เนื้อเพลง Bang Bang คำอ่านไทย K’Naan feat. Aam Levine

She shot me, she shot me, bang, bang, she shot me
( ชี ชอด มี , ชี ชอด มี , แบง , แบง , ชี ชอด มี )
She shot me, she shot me, bang, bang, she shot me
( ชี ชอด มี , ชี ชอด มี , แบง , แบง , ชี ชอด มี )
She shot me, she shot me, bang, bang, she shot me
( ชี ชอด มี , ชี ชอด มี , แบง , แบง , ชี ชอด มี )
She shot me, she shot me, bang, bang
( ชี ชอด มี , ชี ชอด มี , แบง , แบง )
[Get out the way, yo]
( [ เก็ท เอ๊าท เดอะ เวย์ , โย ] )

There she goes again, the girl is Ethiopian
( แดร์ ชี โกซ อะเกน , เดอะ เกิร์ล อีส อีติโอเปี่ยน )
In other words, she came through explodin’
( อิน อ๊อเธ่อร์ เวิร์ด , ชี เคม ตรู เอซโปดิน )
In the podium, dynamite
( อิน เดอะ โพ๊เดี้ยม , ไดนาไมค์ )
Napoleon like sodium mixed with petroleum
( Napoleon ไล๊ค โซเดียม มิกซ์ วิธ พิโทร๊เลี่ยม )
Slowly but surely, she was walking toward me
( สโววลี่ บั๊ท ชัวลี , ชี วอส วอล์คคิง โทเอิร์ดซ มี )

Cut the convo short ’cause she had to wake up early
( คัท เดอะ คอนโฝ ช๊อร์ท ค๊อส ชี แฮด ทู เว้ค อั๊พ เอ๊อรํลี่ )
But continuing the story
( บั๊ท คอนทีนิวอิ้ง เดอะ สท๊อรี่ )
Don’t worry she gave me digits for her Blackberry
( โด๊นท ว๊อร์รี่ ชี กีฟ มี ดิ๊จิท ฟอร์ เฮอ แบลคเบอรี )
You’re very handsome is what she said
( “Youre เวรี่ handsome“ อีส ว๊อท ชี เซด )
And the way she looked in my eyes said, “Put me to bed”
( แอนด์ เดอะ เวย์ ชี ลุ๊ค อิน มาย อาย เซด , “Put มี ทู bed“ )

Oh my, oh my, I should have known
( โอ้ มาย , โอ้ มาย , ไอ ชูด แฮพ โนว์ )
When she said to me on the phone
( เว็น ชี เซด ทู มี ออน เดอะ โฟน )
You do not know me very well but I would never hurt a fly
( ยู ดู นอท โนว์ มี เวรี่ เวลล บั๊ท ไอ วู๊ด เน๊เว่อร์ เฮิร์ท ดา ฟลาย )
Then she aimed at my chest with love in her eye
( เด็น ชี เอม แอ็ท มาย เชสทํ วิธ เลิฟ อิน เฮอ อาย )
I said, she aimed for my chest with love in her eye
( ไอ เซด , ชี เอม ฟอร์ มาย เชสทํ วิธ เลิฟ อิน เฮอ อาย )

She was walkin’ around with a loaded shotgun
( ชี วอส วอคกิน อะราวนฺดฺ วิธ อะ โหลด ชอทกัน )
Ready to fire me a hot one, it went bang, bang, bang
( เร๊ดี้ ทู ไฟเออะร มี อะ ฮอท วัน , อิท เวนทฺ แบง , แบง , แบง )
Straight through my heart
( สเทร๊ท ตรู มาย ฮาร์ท )
Although I could have walked away
( ออลโทร ไอ คูด แฮพ ว๊อล์ค อะเวย์ )
I stood my ground and let her spray
( ไอ สตูด มาย กราวนด์ แอนด์ เล็ท เฮอ สเพรย์ )

She shot me, she shot me, bang, bang, she shot me
( ชี ชอด มี , ชี ชอด มี , แบง , แบง , ชี ชอด มี )
She shot me, she shot me, bang, bang, she shot me
( ชี ชอด มี , ชี ชอด มี , แบง , แบง , ชี ชอด มี )
She shot me, she shot me, bang, bang, she shot me
( ชี ชอด มี , ชี ชอด มี , แบง , แบง , ชี ชอด มี )
She shot me, she shot me, bang, bang
( ชี ชอด มี , ชี ชอด มี , แบง , แบง )
[adsense]
Scorpion, she’s so hot, she’s a scorchin’
( สค๊อร์เพี่ยน , ชี โซ ฮอท , ชี ซา สคอชิน )
Killing me softly, Lauryn or Kevorkian
( คิลลิง มี ซอฟรี่ , ลออิน ออ เคเวอเกียน )
Couldn’t tell if she’s coo-coo or corky, when
( คูดซึ่น เทลล อิ๊ฟ ชี คู คู ออ คอร์กี , เว็น )
I asked her her name and she said, “Call me Ten”
( ไอ อาสคฺ เฮอ เฮอ เนม แอนด์ ชี เซด , “Call มี Ten“ )

Testing, testing, things just got more interesting
( เทสทิง , เทสทิง , ติง เจิ๊สท กอท มอร์ อินเทอริสทิง )
She’s dressed in a vest pin, double-breasted holster
( ชี เดรส อิน อะ เวสทฺ พิน , ดั๊บเบิ้ล บรี๊สทฺ โฮลสเตอร์ )
A very western toaster, she ain’t nothing Kosher
( อะ เวรี่ เวริสเทิ่น โทซเตอร์ , ชี เอน นอทติง โคสเชอ )
She lets me closer, hotter than a pepper crusted samosa
( ชี เล็ท มี โคลเซอ , ฮอทเดอร์ แดน อะ เพ๊พเพ่อร์ คราซเดด ซาโมซ่า )
While I try to keep my composure
( ไวล์ ไอ ธราย ทู คี๊พ มาย คอมโพซเจอร์ )

She was walkin’ around with a loaded shotgun
( ชี วอส วอคกิน อะราวนฺดฺ วิธ อะ โหลด ชอทกัน )
Ready to fire me a hot one, it went bang, bang, bang
( เร๊ดี้ ทู ไฟเออะร มี อะ ฮอท วัน , อิท เวนทฺ แบง , แบง , แบง )
Straight through my heart
( สเทร๊ท ตรู มาย ฮาร์ท )
Although I could have walked away
( ออลโทร ไอ คูด แฮพ ว๊อล์ค อะเวย์ )
I stood my ground and let her spray
( ไอ สตูด มาย กราวนด์ แอนด์ เล็ท เฮอ สเพรย์ )

She shot me, she shot me, bang, bang, she shot me
( ชี ชอด มี , ชี ชอด มี , แบง , แบง , ชี ชอด มี )
She shot me, she shot me, bang, bang, she shot me
( ชี ชอด มี , ชี ชอด มี , แบง , แบง , ชี ชอด มี )
She shot me, she shot me, bang, bang, she shot me
( ชี ชอด มี , ชี ชอด มี , แบง , แบง , ชี ชอด มี )
She shot me, she shot me, bang, bang
( ชี ชอด มี , ชี ชอด มี , แบง , แบง )

Am I wrong? But what is love without the pain to go along?
( แอม ไอ รอง ?บั๊ท ว๊อท อีส เลิฟ วิธเอ๊าท เดอะ เพน ทู โก อะลอง ?)
And what is pain, if not the reason for me to sing this song?
( แอนด์ ว๊อท อีส เพน , อิ๊ฟ นอท เดอะ รี๊ซั่น ฟอร์ มี ทู ซิง ดิส ซอง ?)
And this song is for the weak and for the strong
( แอนด์ ดิส ซอง อีส ฟอร์ เดอะ วี๊ค แอนด์ ฟอร์ เดอะ สทรอง )
‘Cause I was strong and still
( ค๊อส ไอ วอส สทรอง แอนด์ สทิลล )

She got me, she got me, bang, bang, she got me
( ชี กอท มี , ชี กอท มี , แบง , แบง , ชี กอท มี )
She got me, she got me, bang, bang
( ชี กอท มี , ชี กอท มี , แบง , แบง )

She was walkin’ around with a loaded shotgun
( ชี วอส วอคกิน อะราวนฺดฺ วิธ อะ โหลด ชอทกัน )
Ready to fire me a hot one, it went bang, bang, bang
( เร๊ดี้ ทู ไฟเออะร มี อะ ฮอท วัน , อิท เวนทฺ แบง , แบง , แบง )
Straight through my heart
( สเทร๊ท ตรู มาย ฮาร์ท )
Although I could have walked away
( ออลโทร ไอ คูด แฮพ ว๊อล์ค อะเวย์ )
I stood my ground and let her spray
( ไอ สตูด มาย กราวนด์ แอนด์ เล็ท เฮอ สเพรย์ )

She shot me, she shot me, bang, bang, she shot me
( ชี ชอด มี , ชี ชอด มี , แบง , แบง , ชี ชอด มี )
She shot me, she shot me, bang, bang, she shot me
( ชี ชอด มี , ชี ชอด มี , แบง , แบง , ชี ชอด มี )
She shot me, she shot me, bang, bang, she shot me
( ชี ชอด มี , ชี ชอด มี , แบง , แบง , ชี ชอด มี )
She shot me, she shot me, bang, bang
( ชี ชอด มี , ชี ชอด มี , แบง , แบง )

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bang Bang คำอ่านไทย K’Naan feat. Aam Levine

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น