เนื้อเพลง This Way คำอ่านไทย Lloyd

Whatz up shawty
( Whatz อั๊พ ชาวดี้)
Come on in
(คัมมอน อิน)
I got some incent burning
(ไอ ก็อท ซัม incent เบรินนิง)
Jus sit down relax
(ยูส ซิท เดาน รีแหล๊ก)
I got dis
(ไอ ก็อท ดิซ)

Oh yeah ummmmm
(โอ เย่ อึม)

[Verse 1:]
([ เฝิซ 1 : ])
I been checkin out u
(ไอ บีน เชคกิน เอ๊าท ยู)
U been checkin me to
(ยู บีน เชคกิน มี ทู)
And finally we got a chance
(แอนด์ ไฟแน็ลลิ วี ก็อท ดา แช้นซํ)
To put it down
(ทู พุท ดิธ เดาน)
And I can hold ya so we can show ya
(แอนด์ ดาย แคน โฮลด์ ยา โซ วี แคน โชว์ ยา)
How I want for u
(ฮาว ไอ ว้อนท ฟอร์ ยู)
never been press to prove
(เน๊เฝ่อร์ บีน เพรส ทู พรู๊ฝ)
Til I laid my eyes on u
(ทิล ไอ เลด มาย อาย ออน ยู)

U know that I want it
(ยู โนว์ แดท ไอ ว้อนท ดิธ)
Baby im gonna
(เบ๊บี้ แอม กอนนะ)
Give it to u right
(กี๊ฝ อิท ทู ยู ไร๊ท)
So clear your fear of heights
(โซ เคลียร์ ยุร เฟียร์ อ็อฝ ไฮท)
And take dis all nite flight wit me
(แอนด์ เท้ค ดิซ ซอร์ ไนท์ ฟไลท วิท มี)
Promise to keep u safe
(พรอมอิซ ทู คี๊พ ยู เซฟ)
Never let u go
(เน๊เฝ่อร์ เล็ท ยู โก)
Cuz u got what I want
(คัซ ยู ก็อท ว๊อท ไอ ว้อนท)
Gurl aint no need to talk
(เกอ เอน โน นี๊ด ทู ท๊อล์ค)

C’mon dis way
(ซีมอน ดิซ เวย์)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Dis way leads directly to my room [oh oh oooo]
(ดิซ เวย์ ลี๊ด ดิเรคทลิ ทู มาย รูม [ โอ โอ อู้ ])
Can we took to u
(แคน วี ทุค ทู ยู)
What I know u want
(ว๊อท ไอ โนว์ ยู ว้อนท)
[C’mon dis way]
([ ซีมอน ดิซ เวย์ ])
Promise Ill be gentle wit u to [I’ll be gentle wit u]
(พรอมอิซ อิลล บี เจ๊นเทิ่ล วิท ยู ทู [ อิลล บี เจ๊นเทิ่ล วิท ยู ])
Nice and slow wit u [Slow wit u]
(ไน๊ซ์ แอนด์ สโลว์ วิท ยู [ สโลว์ วิท ยู ])
And u know u want me to
(แอนด์ ยู โนว์ ยู ว้อนท มี ทู)
[C’mon dis way]
([ ซีมอน ดิซ เวย์ ])
Gurl its getting hot
(เกอ อิทซ เกดดดิ้ง ฮอท)
Like da summer
(ไล๊ค ดา ซั๊มเม่อร์)
Relation like no other
(ริเลฌัน ไล๊ค โน อ๊อเธ่อร์)
Have u callin mama[ C’mon dis way]
(แฮ็ฝ ยู คอลลิน มามะ [ ซีมอน ดิซ เวย์ ])
Comin for da meetin dis way
(คัมอิน ฟอร์ ดา meetin ดิซ เวย์)
To my private place
(ทู มาย ไพร๊เฝท เพลส)
That I have for u
(แดท ไอ แฮ็ฝ ฟอร์ ยู)

[verse 2:]
([ เฝิซ 2 : ])
Gurl u think of any thang
(เกอ ยู ทริ๊งค อ็อฝ เอ๊นี่ เตง)
If u want it gurl I got it
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท ดิธ เกอ ไอ ก็อท ดิธ)
I will take u any place
(ไอ วิล เท้ค ยู เอ๊นี่ เพลส)
Domestic or excotic
(โดเม๊สทิค ออ excotic)
Got me take your fears away
(ก็อท มี เท้ค ยุร เฟียร์ อะเวย์)
No need to be nervous
(โน นี๊ด ทู บี เนอฝัซ)
Be your all nite service
(บี ยุร ออล ไนท์ เซ๊อร์ฝิซ)
Go deep beneath tha surface
(โก ดี๊พ บีนี๊ทร ท่า เซ๊อร์เฟซ)

I wanna do things to make u regret
(ไอ วอนนา ดู ทริง ทู เม้ค ยู รีเกร๊ท)
All your past relationships
(ออล ยุร พาสท์ ริเลฌันฌิพ)
Shawty who are u wit
(ชาวดี้ ฮู อาร์ ยู วิท)
Tell me whos is dis
(เทลล มี ฮู ซิส ดิซ)
The time has it come to let
(เดอะ ไทม์ แฮ็ส ซิท คัม ทู เล็ท)
Ya lookin for
(ยา ลุคกิน ฟอร์)
Jus let ya worries go
(ยูส เล็ท ยา วอรีสฺ โก)
And baby lose control
(แอนด์ เบ๊บี้ ลู้ส คอนโทรล)

C’mon dis way
(ซีมอน ดิซ เวย์)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Dis way leads directly to my room [directly to u]
(ดิซ เวย์ ลี๊ด ดิเรคทลิ ทู มาย รูม [ ดิเรคทลิ ทู ยู ])
Can we took to u [where u gon]
(แคน วี ทุค ทู ยู [ แวร์ ยู ก็อน ])
What I know u want
(ว๊อท ไอ โนว์ ยู ว้อนท)
[C’mon dis way]
([ ซีมอน ดิซ เวย์ ])
Promise Ill be gentle wit u to [I’ll be nice and slow wit u]
(พรอมอิซ อิลล บี เจ๊นเทิ่ล วิท ยู ทู [ อิลล บี ไน๊ซ์ แอนด์ สโลว์ วิท ยู ])
Nice and slow wit u [ohhh]
(ไน๊ซ์ แอนด์ สโลว์ วิท ยู [ โอ้ ])
And u know u want me to [ohh]
(แอนด์ ยู โนว์ ยู ว้อนท มี ทู [ โอ้ ])
[C’mon dis way]
([ ซีมอน ดิซ เวย์ ])
Gurl its getting hot
(เกอ อิทซ เกดดดิ้ง ฮอท)
Like da summer [like da summer]
(ไล๊ค ดา ซั๊มเม่อร์ [ ไล๊ค ดา ซั๊มเม่อร์ ])
relation like no other [no other]
(ริเลฌัน ไล๊ค โน อ๊อเธ่อร์ [ โน อ๊อเธ่อร์ ])
Have u callin mama [have you callin ma ma] [ oh oohhh]
(แฮ็ฝ ยู คอลลิน มามะ [ แฮ็ฝ ยู คอลลิน มา มา ] [ โอ อู้ ])
Comin for da meetin dis way [yeah, hold my hand]
(คัมอิน ฟอร์ ดา meetin ดิซ เวย์ [ เย่ , โฮลด์ มาย แฮนด์ ])
To my private place [gurl I promise to be gentle wit you]
(ทู มาย ไพร๊เฝท เพลส [ เกอ ไอ พรอมอิซ ทู บี เจ๊นเทิ่ล วิท ยู ])
That I have for u
(แดท ไอ แฮ็ฝ ฟอร์ ยู)

C’mon follow me
(ซีมอน ฟ๊อลโล่ว มี)
I know jus what
(ไอ โนว์ ยูส ว๊อท)
You want and need
(ยู ว้อนท แอนด์ นี๊ด)
Ohhhhhhhhh
(Ohhhhhhhhh)

[Lloyd background]
([ ลอยด แบ็คกราว ])
C’mon gurl follow me
(ซีมอน เกอ ฟ๊อลโล่ว มี)
I know jus what u need ohhh
(ไอ โนว์ ยูส ว๊อท ยู นี๊ด โอ้)

Dis way leads directly to my room
(ดิซ เวย์ ลี๊ด ดิเรคทลิ ทู มาย รูม)
Dis way leads directly to my rooommmmmmm my room
(ดิซ เวย์ ลี๊ด ดิเรคทลิ ทู มาย rooommmmmmm มาย รูม)
To my room
(ทู มาย รูม)
To my room
(ทู มาย รูม)
Listen
(ลิ๊สซึ่น)

[verse 3:]
([ เฝิซ 3 : ])
Finally the bell has rung
(ไฟแน็ลลิ เดอะ เบลล์ แฮ็ส รัง)
And now its time for school
(แอนด์ นาว อิทซ ไทม์ ฟอร์ สคูล)
Im your principal
(แอม ยุร พริ๊นซิพ่อล)
And baby gurl there is no rules
(แอนด์ เบ๊บี้ เกอ แดร์ อีส โน รูล)
Class has started
(คลาสสํ แฮ็ส สท๊าร์ท)
And imma teach you things you never know
(แอนด์ แอมมา ที๊ช ยู ทริง ยู เน๊เฝ่อร์ โนว์)
Get that 4 point 0
(เก็ท แดท 4 พ๊อยท์ 0)
And gurl lets take it slow
(แอนด์ เกอ เล็ท เท้ค อิท สโลว์)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Dis way leads directly to my room [dis way] [oh yeahh]
(ดิซ เวย์ ลี๊ด ดิเรคทลิ ทู มาย รูม [ ดิซ เวย์ ] [ โอ เย้ ])
Can we took to u [alright]
(แคน วี ทุค ทู ยู [ ออลไร๊ท ])
What I know u want
(ว๊อท ไอ โนว์ ยู ว้อนท)
[C’mon dis way]
([ ซีมอน ดิซ เวย์ ])
Promise Ill be gentle wit u to [promise ill be gentle wit u to]
(พรอมอิซ อิลล บี เจ๊นเทิ่ล วิท ยู ทู [ พรอมอิซ อิลล บี เจ๊นเทิ่ล วิท ยู ทู ])
Nice and slow wit u [nice and slow wit u]
(ไน๊ซ์ แอนด์ สโลว์ วิท ยู [ ไน๊ซ์ แอนด์ สโลว์ วิท ยู ])
And u know u want me to
(แอนด์ ยู โนว์ ยู ว้อนท มี ทู)
[C’mon dis way]
([ ซีมอน ดิซ เวย์ ])
Gurl its getting hot [hot like da summer]
(เกอ อิทซ เกดดดิ้ง ฮอท [ ฮอท ไล๊ค ดา ซั๊มเม่อร์ ])
Like da summer
(ไล๊ค ดา ซั๊มเม่อร์)
relation like no other [relation like no other]
(ริเลฌัน ไล๊ค โน อ๊อเธ่อร์ [ ริเลฌัน ไล๊ค โน อ๊อเธ่อร์ ])
Have u callin mama [mama ohhhhhhh]
(แฮ็ฝ ยู คอลลิน มามะ [ มามะ โอ้~ ])
Comin for da meetin dis way [follow me]
(คัมอิน ฟอร์ ดา meetin ดิซ เวย์ [ ฟ๊อลโล่ว มี ])
To my private place [private place
(ทู มาย ไพร๊เฝท เพลส [ ไพร๊เฝท เพลส)
That I have for u
(แดท ไอ แฮ็ฝ ฟอร์ ยู)

Dis way leads directly to my room
(ดิซ เวย์ ลี๊ด ดิเรคทลิ ทู มาย รูม)
Dis way
(ดิซ เวย์)
Dis way
(ดิซ เวย์)
oh no no
(โอ โน โน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง This Way คำอ่านไทย Lloyd

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น