เนื้อเพลง Jai Ho! (You’re My Destiny) คำอ่านไทย The Pussycat Dolls

[A. R.:]
( [ อะ อา : ] )
Jai Ho!
( ใจ โฮ ! )

[Verse 1: PCD [A. R.]]
( [ เฝิซ 1 : พีซีดี [ อะ อา ] ] )
I got shivers when you touch my face
( ไอ กอท ชีฝเว่อร์ เว็น ยู ทั๊ช มาย เฟซ )
I’ll make you hot, get all you got
( แอล เม้ค ยู ฮอท , เก็ท ออล ยู กอท )
I’ll make you wanna say
( แอล เม้ค ยู วอนนา เซย์ )
[Jai Ho! Jai Ho!]
( [ ใจ โฮ ! ใจ โฮ ! ] )
I got fever running like a fire
( ไอ กอท ฟี๊เว่อร์ รันนิง ไล๊ค เก ไฟเออะร )
For you I will go all the way
( ฟอร์ ยู ไอ วิล โก ออล เดอะ เวย์ )
I’m gonna take you higher
( แอม กอนนา เท้ค ยู ไฮเออะ )
[Jai Ho]
( [ ใจ โฮ ] )
I’ll keep it steady, cause steady is how I do it
( แอล คี๊พ อิท สเท๊ดี้ , ค๊อส สเท๊ดี้ อีส ฮาว ไอ ดู อิท )
[Jai ho!]
( [ ใจ โฮ ! ] )
This beat it heavy, so heavy you’re gonna feel it
( ดิส บีท ดิท เฮ๊ฝฝี่ , โซ เฮ๊ฝฝี่ ยัวร์ กอนนา ฟีล อิท )

[Chorus: PCD [A. R.]]
( [ ค๊อรัส : พีซีดี [ อะ อา ] ] )
[Jai Ho!]
( [ ใจ โฮ ! ] )
You are the reason that I breath
( ยู อาร์ เดอะ รี๊ซั่น แดท ไอ บรี๊ทฺรฺ )
[Jai Ho!]
( [ ใจ โฮ ! ] )
You re the reason that I still believe
( ยู รี เดอะ รี๊ซั่น แดท ไอ สทิลล บีลี๊ฝ )
[Jai Ho!]
( [ ใจ โฮ ! ] )
Your are my destiny
( ยัวร์ อาร์ มาย เดสทีนี่ )
Jai ho! Oh, oh, oh, oh
( ใจ โฮ ! โอ้ , โอ้ , โอ้ , โอ้ )
[Jai Ho!]
( [ ใจ โฮ ! ] )
No, there is nothing that can stop us
( โน , แดร์ อีส นอทติง แดท แคน สท๊อพ อัช )
[Jai Ho!]
( [ ใจ โฮ ! ] )
Nothing can ever come between us
( นอทติง แคน เอ๊เว่อร์ คัม บีทะวีน อัช )
[Jai Ho!]
( [ ใจ โฮ ! ] )
So come and dance with me
( โซ คัม แอนด์ แด๊นซ์ วิธ มี )
Jai ho! Oh
( ใจ โฮ ! โอ้ )
You and me, its destiny
( ยู แอนด์ มี , อิทซ เดสทีนี่ )

[Hook: PCD]
( [ ฮุ๊ค : พีซีดี ] )
Catch me, catch me, catch me
( แค็ทช มี , แค็ทช มี , แค็ทช มี )
C’mon, catch me, I want you now
( คมอน , แค็ทช มี , ไอ ว้อนท ยู นาว )
I know you can save me
( ไอ โนว์ ยู แคน เซฝ มี )
You can save me, I need you now
( ยู แคน เซฝ มี , ไอ นี๊ด ยู นาว )
I am yours forever, yes forever
( ไอ แอม ยัวร์ ฟอเรฟเวอร์ , เยส ฟอเรฟเวอร์ )
I will follow
( ไอ วิล ฟ๊อลโล่ว )
Anyway, and anywhere
( แอนนี่เวย์ , แอนด์ เอนี่แวร์ )
Never gonna let go
( เน๊เว่อร์ กอนนา เล็ท โก )

[A. R.:]
( [ อะ อา : ] )
[Jai Ho!]
( [ ใจ โฮ ! ] )

[Verse 2: PCD [A. R.]]
( [ เฝิซ 2 : พีซีดี [ อะ อา ] ] )
Escape away. I’ll take you to a place
( เอสเขพ อะเวย์ แอล เท้ค ยู ทู อะ เพลส )
This fantasy of you and me
( ดิส แฟนตาซี ออฟ ยู แอนด์ มี )
I’ll never lose the chase
( แอล เน๊เว่อร์ ลู้ส เดอะ เชส )
[Jai Ho!]
( [ ใจ โฮ ! ] )
I can fell you rushing through my veins
( ไอ แคน เฟล ยู รัชชิ่ง ตรู มาย เฝน )
There’s an ocean in my heart
( แดร์ แอน โอ๊เชี่ยน อิน มาย ฮาร์ท )
I will never feel the same
( ไอ วิล เน๊เว่อร์ ฟีล เดอะ เซม )
[Jai Ho!]
( [ ใจ โฮ ! ] )
Just keep it coming, yeah baby, just keep it coming
( เจิ๊สท คี๊พ อิท คอมมิ่ง , เย่ เบ๊บี้ , เจิ๊สท คี๊พ อิท คอมมิ่ง )
[Jai Ho!]
( [ ใจ โฮ ! ] )
You’re gonna find out, baby, I’m one in a million
( ยัวร์ กอนนา ไฟนด์ เอ๊าท , เบ๊บี้ , แอม วัน อิน อะ มิ๊ลเลี่ยน )
[adsense]
[Chorus: PCD [A. R.]]
( [ ค๊อรัส : พีซีดี [ อะ อา ] ] )
[Jai Ho!]
( [ ใจ โฮ ! ] )
You are the reason that I breath
( ยู อาร์ เดอะ รี๊ซั่น แดท ไอ บรี๊ทฺรฺ )
[Jai Ho!]
( [ ใจ โฮ ! ] )
You re the reason that I still believe
( ยู รี เดอะ รี๊ซั่น แดท ไอ สทิลล บีลี๊ฝ )
[Jai Ho!]
( [ ใจ โฮ ! ] )
Your are my destiny
( ยัวร์ อาร์ มาย เดสทีนี่ )
Jai ho! Oh, oh, oh, oh
( ใจ โฮ ! โอ้ , โอ้ , โอ้ , โอ้ )
[Jai Ho!]
( [ ใจ โฮ ! ] )
No, there is nothing that can stop us
( โน , แดร์ อีส นอทติง แดท แคน สท๊อพ อัช )
[Jai Ho!]
( [ ใจ โฮ ! ] )
Nothing can ever come between us
( นอทติง แคน เอ๊เว่อร์ คัม บีทะวีน อัช )
[Jai Ho!]
( [ ใจ โฮ ! ] )
So come and dance with me
( โซ คัม แอนด์ แด๊นซ์ วิธ มี )
Jai ho! Oh
( ใจ โฮ ! โอ้ )
You and me, its destiny
( ยู แอนด์ มี , อิทซ เดสทีนี่ )

[Hook: PCD]
( [ ฮุ๊ค : พีซีดี ] )
Catch me, catch me, catch me
( แค็ทช มี , แค็ทช มี , แค็ทช มี )
C’mon, catch me, I want you now
( คมอน , แค็ทช มี , ไอ ว้อนท ยู นาว )
I know you can save me
( ไอ โนว์ ยู แคน เซฝ มี )
You can save me, I need you now
( ยู แคน เซฝ มี , ไอ นี๊ด ยู นาว )
I am yours forever, yes forever
( ไอ แอม ยัวร์ ฟอเรฟเวอร์ , เยส ฟอเรฟเวอร์ )
I will follow
( ไอ วิล ฟ๊อลโล่ว )
Anyway, and anywhere
( แอนนี่เวย์ , แอนด์ เอนี่แวร์ )
Never gonna let go
( เน๊เว่อร์ กอนนา เล็ท โก )

[A. R.:]
( [ อะ อา : ] )
[Jai Ho!]
( [ ใจ โฮ ! ] )

[Break: PCD]
( [ เบร๊ค : พีซีดี ] )
I need you, gonna make it
( ไอ นี๊ด ยู , กอนนา เม้ค อิท )
I’m ready, so take it
( แอม เร๊ดี้ , โซ เท้ค อิท )

[Chorus: PCD [A. R.]]
( [ ค๊อรัส : พีซีดี [ อะ อา ] ] )
[Jai Ho!]
( [ ใจ โฮ ! ] )
You are the reason that I breath
( ยู อาร์ เดอะ รี๊ซั่น แดท ไอ บรี๊ทฺรฺ )
[Jai Ho!]
( [ ใจ โฮ ! ] )
You re the reason that I still believe
( ยู รี เดอะ รี๊ซั่น แดท ไอ สทิลล บีลี๊ฝ )
[Jai Ho!]
( [ ใจ โฮ ! ] )
Your are my destiny
( ยัวร์ อาร์ มาย เดสทีนี่ )
Jai ho! Oh, oh, oh, oh
( ใจ โฮ ! โอ้ , โอ้ , โอ้ , โอ้ )
[Jai Ho!]
( [ ใจ โฮ ! ] )
No, there is nothing that can stop us
( โน , แดร์ อีส นอทติง แดท แคน สท๊อพ อัช )
[Jai Ho!]
( [ ใจ โฮ ! ] )
Nothing can ever come between us
( นอทติง แคน เอ๊เว่อร์ คัม บีทะวีน อัช )
[Jai Ho!]
( [ ใจ โฮ ! ] )
So come and dance with me
( โซ คัม แอนด์ แด๊นซ์ วิธ มี )
Jai ho! Oh
( ใจ โฮ ! โอ้ )
You and me, its destiny
( ยู แอนด์ มี , อิทซ เดสทีนี่ )

[Outro: PCD [A. R.]]
( [ เอ๊าโท : พีซีดี [ อะ อา ] ] )
[Jai Ho!]
( [ ใจ โฮ ! ] )
Baila! Baila!
( ไบล่า ! ไบล่า ! )
[Jai Ho!]
( [ ใจ โฮ ! ] )
Baila! Baila!
( ไบล่า ! ไบล่า ! )
[Jai Ho!]
( [ ใจ โฮ ! ] )
Baila! Baila!
( ไบล่า ! ไบล่า ! )
[Jai Ho! Jai Ho!]
( [ ใจ โฮ ! ใจ โฮ ! ] )

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Jai Ho! (You’re My Destiny) คำอ่านไทย The Pussycat Dolls

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น