เนื้อเพลง Game Court (Skit) คำอ่านไทย Snoop Dogg feat Mac Minista

[Mac Minista]
( [ แมค Minista ])
Mac Minista in defense of the honorable Snoop Dogg
(แมค Minista อิน ดิเฟนซ อ็อฝ เดอะ honorable ซนูพ ด๊อก)
The anti-player has filed and submitted an ” alpha ” -davit
(ดิ แอนทิ เพย์เยอร์ แฮ็ส ไฟล์ แอนด์ submitted แอน ” alpha ” แดฝอิท)
in the Game Court. With trumped up charges against
(อิน เดอะ เกม คอร์ท วิธ ทรัมพ อั๊พ ชาร์จ อะเก๊นสท)
my client Snoop Dogg, Tha Doggfather – for 227 counts
(มาย ไคล๊เอ้นท ซนูพ ด๊อก , ท่า Doggfather ฟอร์ 227 เค้าทํ)
of flexing his G’s, popping his P’s
(อ็อฝ เฟรคซิง ฮิส จีส , พ๊อพปิง ฮิส Ps)
dotting his I’s and crossing his T’s.
(dottings ฮิส ซิส แซน ครอซซิง ฮิส Ts)
The anti-player has filed and submitted an ” alpha ” -davit
(ดิ แอนทิ เพย์เยอร์ แฮ็ส ไฟล์ แอนด์ submitted แอน ” alpha ” แดฝอิท)
in the Game Court. With trumped up charges against
(อิน เดอะ เกม คอร์ท วิธ ทรัมพ อั๊พ ชาร์จ อะเก๊นสท)
my client Snoop Dogg, Tha Doggfather – for 357 counts
(มาย ไคล๊เอ้นท ซนูพ ด๊อก , ท่า Doggfather ฟอร์ 357 เค้าทํ)
of verbal and reckless endangerment
(อ็อฝ เฝอแบ็ล แอนด์ เรคเล็ซ endangerment)
from the million dollar mouthpiece;
(ฟรอม เดอะ มิ๊ลเลี่ยน ดอลเลอะ mouthpiece 😉
and leaving these super-sap s*ckers,
(แอนด์ ลีฝอิงส ฑิส ซู๊เพ้อร์ แซ็พ เอส *ckers ,)
discombobulated and confused and shook up, like a pair of dice.
(discombobulated แอนด์ คอนฟิ้วส แอนด์ ฌุค อั๊พ , ไล๊ค เก แพ อ็อฝ ไดซ)
The anti-player, has filed and submitted an ” alpha ” -davit
(ดิ แอนทิ เพย์เยอร์ , แฮ็ส ไฟล์ แอนด์ submitted แอน ” alpha ” แดฝอิท)
in the Game Court. Charging my client Snoop Dogg,
(อิน เดอะ เกม คอร์ท Chargings มาย ไคล๊เอ้นท ซนูพ ด๊อก ,)
Tha Doggfather – for distributing and manufacturing game.
(ท่า Doggfather ฟอร์ distributings แอนด์ เมนูแฟคเจอริง เกม)
Crossing state and county lines, with the intent to pimp the system.
(ครอซซิง สเทท แอนด์ เคานทิ ไลน์ , วิธ ดิ อินเทนท ทู พิมพ เดอะ ซิ๊สเท่ม)
Now if you wanna judge Tha Doggfather,
(นาว อิ๊ฟ ยู วอนนา จั๊ดจ ท่า Doggfather ,)
bring him before 12 G’s and open up his files
(บริง ฮิม บีฟอร์ 12 จีส แซน โอ๊เพ่น อั๊พ ฮิส ไฟล์)
and you will see, that ever since Snoopy was a pup
(แอนด์ ยู วิล ซี , แดท เอ๊เฝ่อร์ ซิ๊นซ Snoopy วอส ซา พัพ)
his tail was straight up – ready to shake rattle and roll
(ฮิส เทล วอส สเทร๊ท อั๊พ เร๊ดี้ ทู เช้ค แลเดิล แอนด์ โรลล)
and charge from a hoe to a henchman about his pension.
(แอนด์ ชาร์จ ฟรอม มา โฮ ทู อะ เฮนชแม็น อะเบ๊าท ฮิส เพ๊นชั่น)
So all you jerks with them $11 words
(โซ ออล ยู เจิค วิธ เด็ม $11 เวิร์ด)
comin out of your $2 mouth
(คัมอิน เอ๊าท อ็อฝ ยุร $2 เม๊าธ)
about a multi-million dollar Crip
(อะเบ๊าท ดา มัลทิ มิ๊ลเลี่ยน ดอลเลอะ คริป)
who’s got the mind of a bid’ness man, the heart of a tyrant,
(ฮู ก็อท เดอะ ไมนด์ อ็อฝ อะ บิดเนสส แมน , เดอะ ฮาร์ท อ็อฝ อะ ไทแร็นท ,)
and the tongue of a mack – I said,
(แอนด์ เดอะ ทั๊ง อ็อฝ อะ แมกคฺ ไอ เซ็ด ,)
he’s a five-star guerilla Crip, with bars and stars
(อีส ซา ไฟฝ สทาร์ เกะรีลละ คริป , วิธ บาร์ แซน สทาร์)
while you s*ckers is lookin for stripes.
(ไวล์ ยู เอส *ckers ซิส ลุคกิน ฟอร์ ซทไรพ)
His game is as sharp as a mosquito’s needle;
(ฮิส เกม อีส แอส ชาร์พ แอส ซา ม๊อสควิ๊โท่ นี๊ดเดิ้ล 😉
and with this in mind, I’m gonna ask the Game Court
(แอนด์ วิธ ดิส ซิน ไมนด์ , แอม กอนนะ อาสคฺ เดอะ เกม คอร์ท)
to grant a motion, of 995 – grounds, of dismissal.
(ทู แกร๊นท ดา โมฌัน , อ็อฝ 995 กราวนด์ , อ็อฝ ดิซมีซแซ็ล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Game Court (Skit) คำอ่านไทย Snoop Dogg feat Mac Minista

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น