เนื้อเพลง I Can’t Make You Love Me คำอ่านไทย Bonnie Tyler

Turn down the lights, turn down the bed
( เทิร์น เดาน เดอะ ไล๊ท , เทิร์น เดาน เดอะ เบ๊ด)
Turn down these voices inside my head
(เทิร์น เดาน ฑิส ว๊อยซ์ อิ๊นไซด์ มาย เฮด)
Lay down with me, tell me no lies
(เลย์ เดาน วิธ มี , เทลล มี โน ไล)
Just hold me close, don’t patronize – don’t patronize me
(จั๊สท โฮลด์ มี โคลส , ด้อนท์ เพทระไนส ด้อนท์ เพทระไนส มี)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Cause I can’t make you love me if you don’t
(ค๊อส ไอ แค็นท เม้ค ยู ลัฝ มี อิ๊ฟ ยู ด้อนท์)
You can’t make your heart feel something it won’t
(ยู แค็นท เม้ค ยุร ฮาร์ท ฟีล ซัมติง อิท ว็อนท)
Here in the dark, in these lonely hours
(เฮียร อิน เดอะ ด๊าร์ค , อิน ฑิส โลนลิ เอาเอ้อร์)
I will lay down my heart and I’ll feel the power
(ไอ วิล เลย์ เดาน มาย ฮาร์ท แอนด์ อิลล ฟีล เดอะ พ๊าวเว่อร์)
But you won’t, no you won’t
(บั๊ท ยู ว็อนท , โน ยู ว็อนท)
‘Cause I can’t make you love me, if you don’t
(ค๊อส ไอ แค็นท เม้ค ยู ลัฝ มี , อิ๊ฟ ยู ด้อนท์)

I’ll close my eyes, then I won’t see
(อิลล โคลส มาย อาย , เด็น นาย ว็อนท ซี)
The love you don’t feel when you’re holding me
(เดอะ ลัฝ ยู ด้อนท์ ฟีล เว็น ยัวร์ โฮลดิง มี)
Morning will come and I’ll do what’s right
(ม๊อร์นิ่ง วิล คัม แอนด์ อิลล ดู ว๊อท ไร๊ท)
Just give me till then to give up this fight
(จั๊สท กี๊ฝ มี ทิลล์ เด็น ทู กี๊ฝ อั๊พ ดิส ไฟ้ท)
And I will give up this fight
(แอนด์ ดาย วิล กี๊ฝ อั๊พ ดิส ไฟ้ท)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Cause I can’t make you love me if you don’t
(ค๊อส ไอ แค็นท เม้ค ยู ลัฝ มี อิ๊ฟ ยู ด้อนท์)
You can’t make your heart feel something it won’t
(ยู แค็นท เม้ค ยุร ฮาร์ท ฟีล ซัมติง อิท ว็อนท)
Here in the dark, in these lonely hours
(เฮียร อิน เดอะ ด๊าร์ค , อิน ฑิส โลนลิ เอาเอ้อร์)
I will lay down my heart and I’ll feel the power
(ไอ วิล เลย์ เดาน มาย ฮาร์ท แอนด์ อิลล ฟีล เดอะ พ๊าวเว่อร์)
But you won’t, no you won’t
(บั๊ท ยู ว็อนท , โน ยู ว็อนท)
‘Cause I can’t make you love me, if you don’t
(ค๊อส ไอ แค็นท เม้ค ยู ลัฝ มี , อิ๊ฟ ยู ด้อนท์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Can’t Make You Love Me คำอ่านไทย Bonnie Tyler

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น