เนื้อเพลง Game Recognize Game คำอ่านไทย Twista feat Ms. Kane

[Man talking]
( [ แมน ทอคอิง ])
Sup pimps? Pimps aint pimpin now that’s why they got to get out the game
(ซัพ พิมพ พิมพ เอน พิมปิน นาว แด้ท วาย เด ก็อท ทู เก็ท เอ๊าท เดอะ เกม)
Women have mo’ money than the pimp, aint that cold?
(วีมเอิน แฮ็ฝ โม มั๊นนี่ แฑ็น เดอะ พิมพ , เอน แดท โคลด์)
Hoe have mo’ money than the pimp
(โฮ แฮ็ฝ โม มั๊นนี่ แฑ็น เดอะ พิมพ)
Hoe have mo’ money than the pimp
(โฮ แฮ็ฝ โม มั๊นนี่ แฑ็น เดอะ พิมพ)
Amen, Amen
(เอเมน , เอเมน)
Hoe got mo’ money than the pimp
(โฮ ก็อท โม มั๊นนี่ แฑ็น เดอะ พิมพ)

[1st verse Twista]
([ 1st เฝิซ ทวิซดา ])
Do a playa like Twista got game I do declare
(ดู อะ พอลเย ไล๊ค ทวิซดา ก็อท เกม ไอ ดู ดีแคล์)
All these n*ggas out here claimin they pimpin truly there
(ออล ฑิส เอ็น *ggas เอ๊าท เฮียร คลีมมิน เด พิมปิน ทรูลิ แดร์)
Like new rhymes I got to feel these hoes I’m in there like booty hair
(ไล๊ค นิว ไรม ซาย ก็อท ทู ฟีล ฑิส โฮ แอม อิน แดร์ ไล๊ค บูทิ แฮร์)
That’s my duty there
(แด้ท มาย ดิ๊วที่ แดร์)
And I got a public announcement for all you muf*ckas worldwide
(แอนด์ ดาย ก็อท ดา พับลิค แอ็นเนานซเม็นท ฟอร์ ออล ยู muf*ckas เวิรดวาย)
Word to me sh*t for Keenbean all let her pimp a dream team
(เวิร์ด ทู มี ฌะ *ที ฟอร์ Keenbean ออล เล็ท เฮอ พิมพ อะ ดรีม ทีม)
If you aint got paper your girl tight
(อิ๊ฟ ยู เอน ก็อท เพ๊เพ่อร์ ยุร เกิร์ล ไท๊ท)
You let that girl slide
(ยู เล็ท แดท เกิร์ล สไล๊ด)
If it was me she would have to be out straight humpin
(อิ๊ฟ อิท วอส มี ชี เวิด แฮ็ฝ ทู บี เอ๊าท สเทร๊ท ฮัพปิน)
Sh*t she would have to do something
(ฌะ *ที ชี เวิด แฮ็ฝ ทู ดู ซัมติง)
I was pumpin big back in 96′ I need a new lick
(ไอ วอส พัมปิน บิ๊ก แบ็ค อิน 96 ไอ นี๊ด อะ นิว ลิค)
But I got on a handle that function Legit Ballin or nuthin
(บั๊ท ไอ ก็อท ออน อะ แฮ๊นเดิ้ล แดท ฟั๊งก์ชั่น เลจิท บอลลิน ออ นัทติน)
I got it down kinda like dreadlocks
(ไอ ก็อท ดิธ เดาน กินดา ไล๊ค เดรดลอค)
Smackin like Red Fox
(สแมกคิน ไล๊ค เร้ด ฟ๊อกซ)
Strollin slow
(Strollin สโลว์)
Smokin dro
(สโมกิน ดีโร)
Could you ever tell me how these ladies out here coulda flow
(เคิด ยู เอ๊เฝ่อร์ เทลล มี ฮาว ฑิส เลดิส เอ๊าท เฮียร คอดา โฟลว์)
Paper than a pimp that’s the way the game go
(เพ๊เพ่อร์ แฑ็น อะ พิมพ แด้ท เดอะ เวย์ เดอะ เกม โก)

[chorus 2x]
([ ค๊อรัส 2x ])
That’s the way the game go
(แด้ท เดอะ เวย์ เดอะ เกม โก)
This sh*t done changed
(ดิส ฌะ *ที ดัน เช้งจํ)
N*ggas done switched roles
(เอ็น *ggas ดัน สวิทช์ โรล)
Pimps aint got more money than the old hoes
(พิมพ เอน ก็อท โม มั๊นนี่ แฑ็น ดิ โอลด์ โฮ)

[2nd verse Ms. Kane]
([ 2nd เฝิซ เอมสฺ เคน ])
Hmm, hmm, hmm ,hmm
(อึม , อึม , อึม , อึม)
Guess the po pimp need him a hood rat
(เกสส เดอะ โพ พิมพ นี๊ด ฮิม มา ฮุด แร๊ท)
Cause a chick like me want a house on a hill can you buy that
(ค๊อส อะ ชิค ไล๊ค มี ว้อนท ดา เฮ้าส ออน อะ ฮิลล์ แคน ยู บาย แดท)
Where my ride at
(แวร์ มาย ไรด์ แอ็ท)
Its type come out 99′ stats
(อิทซ ไท๊พ คัม เอ๊าท 99 สแตด)
Let my ins, stack while you still po pimpin up in a old Lac
(เล็ท มาย ins , ซแท็ค ไวล์ ยู สทิลล โพ พิมปิน อั๊พ อิน อะ โอลด์ แล็ค)
You got to school me though
(ยู ก็อท ทู สคูล มี โธ)
Got me everything down to my kings so you owe it to dough
(ก็อท มี เอ๊วี่ติง เดาน ทู มาย คิง โซ ยู โอว์ อิท ทู โด)
Treat a trick like flow it to dough
(ทรี๊ท ดา ทริ๊ค ไล๊ค โฟลว์ อิท ทู โด)
Don’t be ashamed if your game fall short for the love of this hoe
(ด้อนท์ บี อะเชมดฺ อิ๊ฟ ยุร เกม ฟอลล์ ช๊อร์ท ฟอร์ เดอะ ลัฝ อ็อฝ ดิส โฮ)
The name Cane and I’m lovin the dough
(เดอะ เนม แคน แอนด์ แอม ลัฝวิน เดอะ โด)
N*gga holla all night if your talking bout given me mo’
(เอ็น *gga ฮอลละ ออล ไน๊ท อิ๊ฟ ยุร ทอคอิง เบาท กีฝเอ็น มี โม)
Got a song that’ll make you fall like a body like a bottle of Glyphs on shape
(ก็อท ดา ซ็อง แธดิล เม้ค ยู ฟอลล์ ไล๊ค เก บ๊อดี้ ไล๊ค เก บ๊อทเทิ่ล อ็อฝ Glyphs ออน เชพ)
When I’m touchin the toes
(เว็น แอม ทัชชิน เดอะ โท)
Got you touchin the moves hittin the store
(ก็อท ยู ทัชชิน เดอะ มู๊ฝ ฮิทดิน เดอะ สโทร์)
Type of daddy getting dollars from the block ha
(ไท๊พ อ็อฝ แดดดิ เกดดดิ้ง ดอลเลอะ ฟรอม เดอะ บล๊อค ฮา)
Bet you pimpin in the block bringin me gifts furs and rocks
(เบ๊ท ยู พิมปิน อิน เดอะ บล๊อค บริงอิน มี กิฟท เฟอร์ แซน ร๊อค)
Ban Prada out of stock ha
(แบน พราดา เอ๊าท อ็อฝ สท๊อค ฮา)
Motion competition locked on
(โมฌัน ค็อมพิทีฌอัน ล๊อค ออน)
Getting Twista NBA droppin hot ones
(เกดดดิ้ง ทวิซดา NBA ดรอพปิน ฮอท วัน)
I’m a chick and gotta clock ones
(แอม มา ชิค แอนด์ กอททะ คล๊อค วัน)
Get yo’ game tight
(เก็ท โย เกม ไท๊ท)
You found it vic then you pop one
(ยู เฟานด ดิท วิค เด็น ยู พ็อพ วัน)

[3rd verse Twista]
([ 3rd เฝิซ ทวิซดา ])
Steady pimpin in the cream dog
(สเท๊ดี้ พิมปิน อิน เดอะ ครีม ด้อกก)
Sip on some Hen
(ซิพ ออน ซัม เฮ็น)
Gimme the flame
(กีมมิ เดอะ เฟลม)
Show me the bud
(โชว์ มี เดอะ บัด)
Now I’ma pull a call
(นาว แอมอา พูลล อะ คอลลํ)
But its difficult when these lames all call bout
(บั๊ท อิทซ ดิ๊ฟฟิคั้ลท เว็น ฑิส เลม ซอร์ คอลลํ เบาท)
” Baby girl I don’t wanna break your heart ”
(” เบ๊บี้ เกิร์ล ไอ ด้อนท์ วอนนา เบร๊ค ยุร ฮาร์ท “)
Steady drinkin off
(สเท๊ดี้ ดริงคิน ออฟฟ)
Takin her out
(ทอคกิ่น เฮอ เอ๊าท)
Pickin her up
(พิกคิน เฮอ อั๊พ)
Come up off in the club offerin love
(คัม อั๊พ ออฟฟ อิน เดอะ คลับ offerin ลัฝ)
And softenin up
(แอนด์ softenin อั๊พ)
Where you get that game from huh bruh?
(แวร์ ยู เก็ท แดท เกม ฟรอม ฮู bruh)
You comin weak and cant be pimpin her on the daily and leavin the dubs
(ยู คัมอิน วี๊ค แอนด์ แค็นท บี พิมปิน เฮอ ออน เดอะ เด๊ลี่ แอนด์ เลวิน เดอะ ดับ)
Baby know you a scrub
(เบ๊บี้ โนว์ ยู อะ ซครับ)
You gotta be more like the pimps in the industry
(ยู กอททะ บี โม ไล๊ค เดอะ พิมพ ซิน ดิ อิ๊นดัสทรี่)
Much love to Eightball and MJG, Too-Short and Ice-T
(มัช ลัฝ ทู Eightball แอนด์ MJG , ทู ช๊อร์ท แอนด์ ไอ๊ซ์ ที)
Pimp C, Bump B, and Suga-free
(พิมพ ซี , บั๊มพํ บี , แอนด์ โซก้า ฟรี)
Playa exact is what you couldn’t be
(พอลเย เอ็กแซคท อีส ว๊อท ยู คูดซึ่น บี)
Cause you a lame used to have game but sh*t done changed
(ค๊อส ยู อะ เลม ยู๊ส ทู แฮ็ฝ เกม บั๊ท ฌะ *ที ดัน เช้งจํ)
Couldn’t take the reign caught up by these busy dames
(คูดซึ่น เท้ค เดอะ เรน คอท อั๊พ บาย ฑิส บี๊ซี่ เดม)
And I heard you let em’ the 6 and the Range
(แอนด์ ดาย เฮิด ยู เล็ท เอ็ม เดอะ 6 แอนด์ เดอะ เร๊นจ)
If you cant mack don’t attempt to
(อิ๊ฟ ยู แค็นท แมกคฺ ด้อนท์ แอทเท๊มพท ทู)
Cause all women aint lame
(ค๊อส ออล วีมเอิน เอน เลม)
Matter fact the hoes pimp too
(แม๊ทเท่อร์ แฟคท เดอะ โฮ พิมพ ทู)
Ms. Kane will f*ck around and pimp you
(เอมสฺ เคน วิล เอฟ *ck อะราวนฺดฺ แอนด์ พิมพ ยู)
Coulda had control of her but they way you trick her she meant to
(คอดา แฮ็ด คอนโทรล อ็อฝ เฮอ บั๊ท เด เวย์ ยู ทริ๊ค เฮอ ชี เม็นท ทู)
You the type of pimp that’s strange yo’
(ยู เดอะ ไท๊พ อ็อฝ พิมพ แด้ท สเทร๊งจ โย)
Have your girl flip the script on you or beat you out yo’ change dough
(แฮ็ฝ ยุร เกิร์ล ฟลิพ เดอะ สคริพท์ ออน ยู ออ บีท ยู เอ๊าท โย เช้งจํ โด)
I hang low smoking the furry cango
(ไอ แฮง โลว สโมคกิ้ง เดอะ เฟอริ cango)
While these s*cks looking for love somewhere over the rainbow
(ไวล์ ฑิส เอส *cks ลุคอิง ฟอร์ ลัฝ ซัมแวร์ โอ๊เฝ่อร เดอะ เรนโบว์)
Cause that’s the way the game go
(ค๊อส แด้ท เดอะ เวย์ เดอะ เกม โก)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Game Recognize Game คำอ่านไทย Twista feat Ms. Kane

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น