน ; ชั๊ท มี เอ๊าท )
You’re breaking me down
( ยัวร์ เบรคกิ้ง มี ดาวน์ )
Tell me that I’m the one
( เทลล มี แดท แอม ดิ วัน )
But I see through your lies
( บั๊ท ไอ ซี ตรู ยัวร์ ไล )
[adsense]
It’s all misleading
( อิทซ ซอร์ มิสลีดิง )
You keep me bleeding
( ยู คี๊พ มี บลีดดิง )
It’s like I’m burning out, burning out
( อิทซ ไล๊ค แอม เบิร์นนิง เอ๊าท , เบิร์นนิง เอ๊าท )

You’re making me feel so alone
( ยัวร์ เมคกิ้ง มี ฟีล โซ อะโลน )
Baby just let me let go
( เบ๊บี้ เจิ๊สท เล็ท มี เล็ท โก )
Cuz I just can’t escape your ghost
( คัซ ไอ เจิ๊สท แค้น เอสเขพ ยัวร์ โก๊สท )
The fire you started once is now
( เดอะ ไฟเออะร ยู สท๊าร์ท วั๊นซ อีส นาว )

Burning out, burning out
( เบิร์นนิง เอ๊าท , เบิร์นนิง เอ๊าท )
I’m burning out, burning out
( แอม เบิร์นนิง เอ๊าท , เบิร์นนิง เอ๊าท )
I just fade away
( ไอ เจิ๊สท เฟด อะเวย์ )
We’re burning out, burning out
( เวีย เบิร์นนิง เอ๊าท , เบิร์นนิง เอ๊าท )
We keep for burning out, burning out
( วี คี๊พ ฟอร์ เบิร์นนิง เอ๊าท , เบิร์นนิง เอ๊าท )

Have you ever even noticed
( แฮพ ยู เอ๊เว่อร์ อี๊เฝ่น โน๊ทิซ )
All the pain when you look into my eyes
( ออล เดอะ เพน เว็น ยู ลุ๊ค อิ๊นทู มาย อาย )
Tell me, have you ever even thought about
( เทลล มี , แฮพ ยู เอ๊เว่อร์ อี๊เฝ่น ตรอด อะเบ๊าท )
that I’m burning, I’m burning out
( แดท แอม เบิร์นนิง , แอม เบิร์นนิง เอ๊าท )

You’re making me feel so alone
( ยัวร์ เมคกิ้ง มี ฟีล โซ อะโลน )
Baby just let me let go
( เบ๊บี้ เจิ๊สท เล็ท มี เล็ท โก )
Cuz I just can’t escape your ghost
( คัซ ไอ เจิ๊สท แค้น เอสเขพ ยัวร์ โก๊สท )
The fire you started once is now
( เดอะ ไฟเออะร ยู สท๊าร์ท วั๊นซ อีส นาว )

Burning out, burning out
( เบิร์นนิง เอ๊าท , เบิร์นนิง เอ๊าท )
I’m burning out, burning out
( แอม เบิร์นนิง เอ๊าท , เบิร์นนิง เอ๊าท )
I just fade away
( ไอ เจิ๊สท เฟด อะเวย์ )
We’re burning out, burning out
( เวีย เบิร์นนิง เอ๊าท , เบิร์นนิง เอ๊าท )
We keep for burning out, burning out
( วี คี๊พ ฟอร์ เบิร์นนิง เอ๊าท , เบิร์นนิง เอ๊าท )

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Burning out คำอ่านไทย Tata Young

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น