เนื้อเพลง Material Girl 2000 คำอ่านไทย 50 Cent

If a b*tch don’t like me
( อิ๊ฟ อะ บี *tch ด้อนท์ ไล๊ค มี)
Somethin’ wrong with the b*tch [f*ck that b*tch]
(ซัมติน รอง วิธ เดอะ บี *tch [ เอฟ *ck แดท บี *tch ])
Why… oh why… why… you wanna f*ck with me now?
(วาย โอ วาย วาย ยู วอนนา เอฟ *ck วิธ มี นาว)
Yo Dave, that sh*t come with the game baby, the money, you know
(โย เดฝ , แดท ฌะ *ที คัม วิธ เดอะ เกม เบ๊บี้ , เดอะ มั๊นนี่ , ยู โนว์)
thats how the sh*t work, you know what I’m sayin’
(แด้ท ฮาว เดอะ ฌะ *ที เวิ๊ร์ค , ยู โนว์ ว๊อท แอม เซย์อิน)
they supposed to love me now baby
(เด ซั๊พโพ้ส ทู ลัฝ มี นาว เบ๊บี้)
I’m doin’ it now baby
(แอม โดย หนิด นาว เบ๊บี้)
hahahaha
(ฮาฮาฮาฮา)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Girl, what makes you wanna f*ck with me now?
(เกิร์ล , ว๊อท เม้ค ยู วอนนา เอฟ *ck วิธ มี นาว)
I’ve been wantin’ to f*ck wit’ you for quite a while
(แอฝ บีน วอนทิน ทู เอฟ *ck วิท ยู ฟอร์ ไคว๊ อะ ไวล์)
Is the money makin’ you wanna f*ck with me?
(อีส เดอะ มั๊นนี่ เมกิน ยู วอนนา เอฟ *ck วิธ มี)
The money gonna make you sell your soul
(เดอะ มั๊นนี่ กอนนะ เม้ค ยู เซลล์ ยุร โซล)

[Verse One]
([ เฝิซ วัน ])
Whoa… if money’s gonna make me slam these hoes… then alright
(โว้ว อิ๊ฟ มั๊นนี่ กอนนะ เม้ค มี ซแล็ม ฑิส โฮ เด็น ออลไร๊ท)
Whattup Shorty, I ain’t seen you in many moons
(ฮวอทดั๊พ ชอร์ทดิง , ไอ เอน ซีน ยู อิน เมนอิ มูน)
talk to me, how’s life been treatin’ you? good I hope
(ท๊อล์ค ทู มี , ฮาว ไล๊ฟ บีน ทรีดิน ยู กู๊ด ดาย โฮพ)
you got a smile that only a fool would forget
(ยู ก็อท ดา สไมล์ แดท โอ๊นลี่ อะ ฟูล เวิด ฟอร์เก๊ท)
and a figure that’ll leave a n*gga droolin’ and sh*t
(แอนด์ อะ ฟิ๊กเก้อร แธดิล ลี๊ฝ อะ เอ็น *gga droolin แอนด์ ฌะ *ที)
There I was, kickin’ my game, pickin’ her brain
(แดร์ ไอ วอส , คิคคิน มาย เกม , พิกคิน เฮอ เบรน)
buggin’ ’cause a while back I met this b*tch on the train
(บักกิน ค๊อส อะ ไวล์ แบ็ค ไอ เม็ท ดิส บี *tch ออน เดอะ เทรน)
she wasn’t feelin’ me, I pulled up, she wouldn’t talk from the whip
(ชี วอสซึ้น ฟีลิน มี , ไอ พูลล อั๊พ , ชี วูดดึ่น ท๊อล์ค ฟรอม เดอะ ฮวิพ)
Uptown girl, she feel like thats some chickenhead sh*t
(อั๊พทาวน์ เกิร์ล , ชี ฟีล ไล๊ค แด้ท ซัม chickenhead ฌะ *ที)
but on the sidewalk we ain’t play games
(บั๊ท ออน เดอะ ไซด์ว๊อก วี เอน เพลย์ เกม)
we exchanged numbers and names
(วี เอ็กซเช้งจ นั๊มเบ้อร์ แซน เนม)
I went back to the Range
(ไอ เว็นท แบ็ค ทู เดอะ เร๊นจ)
I heard her Girlfriend whisperin’ ” I know that n*gga, he rich ”
(ไอ เฮิด เฮอ เกลิลเฟรน วิชปีนิริน ” ไอ โนว์ แดท เอ็น *gga , ฮี ริ๊ช “)
she think I got six whips ’cause me and my Man switch
(ชี ทริ๊งค ไอ ก็อท ซิกซ์ ฮวิพ ค๊อส มี แอนด์ มาย แมน สวิทช์)
anyway, her name is CeCe
(เอนอิเว , เฮอ เนม อีส CeCe)
she said she go to BMCC
(ชี เซ็ด ชี โก ทู BMCC)
push a ’98 328 with chrome BB’s
(พุช อะ 98 328 วิธ คโรม BBs)
she said she seen me in the Onyx video on TV
(ชี เซ็ด ชี ซีน มี อิน ดิ ออนนิก ฝีดอิโอ ออน ทีวี)
she liked my part the best, man, this b*tch is tryin’ to G me.
(ชี ลิค มาย พาร์ท เดอะ เบ๊สท์ , แมน , ดิส บี *tch อีส ทายอิน ทู จี มี)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Verse Two]
([ เฝิซ ทู ])
It’s hard as Hell to find a Girl thats really down for ya
(อิทซ ฮาร์ด แอส เฮ็ลล ทู ไฟนด์ อะ เกิร์ล แด้ท ริแอ็ลลิ เดาน ฟอร์ ยา)
type that’ll hold down the Tre pound for ya
(ไท๊พ แธดิล โฮลด์ เดาน เดอะ Tre เพานด ฟอร์ ยา)
they into diamonds now, to Hell with pearls
(เด อิ๊นทู ได๊ม่อนดํ นาว , ทู เฮ็ลล วิธ เพิร์ล)
these trick n*ggas f*cked up, they done gave ’em the World
(ฑิส ทริ๊ค เอ็น *ggas เอฟ *cked อั๊พ , เด ดัน เกฝ เอ็ม เดอะ เวิลด)
Hey Shorty, why you like me? huh? you like the way I spit?
(เฮ ชอร์ทดิง , วาย ยู ไล๊ค มี ฮู ยู ไล๊ค เดอะ เวย์ ไอ ซพิท)
oh, I hit your girlfriend, she told you ’bout the d*ck?
(โอ , ไอ ฮิท ยุร เกลิลเฟรน , ชี โทลด ยู เบาท เดอะ ดี *ck)
nah for real, am I the type that you wanna roll wit’?
(นาห์ ฟอร์ เรียล , แอ็ม ไอ เดอะ ไท๊พ แดท ยู วอนนา โรลล วิท)
platinum iced out, got rid of that gold sh*t
(พแลทนัม ไอ๊ซ์ เอ๊าท , ก็อท ริด อ็อฝ แดท โกลด์ ฌะ *ที)
I love my lifestyle, you too, you love it
(ไอ ลัฝ มาย ไลฟ์สตายอฺ , ยู ทู , ยู ลัฝ อิท)
that I could blow Twenty Thousand and think nothin’ of it
(แดท ไอ เคิด โบลว์ ทเว้นที่ เธ๊าซั่นด แอนด์ ทริ๊งค นอทติน อ็อฝ อิท)
know you wouldn’t f*ck with me if I had no ends
(โนว์ ยู วูดดึ่น เอฟ *ck วิธ มี อิ๊ฟ ฟาย แฮ็ด โน เอ็นด)
probably wouldn’t f*ck in the whip if it wasn’t a Benz
(พรอบอับลิ วูดดึ่น เอฟ *ck อิน เดอะ ฮวิพ อิ๊ฟ อิท วอสซึ้น ดา เบนซฺ)
I guess life looks different through them Shanel tints
(ไอ เกสส ไล๊ฟ ลุ๊ค ดีฟเฟอะเร็นท ทรู เด็ม Shanel ทินท)
Man, I don’t care if these hoes love me or not
(แมน , ไอ ด้อนท์ แคร์ อิ๊ฟ ฑิส โฮ ลัฝ มี ออ น็อท)
long as I rhyme hot I’m gettin’ head in my drop
(ลอง แอส ซาย ไรม ฮอท แอม เกดดิน เฮด อิน มาย ดรอพ)
it goes on and on and on and it don’t stop.
(อิท โกซ ออน แอนด์ ออน แอนด์ ออน แอนด์ ดิท ด้อนท์ สท๊อพ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Verse Three]
([ เฝิซ ทรี ])
One thing you can always count on is change
(วัน ทริง ยู แคน ออลเว เค้าทํ ออน อีส เช้งจํ)
and a rich n*gga to come put sh*t in the game
(แอนด์ อะ ริ๊ช เอ็น *gga ทู คัม พุท ฌะ *ที อิน เดอะ เกม)
had a 4.0 then Jigga made you trade your Range
(แฮ็ด อะ 4 0 เด็น จิ๊กกา เมด ยู เทรด ยุร เร๊นจ)
would’ve felt broke if you couldn’t get your change
(วูดเด็ป เฟ็ลท บโรค อิ๊ฟ ยู คูดซึ่น เก็ท ยุร เช้งจํ)
now it’s hard to find us or stay behind us
(นาว อิทซ ฮาร์ด ทู ไฟนด์ อัซ ออ สเทย์ บีฮายน์ อัซ)
while we on the 900 double R Hondas
(ไวล์ วี ออน เดอะ 900 ดั๊บเบิ้ล อาร์ ฮอนดา)
watch the cats who flip bricks recline in the latest whips
(ว๊อทช เดอะ แค๊ท ฮู ฟลิพ บริ๊ค ริคไลน อิน เดอะ เลทเอ็ซท ฮวิพ)
while Penetentiaries stay packed with cats who sling packs
(ไวล์ เพเนทเทนจูรี่สฺ สเทย์ แพ็ค วิธ แค๊ท ฮู ซลิง แพ็ค)
all these hoes ain’t Madonna fans but all across the World
(ออล ฑิส โฮ เอน มาดอนน่า แฟน บั๊ท ดอร์ อะคร๊อส เดอะ เวิลด)
you can find a material Girl
(ยู แคน ไฟนด์ อะ มะเทียเรียล เกิร์ล)
I sip Dom ’till I earl
(ไอ ซิพ ดัม ทิลล์ ไอ เอิล)
take ’em two at a time
(เท้ค เอ็ม ทู แอ็ท ดา ไทม์)
quick I get in they mind
(ควิค ไอ เก็ท อิน เด ไมนด์)
have ’em thinkin’ they mine
(แฮ็ฝ เอ็ม ติ้งกิน เด ไมน์)
bust off then tell ’em ” Bust a Uey, on mo’ time ”
(บัซท ออฟฟ เด็น เทลล เอ็ม ” บัซท ดา Uey , ออน โม ไทม์ “)
I’m like the reason ya’ll n*ggas can’t eat this year
(แอม ไล๊ค เดอะ รี๊ซั่น ยอล เอ็น *ggas แค็นท อี๊ท ดิส เยียร์)
got your b*tch breakin’ her neck to peep this here
(ก็อท ยุร บี *tch เบรกกิ้น เฮอ เน็ค ทู พีพ ดิส เฮียร)
c’mon… uh huh… c’mon
(ซีมอน อา ฮู ซีมอน)

[Chorus – repeat 2X]
([ ค๊อรัส รีพี๊ท 2X ])

F*ck you b*tch! leave me alone, walk on… get the f*ck on…
(เอฟ *ck ยู บี *tch ! ลี๊ฝ มี อะโลน , ว๊อล์ค ออน เก็ท เดอะ เอฟ *ck ออน)
Yo, Shorty… tell your friends ya’ll ain’t f*ckin’ with us…
(โย , ชอร์ทดิง เทลล ยุร เฟรน ยอล เอน เอฟ *ckin วิธ อัซ)
aww man… look… he ain’t mean that sh*t…
(อาวว แมน ลุ๊ค ฮี เอน มีน แดท ฌะ *ที)
c’mon thats just records… n*ggas is playin’…
(ซีมอน แด้ท จั๊สท เร๊คขอร์ด เอ็น *ggas ซิส เพลย์ยิน)
we wasn’t serious and sh*t…
(วี วอสซึ้น ซี๊เรี๊ยส แซน ฌะ *ที)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Material Girl 2000 คำอ่านไทย 50 Cent

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น