เนื้อเพลง Rock That Body คำอ่านไทย The Black Eyed Peas

I wanna rock right now
( ไอ วอนนา ร๊อค ไร๊ท นาว )
I wanna, I wanna rock right now
( ไอ วอนนา , ไอ วอนนา ร๊อค ไร๊ท นาว )
I wanna, I wanna rock right now, now, now
( ไอ วอนนา , ไอ วอนนา ร๊อค ไร๊ท นาว , นาว , นาว )
Rock right now
( ร๊อค ไร๊ท นาว )

I wanna, I wanna rock right now
( ไอ วอนนา , ไอ วอนนา ร๊อค ไร๊ท นาว )
I wanna, I wanna rock right now
( ไอ วอนนา , ไอ วอนนา ร๊อค ไร๊ท นาว )
I wanna, I wanna rock right now
( ไอ วอนนา , ไอ วอนนา ร๊อค ไร๊ท นาว )

I wanna dance, I wanna dance in the light
( ไอ วอนนา แด๊นซ์ , ไอ วอนนา แด๊นซ์ อิน เดอะ ไล๊ท )
I wanna rock, I wanna rock your body
( ไอ วอนนา ร๊อค , ไอ วอนนา ร๊อค ยัวร์ บ๊อดี้ )
I wanna go, I wanna go for a ride
( ไอ วอนนา โก , ไอ วอนนา โก ฟอร์ รา ไรด์ )
Hop in the music and rock your body right
( ฮ๊อบ อิน เดอะ มิ๊วสิค แอนด์ ร๊อค ยัวร์ บ๊อดี้ ไร๊ท )

Rock that body, come on, come on
( ร๊อค แดท บ๊อดี้ , คัมมอน , คัมมอน )
Rock that body, rock your body
( ร๊อค แดท บ๊อดี้ , ร๊อค ยัวร์ บ๊อดี้ )
Rock that body, come on, come on
( ร๊อค แดท บ๊อดี้ , คัมมอน , คัมมอน )
Rock that body
( ร๊อค แดท บ๊อดี้ )

Rock that body, come on, come on
( ร๊อค แดท บ๊อดี้ , คัมมอน , คัมมอน )
Rock that body, rock your body
( ร๊อค แดท บ๊อดี้ , ร๊อค ยัวร์ บ๊อดี้ )
Rock that body, come on, come on
( ร๊อค แดท บ๊อดี้ , คัมมอน , คัมมอน )
Rock that body
( ร๊อค แดท บ๊อดี้ )

Let me see your body rock
( เล็ท มี ซี ยัวร์ บ๊อดี้ ร๊อค )
Shakin’ from the bottom to the top
( Shakin ฟรอม เดอะ บ๊อทท่อม ทู เดอะ ท๊อพ )
Freak to what the DJ drop
( ฟรี๊ค ทู ว๊อท เดอะ DJ ดรอพ )
We be the ones to make it hot
( วี บี ดิ วัน ทู เม้ค อิท ฮอท )
[To make it hot]
( [ ทู เม้ค อิท ฮอท ] )

Electric shock, energy like a billion watts
( อิเล๊คทริค ช๊อค , เอ๊นเนอร์จี้ ไล๊ค เก บิ๊ลเลี่ยน วอทสฺ )
Space be boomin’, the speakers pop
( สเพ๊ซ บี บูมิน , เดอะ สพีคเคอร พ๊อบ )
Galactic comb, we missed a spot
( Galactic โคมบํ , วี มิส อะ สพอท )
We bumpin’ your parkin lot
( วี บัมปิน ยัวร์ พากิน รอด )

When you comin’ up in the spot
( เว็น ยู คัมอิน อั๊พ อิน เดอะ สพอท )
Don’t bring nothing we call pink dot
( โด๊นท บริง นอทติง วี คอลลํ พิ๊งค ดอท )
‘Cause we burnin’ around the clock
( ค๊อส วี เบรินอิน อะราวนฺดฺ เดอะ คล๊อค )
Hit the lights and then turn them off
( ฮิท เดอะ ไล๊ท แอนด์ เด็น เทิร์น เด็ม ออฟฟ )

If you bring that don’t make it soft
( อิ๊ฟ ยู บริง แดท โด๊นท เม้ค อิท ซ๊อฟท )
Like the jungle we run the block
( ไล๊ค เดอะ จั๊งเกิ้ล วี รัน เดอะ บล๊อค )
No one rollin’ the way we rock
( โน วัน โรลลิน เดอะ เวย์ วี ร๊อค )
Way we rock
( เวย์ วี ร๊อค )

I wanna, I wanna rock right now
( ไอ วอนนา , ไอ วอนนา ร๊อค ไร๊ท นาว )
I wanna, I wanna rock right now
( ไอ วอนนา , ไอ วอนนา ร๊อค ไร๊ท นาว )
I wanna, I wanna rock right now
( ไอ วอนนา , ไอ วอนนา ร๊อค ไร๊ท นาว )

I wanna dance, I wanna dance in the light
( ไอ วอนนา แด๊นซ์ , ไอ วอนนา แด๊นซ์ อิน เดอะ ไล๊ท )
I wanna rock, I wanna rock your body
( ไอ วอนนา ร๊อค , ไอ วอนนา ร๊อค ยัวร์ บ๊อดี้ )
I wanna go, I wanna go for a ride
( ไอ วอนนา โก , ไอ วอนนา โก ฟอร์ รา ไรด์ )
Hop in the music and rock your body right
( ฮ๊อบ อิน เดอะ มิ๊วสิค แอนด์ ร๊อค ยัวร์ บ๊อดี้ ไร๊ท )

Rock that body, come on, come on
( ร๊อค แดท บ๊อดี้ , คัมมอน , คัมมอน )
Rock that body, rock that body
( ร๊อค แดท บ๊อดี้ , ร๊อค แดท บ๊อดี้ )
Rock that body, come on, come on
( ร๊อค แดท บ๊อดี้ , คัมมอน , คัมมอน )
Rock that body
( ร๊อค แดท บ๊อดี้ )

Rock that body, come on, come on
( ร๊อค แดท บ๊อดี้ , คัมมอน , คัมมอน )
Rock that body, rock your body
( ร๊อค แดท บ๊อดี้ , ร๊อค ยัวร์ บ๊อดี้ )
Rock that body, come on, come on
( ร๊อค แดท บ๊อดี้ , คัมมอน , คัมมอน )
Ro-rock tha-that bo-o-dy
( Ro ร๊อค ตา แดท โบ o ดีวาย )
[adsense]
Super fly ladies
( ซู๊เพ้อร์ ฟลาย เลดี )
All of my super fly ladies
( ออล ออฟ มาย ซู๊เพ้อร์ ฟลาย เลดี )
All of my super fly ladies
( ออล ออฟ มาย ซู๊เพ้อร์ ฟลาย เลดี )
All of my super fly, super fly ladies
( ออล ออฟ มาย ซู๊เพ้อร์ ฟลาย , ซู๊เพ้อร์ ฟลาย เลดี )

Yeah, you can be big-boned
( เย่ , ยู แคน บี บิ๊ก โบน )
Long as you feel like you own
( ลอง แอส ยู ฟีล ไล๊ค ยู โอว์น )
You could be the model type
( ยู คูด บี เดอะ โม๊เด็ล ไท๊พ )
Skinny with no appetite
( Skinny วิธ โน แอ๊พเพไท้ท )

Short stack, black or white
( ช๊อร์ท สแตก , แบล๊ค ออ ไว๊ท )
Long as you do what you like
( ลอง แอส ยู ดู ว๊อท ยู ไล๊ค )
Body out of sight
( บ๊อดี้ เอ๊าท ออฟ ไซ๊ท )
Body, body out of sight
( บ๊อดี้ , บ๊อดี้ เอ๊าท ออฟ ไซ๊ท )

She does the two step and the tongue drop
( ชี ดาส เดอะ ทู สเท็พ แอนด์ เดอะ ทั๊ง ดรอพ )
She does the cabbage patch and the bus stop
( ชี ดาส เดอะ แค๊บเบค แพทช์ แอนด์ เดอะ บัส สท๊อพ )
She like electro, she love hip hop
( ชี ไล๊ค อีเลคโต้ , ชี เลิฟ ฮิพ ฮ๊อบ )
She like the reggae, she feel punk rock
( ชี ไล๊ค เดอะ เรงเก , ชี ฟีล พรังคฺ ร๊อค )

She likes samba and the mambo
( ชี ไล๊ค แซมบะ แอนด์ เดอะ มามโบ )
She like to break dance and calypso
( ชี ไล๊ค ทู เบร๊ค แด๊นซ์ แอนด์ คะลิพโซ )
Get a lil’ crazy, get a lil’ stupid
( เก็ท ดา ลิล เคซี่ , เก็ท ดา ลิล สทิ๊วผิด )
Get a lil’ crazy, crazy, crazy
( เก็ท ดา ลิล เคซี่ , เคซี่ , เคซี่ )

I wanna dance, I wanna dance in the light
( ไอ วอนนา แด๊นซ์ , ไอ วอนนา แด๊นซ์ อิน เดอะ ไล๊ท )
I wanna rock, I wanna rock your body
( ไอ วอนนา ร๊อค , ไอ วอนนา ร๊อค ยัวร์ บ๊อดี้ )
I wanna go, I wanna go for a ride
( ไอ วอนนา โก , ไอ วอนนา โก ฟอร์ รา ไรด์ )
Hop in the music and rock your body right
( ฮ๊อบ อิน เดอะ มิ๊วสิค แอนด์ ร๊อค ยัวร์ บ๊อดี้ ไร๊ท )
Rock your body right, rock your body right
( ร๊อค ยัวร์ บ๊อดี้ ไร๊ท , ร๊อค ยัวร์ บ๊อดี้ ไร๊ท )
Come on, yeah
( คัมมอน , เย่ )

Rock that body, come on, come on
( ร๊อค แดท บ๊อดี้ , คัมมอน , คัมมอน )
Rock that body, come on, ya
( ร๊อค แดท บ๊อดี้ , คัมมอน , ยา )
Rock that body, come on, come on
( ร๊อค แดท บ๊อดี้ , คัมมอน , คัมมอน )
Rock that body
( ร๊อค แดท บ๊อดี้ )

Go, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
( โก , โอ้ , โอ้ , โอ้ , โอ้ , โอ้ , โอ้ , โอ้ )
Now go oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
( นาว โก โอ้ , โอ้ , โอ้ , โอ้ , โอ้ , โอ้ , โอ้ )
Now go oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
( นาว โก โอ้ , โอ้ , โอ้ , โอ้ , โอ้ , โอ้ , โอ้ )
Now go oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
( นาว โก โอ้ , โอ้ , โอ้ , โอ้ , โอ้ , โอ้ , โอ้ )

I wanna, I wanna rock right now
( ไอ วอนนา , ไอ วอนนา ร๊อค ไร๊ท นาว )
I wanna, I wanna rock
( ไอ วอนนา , ไอ วอนนา ร๊อค )
I wanna, I wanna rock
( ไอ วอนนา , ไอ วอนนา ร๊อค )
Now go oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
( นาว โก โอ้ , โอ้ , โอ้ , โอ้ , โอ้ , โอ้ , โอ้ )

I wanna, I wanna rock
( ไอ วอนนา , ไอ วอนนา ร๊อค )
I wanna, I wanna rock
( ไอ วอนนา , ไอ วอนนา ร๊อค )
Now go oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
( นาว โก โอ้ , โอ้ , โอ้ , โอ้ , โอ้ , โอ้ , โอ้ )
Now go oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
( นาว โก โอ้ , โอ้ , โอ้ , โอ้ , โอ้ , โอ้ , โอ้ )

I wanna, I wanna rock right now
( ไอ วอนนา , ไอ วอนนา ร๊อค ไร๊ท นาว )
I wanna, I wanna rock right now
( ไอ วอนนา , ไอ วอนนา ร๊อค ไร๊ท นาว )
I wanna, I wanna rock right now, now, now
( ไอ วอนนา , ไอ วอนนา ร๊อค ไร๊ท นาว , นาว , นาว )
Rock right now
( ร๊อค ไร๊ท นาว )

I wanna, I wanna rock right now
( ไอ วอนนา , ไอ วอนนา ร๊อค ไร๊ท นาว )
I wanna, I wanna rock right now
( ไอ วอนนา , ไอ วอนนา ร๊อค ไร๊ท นาว )
I wanna, I wanna rock right now
( ไอ วอนนา , ไอ วอนนา ร๊อค ไร๊ท นาว )

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Rock That Body คำอ่านไทย The Black Eyed Peas

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น