เนื้อเพลง Rime of the Ancient Mariner คำอ่านไทย Iron Maiden

Steve Harris
( สตีฝ Harris)

Hear the rime of the ancient mariner
(เฮียร เดอะ ไรม อ็อฝ ดิ แอ๊นเซี่ยนท แมริเนอะ)
See his eye as he stops one of three
(ซี ฮิส อาย แอส ฮี สท๊อพ วัน อ็อฝ ทรี)
Mesmerises one of the wedding guests
(Mesmerises วัน อ็อฝ เดอะ เว๊ดดิ้ง เกสท)
Stay here and listen to the nightmares of the sea.
(สเทย์ เฮียร แอนด์ ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ ไนท์แมร์ อ็อฝ เดอะ ซี)

And the music plays on, as the bride passes by
(แอนด์ เดอะ มิ๊วสิค เพลย์ ออน , แอส เดอะ ไบรดํ แพเซ บาย)
Caught by his spell and the mariner tells his tale.
(คอท บาย ฮิส สเพลล แอนด์ เดอะ แมริเนอะ เทลล ฮิส เทล)

Driven south to the land of the snow and ice
(ดรีฝเอ็น เซ๊าธ ทู เดอะ แลนด์ อ็อฝ เดอะ สโนว์ แอนด์ ไอ๊ซ์)
To a place where nobody’s been
(ทู อะ เพลส แวร์ โนบอดี้ บีน)
Through the snow fog flies on the albatross
(ทรู เดอะ สโนว์ ฟ๊อก ไฟล์ ออน ดิ albatross)
Hailed in God’s name, hoping good luck it brings.
(เฮล อิน ก๊อด เนม , โฮพปิง กู๊ด ลัค อิท บริง)

And the ship sails on, back to the North
(แอนด์ เดอะ ชิพ เซล ออน , แบ็ค ทู เดอะ น๊อร์ธ)
Through the fog and ice and the albatross follows on.
(ทรู เดอะ ฟ๊อก แอนด์ ไอ๊ซ์ แอนด์ ดิ albatross ฟ๊อลโล่ว ออน)

The mariner kills the bird of good omen
(เดอะ แมริเนอะ คิลล์ เดอะ เบิร์ด อ็อฝ กู๊ด โอเม็น)
His shipmates cry against what he’s done
(ฮิส shipmates คราย อะเก๊นสท ว๊อท อีส ดัน)
BUt when the fog clears, they justify him
(บั๊ท เว็น เดอะ ฟ๊อก เคลียร์ , เด จั๊สทิฟาย ฮิม)
And make themselves a part of the crime.
(แอนด์ เม้ค เฑ็มเซลฝส ซา พาร์ท อ็อฝ เดอะ ไคร์ม)

Sailing on and on and north across the sea
(เซลลิง ออน แอนด์ ออน แอนด์ น๊อร์ธ อะคร๊อส เดอะ ซี)
Sailing on and on and north ’til all is calm.
(เซลลิง ออน แอนด์ ออน แอนด์ น๊อร์ธ ทิล ออล อีส คาลํม)

The albatross begins with its vengeance
(ดิ albatross บีกิน วิธ อิทซ เฝนแจ็นซ)
A terrible curse a thirst has begun
(อะ เท๊อริเบิ้ล เคอร์ส อะ เทริ๊สท แฮ็ส บิกัน)
His shipmates blame bad luck on the mariner
(ฮิส shipmates เบลม แบ้ด ลัค ออน เดอะ แมริเนอะ)
About his neck, the dead bird is hung.
(อะเบ๊าท ฮิส เน็ค , เดอะ เด้ด เบิร์ด อีส ฮัง)

And the curse goes on and on at sea
(แอนด์ เดอะ เคอร์ส โกซ ออน แอนด์ ออน แอ็ท ซี)
And the curse goes on and on for them and me.
(แอนด์ เดอะ เคอร์ส โกซ ออน แอนด์ ออน ฟอร์ เด็ม แอนด์ มี)

” Day after day, day after day,
(” เดย์ แอ๊ฟเท่อร เดย์ , เดย์ แอ๊ฟเท่อร เดย์ ,)
we stuck nor breath nor motion
(วี ซทัค นอ บรี๊ทฺรฺ นอ โมฌัน)
as idle as a painted ship upon a painted ocean
(แอส ไอ๊เดิ้ล แอส ซา เพ้นท ชิพ อุพอน อะ เพ้นท โอ๊เชี่ยน)
Water, water everywhere and
(ว๊อเท่อร , ว๊อเท่อร เอวี่แวร์ แอนด์)
all the boards did shrink
(ออล เดอะ บอร์ด ดิด ชิ๊งค)
Water, water everywhere nor any drop to drink. ”
(ว๊อเท่อร , ว๊อเท่อร เอวี่แวร์ นอ เอ๊นี่ ดรอพ ทู ดริ๊งค “)

There calls the mariner
(แดร์ คอลลํ เดอะ แมริเนอะ)
There comes a ship over the line
(แดร์ คัม ซา ชิพ โอ๊เฝ่อร เดอะ ไลน์)
BUt how can she sail with no wind in her sails and no tide.
(บั๊ท ฮาว แคน ชี เซล วิธ โน วินด อิน เฮอ เซล แซน โน ไทด์)

See…onward she comes
(ซี onward ชี คัม)
Onward she nears out of the sun
(Onward ชี เนียร์ เอ๊าท อ็อฝ เดอะ ซัน)
See, she has no crew
(ซี , ชี แฮ็ส โน ครู)
She has no life, wait but here’s two.
(ชี แฮ็ส โน ไล๊ฟ , เว้ท บั๊ท เฮียร ทู)

Death and she Life in Death,
(เด้ท แอนด์ ชี ไล๊ฟ อิน เด้ท ,)
They throw their dice for the crew
(เด โธรว์ แดร์ ไดซ ฟอร์ เดอะ ครู)
She wins the mariner and he belongs to her now.
(ชี วิน เดอะ แมริเนอะ แอนด์ ฮี บีลอง ทู เฮอ นาว)
Then…crew one by one
(เด็น ครู วัน บาย วัน)
they drop down dead, two hundred men
(เด ดรอพ เดาน เด้ด , ทู ฮั๊นเดร็ด เม็น)
She…she, Life in Death.
(ชี ชี , ไล๊ฟ อิน เด้ท)
She lets him live, her chosen one.
(ชี เล็ท ฮิม ไล้ฝ , เฮอ โชเซ่น วัน)

” One after one by the star dogged moon,
(” วัน แอ๊ฟเท่อร วัน บาย เดอะ สทาร์ ด๊อก มูน ,)
too quick for groan or sigh
(ทู ควิค ฟอร์ กโรน ออ ไซ)
each turned his facce with a ghastly pang
(อีช เทิร์น ฮิส facce วิธ อะ กาซทลิ แพ็ง)
and cursed me with his eye
(แอนด์ เคอร์ส มี วิธ ฮิส อาย)
four times fifty living men
(โฟ ไทม์ ฟีฟทิ ลีฝอิง เม็น)
[and I heard nor sigh nor groan]
([ แอนด์ ดาย เฮิด นอ ไซ นอ กโรน ])
with heavy thump, a lifeless lump,
(วิธ เฮ๊ฝฝี่ ธัมพ , อะ ไลฟเล็ซ ลัมพ ,)
they dropped down one by one. ”
(เด ดร็อพ เดาน วัน บาย วัน “)

The curse it lives on in their eyes
(เดอะ เคอร์ส อิท ไล้ฝ ออน อิน แดร์ อาย)
The mariner wished he’d die
(เดอะ แมริเนอะ วิ๊ช ฮีด ดาย)
Along with the sea creatures
(อะลอง วิธ เดอะ ซี ครีเชอะ)
But they lived on, so did he.
(บั๊ท เด ไล้ฝ ออน , โซ ดิด ฮี)

and by the light of the moon
(แอนด์ บาย เดอะ ไล๊ท อ็อฝ เดอะ มูน)
He prays for their beauty not doom
(ฮี เพรย์ ฟอร์ แดร์ บิ๊วที่ น็อท ดูม)
With heart he blesses them
(วิธ ฮาร์ท ฮี บาตสฺ เด็ม)
God’s creatures all of them too.
(ก๊อด ครีเชอะ ซอร์ อ็อฝ เด็ม ทู)

Then the spell starts to break
(เด็น เดอะ สเพลล สท๊าร์ท ทู เบร๊ค)
The albatross falls from his neck
(ดิ albatross ฟอลล์ ฟรอม ฮิส เน็ค)
Sinks down like lead into the sea
(ซิ๊งค เดาน ไล๊ค ลี๊ด อิ๊นทู เดอะ ซี)
Then down in falls comes the rain.
(เด็น เดาน อิน ฟอลล์ คัม เดอะ เรน)

Hear the groans of the long dead seamen
(เฮียร เดอะ กโรน อ็อฝ เดอะ ลอง เด้ด seamen)
See them stir and they start to rise
(ซี เด็ม สเทอร์ แอนด์ เด สท๊าร์ท ทู ไร๊ส)
Bodies lifted by good spirits
(บอดีสฺ ลิฟท บาย กู๊ด สพีหริท)
None of them speak and they’re lifelesss in their eyes
(นัน อ็อฝ เด็ม สพี๊ค แอนด์ เดรว ไลฟเล็ซ ซิน แดร์ อาย)

And revenge is still sought, penance starts again
(แอนด์ รีเฝ้นจ อีส สทิลล ซอท , เพนแอ็นซ สท๊าร์ท อะเกน)
Cast into a trance and the nightmare carries on.
(แค๊สทํ อิ๊นทู อะ ทแร็นซ แอนด์ เดอะ ไนท์แมร์ แคร์รี่ ออน)

Now the curse is finally lifted
(นาว เดอะ เคอร์ส อีส ไฟแน็ลลิ ลิฟท)
And the mariner sights his home
(แอนด์ เดอะ แมริเนอะ ไซ๊ท ฮิส โฮม)
spirits go fromhe long dead bodies
(สพีหริท โก fromhe ลอง เด้ด บอดีสฺ)
Form their own light and the mariner’s left alone.
(ฟอร์ม แดร์ โอว์น ไล๊ท แอนด์ เดอะ แมริเนอะ เล๊ฟท อะโลน)

And then a boat came sailing towards him
(แอนด์ เด็น อะ โบ๊ท เคม เซลลิง ทูวอด ฮิม)
It was a joy he could not believe
(อิท วอส ซา จอย ฮี เคิด น็อท บีลี๊ฝ)
The pilot’s boat, his son and the hermit,
(เดอะ ไพ๊หลอต โบ๊ท , ฮิส ซัน แอนด์ เดอะ เฮอมิท ,)
Penance of life will fall onto him.
(เพนแอ็นซ อ็อฝ ไล๊ฟ วิล ฟอลล์ ออนทู ฮิม)

And the ship sinks like lead into the sea
(แอนด์ เดอะ ชิพ ซิ๊งค ไล๊ค ลี๊ด อิ๊นทู เดอะ ซี)
And the hermit shrieves the mariner of his sins.
(แอนด์ เดอะ เฮอมิท shrieves เดอะ แมริเนอะ อ็อฝ ฮิส ซิน)

The mariner’s bound to tell of his story
(เดอะ แมริเนอะ บาวนฺดฺ ทู เทลล อ็อฝ ฮิส สท๊อรี่)
To tell this tale wherever he goes
(ทู เทลล ดิส เทล ฮแวเรฝเออะ ฮี โกซ)
To teach God’s word by his own example
(ทู ที๊ช ก๊อด เวิร์ด บาย ฮิส โอว์น เอ็กแซ๊มเพิ่ล)
That we must love all things thaat God made.
(แดท วี มัสท์ ลัฝ ออล ทริง thaat ก๊อด เมด)

And the wedding guest’s a sad and wiser man
(แอนด์ เดอะ เว๊ดดิ้ง เกสท ซา แซ้ด แอนด์ วายเซอ แมน)
And the tale goes on and on and on.
(แอนด์ เดอะ เทล โกซ ออน แอนด์ ออน แอนด์ ออน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Rime of the Ancient Mariner คำอ่านไทย Iron Maiden

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น